17.5. - 22.5.2022

17.05.2022

 Slunce se pomalu vzdaluje od kvadratury se Saturnem a naopak se dostává do harmonického aspektu s planetou Pluto.

V minulých dnech jsme se učili čelit překážkám, být více trpěliví a přijmout limity našeho těla. Takto posíleni můžeme nyní prožívat dny v plné síle, houževnatosti, vytrvalosti a chuti do práce. To hlavní je však síla vůle k vlastní proměně. Nechme se vést intuicí, zkoumejme do hloubky své vlastnosti, projevy a smysl pro hodnoty.

Uprostřed týdne se propojí planeta Mars v konjunkci s Neptunem v Rybách. Ta nás propojí s iluzemi a vystřízlivěním.

Je to aspekt idealismu, který varuje před přílišnou snahou zachraňovat a pomáhat, před tzv. "pácháním dobra". Může být odhaleno nějaké tajemství či podvod.

V sobotu 21.5.2022 ve 3,19 hodin přejde Slunce do znamení BLÍŽENCU, kde setrvá až do 21.6.2022. Hned vytvoří konjunkci s retrográdní planetou Merkur, vládcem tohoto znamení a sextil s Jupiterem. Pozorujme, které informace a názory nám dávají smysl, a které ne. Nebojme se vyjádřit svůj pohled na věc, ale učme se přijmout i názor druhých.

Přichází měsíční období mentální aktivity, potřeby navazovat nové kontakty, scházet se s přáteli, učit se něčemu novému, cestovat, sportovat, rozvíjet své myšlenkové pochody a komunikační dovednosti. Energie Blíženců více odlehčí naše životy, dodá více humoru a radosti.

Zavolejte přátelům.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 OSLAVY - nyní byste v každém dni měli hledat radost, potěšení a kouzlo a veselit se z nich.

Když oslavujeme pomíjivé a přechodné události života, je to vlastně náš způsob, jak za ně děkujeme, a naši andělé se přitom radují s námi.

Oslavujte s druhými, kdykoli je to možné, protože energie znásobená smíchem a lehkostí přitáhne mnoho andělů, kteří přidají svá požehnání. Oslavy vás šťastně sblíží s druhými.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste si vážili všech věcí v životě, ať už velkých, či malých.

Najděte si něco, co byste mohli oslavit hned teď.

Afirmace : Celý můj život je jednou velkou oslavou.