Archiv týdenních poselství

28.1.-3.2.019

Slunce uzavírá konjunkci s Merkurem ve Vodnáři, což přináší změnu a rozvoj našeho myšlení. Jsme schopni přivítat nové názory, myšlenky, podněty, i situace. Buďme všímaví, nyní se k nám budou dostávat pomocí přátel, sdělovacích prostředků a lidí kolem nás informace nebo náměty, které zrovna potřebujeme slyšet, na které čekáme proto, abychom se mohli rozhodnout a podnikat další kroky v našem životě. Bude přicházet mnoho "aha" momentů. V tomto období bude silně fungovat intuice, propojení s vyšším světem.

Stále působící kvadraturu mezi Jupiterem a Neptunem vhodně doplní Saturn v sextilu na Neptuna, který nás bude chránit před zmatky a nereálnými očekáváními. Saturn nás přitáhne do reality a povzbudí smysl pro praktické věci a řád. Neptun přinese do našich záměrů a práce obětavost a chuť posloužit něčemu vyššímu.

Pokušitelem v tomto týdnu a zejména o víkendu, je Mars v nepříznivém aspektu na Pluta. Jedná se o velmi dynamickou, agresivní, až násilnou konstelaci. Tlačí na naše Ego, aby se nevzdalo své nadvlády a bojovalo s druhými. V zájmu toho bude docházet ke střetům, hádkám, hrubosti, násilným činům a bojovné náladě. Projeví se bezohlednost, touha po odplatě, nadvládě a po moci. Netlačme na pilu, pokud nejde všechno tak, jak bychom si přáli. A mějme pod kontrolou svou vnitřní nespokojenost a hněv.

Na druhé straně to může přinášet nechuť něco dělat, o něco se snažit. Neživme proto v sobě pocit nespravedlnosti a negativní emoce, tím bychom se jenom ochuzovali o potřebnou energii. Odpouštějte!

Merkur v sextilu na Jupitera ukazuje jak na to. Máme mysl otevřít novým výzvám. Být nad věcí, mít nadhled, neztrácet víru a optimismus, moudře jednat. Tímto by se měli řídit zejména rodiče dětí, které jim předloží ve čtvrtek své vysvědčení..

Venuše v krásném aspektu na Urana vnáší do mezilidských vztahů větší porozumění, svobodu, benevolenci a potřebu prožívat nevšední zážitky.

Na víkend bude mít již vliv nadcházející Novoluní ve Vodnáři, které nastane 4.2.019 kolem 22. hodiny. Je vhodné si promyslet, co chcete ve svém životě změnit.

Rada andělů na tento týden (Andělé světla-D. Cooper)

ODPUŠTĚNÍ: " Když odpustíte druhým i sobě, vaše karma je v záznamech vaší duše automaticky vymazána a vy se můžete radovat z lásky ve svém srdci a z lehkosti ducha.

Požádejte anděly, ať vám pomohou rozpustit vaše pocity ublížení, zlosti a viny. Sejmou z vás vaše břemena. Když milujete bezpodmínečně, není co odpouštět. Láska je dávání, takže otevřete své srdce a dávejte lásku.

Afirmace: "Odpouštím sobě i druhým. Jsem volný/á."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.1.-27.1.019

Stále jsou ve hře aspekty z minulého týdne. Ještě si stále musíme dávat pozor na roztržitost, nestálost, podrážděnost, chaos a napětí. Situace se mohou měnit z hodiny na hodinu, a je třeba umět pružně reagovat na změny.

Mars uzavírá kvadraturu se Saturnem a varuje před náročností vůči sobě i druhým, přílišnou urputností, a přemírou ctižádosti. Zviditelňuje naše sobecké postoje na úkor druhých.

Úplněk ve Lvu včetně zatmění Luny, a konjunkce Venuše s Jupiterem v kvadratuře na Neptun může vyvolat různé napětí, citové krize, emocionální reakce, pocity, že nejsme milováni. Objeví se zklamání a rozčarování. Zjistíme, kde jsme si přikrášlovali realitu, v čem nebo v kom jsme se zmýlili. Zklamání se v druhých nám však ukazuje výsledek našich velkých ideálů, na pokřivený pohled na lásku. Většinou chceme cítit lásku od druhých, a pasivně vyčkáváme, kdo nás učiní šťastnými. Kdo nás spasí, kdo nás zachrání, kdo nám pomůže, kdo nás zahrne bohatstvím, a bezmezně nás bude milovat. Podléháme chtění, touhám a mamonu. Tam, kde jsou velká očekávání, tam přijdou i velká zklamání. Venuše je symbolem rovnováhy a ukazuje na vyváženost ve vztahu. Přičinit se musí oba. Láska je především "Dávat." To, co do vztahu vložíme, to se nám vrátí.

Umíme tvořit láskyplný hodnotný vztah a pečujeme o něj? Nebo máme jen požadavky a kritické připomínky vůči druhým?

Učíme se bezpodmínečné lásce, která miluje, aniž by měla očekávání a kladla si různé podmínky a požadavky.

Venuše v konjunkci s Jupiterem a trigonem na Mars nám ukazuje lásku šlechetnou, benevolentní, oduševnělou a velkorysou. Konstelace nám připomíná, že je třeba vzít štěstí do svých rukou, postarat se, aby naše vztahy fungovaly tak, jak si přejeme. "Obstarat" si štěstí musíme sami.

Merkur z Kozoroha vytváří kvadraturu na Uran, přináší změny nálad, názorů, pesimismus, pocit nesvobody a unáhlené soudy. Vidí vše černě a neřešitelně. Naštěstí změní pole působnosti a ve čtvrtek 24.1. přejde do znamení Vodnáře a bude se přibližovat ke Slunci, rovněž ve Vodnáři. Myšlení se více odlehčí a získáme nadhled a nápady, jak situace řešit. Dejte více na svou intuici.

----------------------------------------------------------------------

14.1. - 21.1.019

Stále jsme pod vlivem aspektu Slunce konjunkce Pluto, kterou už známe z minulého týdne. Zamezte své vlastní dominanci nad druhými,nebo své sebedestrukci. Nechtějte mít pod kontrolou druhé, ale sami sebe a svůj život. Záleží na nás, jak se k aspektu postavíme, zda nás srazí na kolena, posílí Ego, nebo zda nám dodá vnitřní sílu a odolnost.

Dlouhodobě probíhající kvadratura mezi Jupiterem a Neptunem, v nás může vyvolat chaos, může se projevit jako pocit, že se necítíme být šťastní a milovaní, a za viníka přitom označovat toho druhého. Aspekt přináší i iluzi toho, že čím víc toužím někoho zachraňovat, obětovat se, tím víc ho miluji. O lásku ovšem nejde, jde o hry Ega. Ztráta víry a radosti je dalším možným projevem tohoto aspektu.

Kvadratura Slunce na Uran vrcholící 19.1.019 v ranních hodinách, působí na celý týden. Přinese neklid, nejistotu, roztržitost, změny nálad i tvrdohlavost a umíněnost. Aspekt vyvolává podrážděnost, hněv, hádky a napětí. Může se objevit zkratkovité jednání a neuvážená rozhodnutí. Něco nás může překvapit a zaskočit. Snažte se o co největší klid.

Ve vztazích se můžeme opřít o Venuši v konjunkci s Jupiterem a trigonem na Mars , která vyvolává příjemnou atmosféru, zájem o společenský život, oslavy, večírky, nebo plesy. Urovnává neshody ve vztazích. Merkur se přibližuje ke Slunci a tvoří konjunkci s Plutem. Nutí nás k přemýšlení, přehodnocování, hlubší analýze našeho života, pochopení souvislostí a nalezení řešení. Pod tímto vlivem si máme posvítit na naše myšlení a zkoumat, které myšlenkové vzorce dokola opakujeme, a které nás limitují. Je čas se jich zbavovat a nepodléhat temným myšlenkám.

V neděli 20.1.019 kolem 10 hodiny, přechází Slunce do znamení Vodnáře. Čas probouzející v nás potřebu přátelství, skupinových aktivit i vizí do budoucnosti.

Na konci týdne jsme už pod vlivem pondělního úplňku ve Lvu, 21.1.019 v 6,17 hodin, včetně zatmění Luny. Úplněk probíhá na ose Lev a Vodnář. Je důležitý pro tato znamení.

Poukáže na citlivé požadavky citů a svobody. Spojuje lásku s nezávislostí, provokuje k odvážné a originální tvorbě, ke změně přístupu k lásce, dětem a výchově. Učí nás milovat s benevolencí a tolerancí vůči druhému.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

SVĚTLO - světlo prosvěcuje temnotu i šero a přináší naději a inspiraci. Požádejte anděly, ať vás naplní větším množstvím světla. Až vaše světlo zesílí a stane se průzračnějším, ujasní se vám spousta věcí a najdete jejich smysl.

Afirmace : "Jsem světlo."

---------------------------------------------------------------------

7.1.-13.1.019

Jako by nám nestačila konjunkce Slunce se Saturnem v Kozorohu, přidalo se i Pluto. Navíc vstoupil i Merkur do znamení Kozoroha. Převažující zemská, vážná energie tohoto znamení přitahuje naši pozornost k realitě, k praktickým činnostem, k plnění úkolů, k plánování i bilancování. Zavrtat se do práce, je tím nejhojivějším lékem na toto období. Objeví se potřeba vidět konkrétní výsledky svého snažení, mít věci a život pod kontrolou. Pokud se to nedaří, dostaví se pochybnosti, chmury, pasivita a vzdávání se.

Konstelace nás vedou ale k převzetí moci nad svým životem. Postavit se problémům a povinnostem čelem, nenechat se jimi srazit na kolena.

Máme dělat konkrétní kroky, dát svému životu řád a pravidelnost, důraz je kladem na dotahování činností do zdárného konce. K tomu je zapotřebí mít záměr, pak hodně trpělivosti, houževnatosti, vytrvalosti a pevné vůle. To je to, co můžeme ovlivnit a sami udělat.

Mohou nastat však situace, nad kterými nemáme moc, a ty se musíme učit přijmout. Pluto chce mít moc a vítězit, a je schopno k tomu využít skryté manipulace a dominance, proto hlídejme své chování, prohlédněme včas hry svého Ega. Máme se rozloučit s minulostí, skoncovat s tím, co nás trápí a nepřináší nám užitek.

Neklesejme na mysli, nenechme se otrávit tím, co se kolem nás děje. Díky Merkuru v Kozorohu v konjunkci se Saturnem a v nepříznivém spojení s Marsem můžeme být pesimističtí, naštvaní na sebe i druhé, truchlící, ale i útoční a hádaví. Nepodléhejme temným myšlenkám, nesuďme sebe ani druhé. Skoncujme se starými vzorci myšlení. Nad čím máme převzít moc, jsou právě naše myšlenky, ty můžeme změnit.

Venuše přešla do Střelce a je v harmonii s Marsem. Konstelace podporuje soulad ve vztazích, velkorysost, optimismus, ale i víru a naději. Tato Venuše se snadno nadchne a zamiluje, nesmírně touží po lásce. Zároveň nás vede k tvořivosti.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

URČENÍ: "Požádejte svého anděla, aby vám pomohl najít smysl vaší současné situace nebo, pokud jste připraveni, vaše životní poslání.

Napněte své síly a sílu vůle a chopte se svého záměru naplnit své určení. Andělé vás budou podporovat a pomohou vám k úspěchu.

Afirmace: "Mám sílu i odhodlání."

-------------------------------------------------------------------

1.1.-6.1.019

Ne náhodou je začátek každého nového roku ve znamení Kozoroha (Slunce v Kozorohu), pro které je typické plánování a práce. Po dnech svátků a oslav přicházejí všední dny se svými povinnostmi. Stanovujeme si úkoly, cíle, plány, předsevzetí a přání do nového roku.

Letos se navíc dostalo Slunce do konjunkce se Saturnem, což nás trochu zvážní, zpomalí a bude nás to konfrontovat se zodpovědností. Objeví se překážky a omezení. Abychom se cítili dobře a vše dobře fungovalo, musíme vynaložit dost úsilí a zdolat nejednu nepřízeň. Záleží na tom, jaký jsme typ. Někteří se budou vyhýbat svým povinnostem a budou je odsunovat na později, nebo je přesunou na někoho jiného.

Jiní, naopak vědomí si svých závazků, začnou trpělivě a svědomitě přistupovat ke svým úkolům a začnou plánovat svou budoucnost.

Může se dostavit ale i únava, nechuť něco dělat, nebo dělat jen to nejnutnější.

Mars, který přešel v pondělí do svého znamení Berana přináší tolik potřebnou energii k tomu, abychom se rozpohybovali. A byli si vědomi toho, že co si sami neuděláme, to nemáme. Vybízí ke sportování, praktickým činnostem, a aktivnímu přístupu k začátku nového roku. Mars v Beranu upřednostňuje své potřeby a cíle. Může se ale dostat do konfliktu s potřebami druhých lidí. Myslete proto na rovnováhu.

Planeta myšlení Merkur, vládnoucí planeta tohoto roku, uzavírá trigon s Uranem. Mysl je otevřena změně myšlení, novému proudu myšlenek, vhledů a nápadů. Rozum a intuice budou spolu dobře spolupracovat.

Jupiter v kvadratuře na Neptun ukazuje na rozpolcenost, tápání v oblasti duchovní, v oblasti názorů, postojů i možnou ztrátu víry. Přináší velké iluze, zaslepenost, jakož i přemrštěná přání a absenci štěstí. Přes všechna splněná přání se stále necítíme šťastni ? Učme se být vděční za to, co máme a nehledejme štěstí vně, nýbrž uvnitř sebe.

Uran svírá kvadratury s Uzly, což vede k neochotě spolupracovat a podřizovat se. Vyvolává to vzdorovitost, neschopnost se přizpůsobit a nezdravou nezávislost.

V neděli 6.1.019 v ranních hodinách nastává Novoluní v Kozorohu, důležitý start něčeho nového v našich životech, rozhodnutí ke změně, která přinese dlouhodobé výsledky. Můžete si položit otázku: Čeho chci letos dosáhnout?

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

SMÍCH: Smích je sluneční světlo, které rozpouští temnotu, takže buďte veselí, hraví a radostní.

Afirmace: "Ve všem vidím humor."