17.5. - 23.5.2021

17.05.2021

 Na začátku týdne se můžeme opřít o konstelaci Slunce v Býku v trigonu na Pluta v Kozorohu. Dodá nám energii, sílu, vytrvalost a houževnatost k tomu, co chceme začít budovat, uskutečnit nebo dokončit. Odvahu ke zdolávání potíží a překážek. Umožní nám něco hlubšího v našem životě objevit a pochopit, nahlédnout pod povrch věcí. Jít vstříc osobní transformaci.

Změnu energie zaznamenáme počínaje čtvrtkem, kdy se přesouvá Slunce ze znamení Býka do znamení Blíženců, přesně 20.5.021 ve 21,36 hodin. Průchod tímto znamením bude Slunci trvat do 21.6.021.

Čeká nás měsíc, ve kterém hraje hlavní roli naše myšlení a intelekt, včetně dovednosti komunikovat, navazovat styky a kontakty. Energie Blíženců přináší do našich životů pohyb, a to jak mentální, tak fyzický. Podpoří rychlost našeho úsudku, zvídavost, logické uvažování, přemýšlivost i smysl pro humor. Pomůže nám se lépe a snadněji vyjadřovat v písemném i ústním projevu. Zvýší se potřeba cestovat, kontaktovat se s druhými a radovat se.

Ovšem Slunce hned na prvních stupních Blíženců uzavře kvadraturu s planetu Jupiter. Konstelace, která varuje před přílišným optimismem, chutí si užívat a dopřávat si všeho velkou měrou. Mějme své výdaje pod kontrolou, nepodléhejme neuváženým nákupům a neutrácejme zbytečně. Ohlídejme si ješitnost, hádavost a samolibost.

Dalším chytákem pro tento týden je Merkur v kvadratuře na Neptuna. Pod vlivem této konstelace si nemusíme být jisti svými názory, můžeme zkreslovat realitu a mít špatný odhad skutečnosti. Převládne spíš snivost, chaos a idealizace. Je nutné stále stát pevnýma nohama na zemi. Nic si nenamlouvejme, nemějme velká očekávání, nezkreslujme situace, berme život takový, jaký je. Zamezíme tím nervovému vypětí či psychické únavě. Hvězdy varují před nepoctivostí, zejména v obchodním styku, a v informování společnosti.

V mezilidských vztazích a partnerstvích zavládnou pozitivní energie, Venuše v Blížencích uzavře konjunkci se Vzestupným uzlem a trigon se Saturnem ve Vodnáři. Příležitost k navázání dlouhodobého kvalitního vztahu, zharmonizování stávajících partnerství díky moudrému, vyspělému jednání, vzájemné toleranci a přijetí zodpovědnosti za své city.

Sextil Venuše na Chirona poléčí zranění způsobená nenaplněnou láskou nebo zranění dotýkající se sebelásky a sebedůvěry. Konstelace pomáhá stabilizovat finanční stránku, oblast práce, výdělků a jistot. Vede nás cestou tvořivosti a uplatňování svého potenciálu.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 TVOŘIVOST

Andělé vás vyzývají, abyste nyní prozkoumali svůj tvůrčí potenciál.

Tvořivost je energie k dobrodružství a změně. Může zvěstovat novou myšlenku, inspiraci k napsání knihy, uměleckou vizi nebo nový projekt.

Nechte svou představivost plynout. Když nevíte jak tuto sílu používat, můžete se cítit neklidní nebo sklíčení.

Požádejte proto svého anděla, ať vám pomůže nasměrovat vaši tvůrčí energii k něčemu, co stojí za to.

Andělská moudrost vám připomíná, že tvoříte společně s Božstvím.

Používejte svou tvořivou moc s moudrostí a radostí.

Afirmace: Těším se ze svých tvůrčích sil a užívám je v zájmu nejvyššího dobra.