17.6. - 23.6.2024

17.06.2024

Hned v pondělí se přesunou dvě planety Venuše a Merkur do znamení Raka. Bude jim vládnout energie Luny a tím se vytváří prostor pro citlivější a vnímavější mezilidskou komunikaci, pro prostor jak vyjádřit své pocity a emoce, např. kreslením, psaním básniček či jiných textů. Můžeme mít větší chuť si zazpívat nebo vyjádřit co cítíme pohybem. Ovšem mohou to být i emoce plné sentimentu, úzkosti, přecitlivělosti i plačtivosti vzhledem k neharmonické vazbě na planetu Neptun. Může docházet k nedorozuměním, nepochopením a celkovému chaosu. Citová nejistota se může projevit ve vztazích a rodinách.

Než se rozloučí Slunce se znamením Blíženců, vytvoří ještě neharmonický aspekt k Neptunu. Varuje před roztěkaností a chaosem, zbytečným spěchem a honěním se za zážitky. Neschopnosti se zastavit a prožívat klid. Může docházet ke zkreslování reality a přílišné důvěřivosti. Sundejme si růžové brýle. 

Někteří nepoctivci mohou této konstelace zneužít a využít ve svůj prospěch, buďme obezřetní zejména v obchodním styku a na sociálních sítích. Informace, které budou přicházet mohou být zkreslovány a působit zmatek. Nebude snadné odhalit podvod.

Pod vlivem opozice mezi Neptunem v Rybách a Černou lunou v Panně se budou vynořovat z našeho podvědomí různé bolístky, dramata, zranění a strachy, které si žádají o pozornost, které jsme v minulosti zametli pod práh.

V tomto týdnu se rozloučíme se znamením Blíženců, protože ve čtvrtek 20.6.2024 ve 22,54 hod. se Slunce přesune již do vodního znamení RAKA. Nastává Letní Slunovrat, začátek LÉTA.


SABIÁNSKÝ symbol:

Námořníci na širém moři se vzdávají a stahují vlajku. Krize autority, která má sklon podmaňovat si jedincovo já a vnucovat mu podle vlastních představ o účelnosti svoji oblast zkušeností.


Vstupujeme do měsíčního období, kterému bude vládnout Luna. Období bohaté na projevování citů, péče a starostlivosti. Období nejrůznější škály emocí, citlivé a proměnlivé.

Se znamením Raka přichází téma pocitu bezpečí a zázemí, téma domova, rodiny, bydlení, vztahu mezi rodiči a dětmi, vztah k předkům.

Měli bychom si obzvlášť všímat toho, jaké pocity v nás vyvolávají druzí lidé nebo jak reagujeme na různé situace. Přijetí zodpovědnosti za své emoce, aniž bychom vinili někoho vně, je cestou zbavování se bolesti, trápení či utrpení.

Nejdůležitější pro emoční rovnováhu každého z nás, je vztah k rodičům. Pokud to někde skřípe, je právě vhodná doba dát věci do pořádku. Protože vztah k matce a otci jsou základní předlohou pro to, jak si budeme počínat při budování partnerských vztahů a vztahů obecně. Poděkování za život, úcta a odpuštění rodičům jsou hlavními nástroji k našemu uzdravení a posunu vpřed.

Hned v sobotu 22.6.2024 ve 3,07hod. Nastává další astrologická událost a to ÚPLNĚK v Kozorohu. Stojí proti sobě dvě znamení a dvě světla, Slunce v Raku a Luna v Kozorohu.

Na jedné straně silná emocionalita, náladovost a na druhé straně rezervovanost, přísnost, odtažitost až chlad. Slunce v Raku osvětlí ty části naší duše, které strádají, a které je třeba prozářit láskou, něhou a péčí. Cesta k harmonii vede přes citovou vyrovnanost a přijetí zodpovědnosti za své emoce.

Ptejme se co naše duše potřebuje?

Přílišná ctižádost může sklouznout do pocitů neschopnosti, neúspěšnosti, nenaplnění našich představ, úzkosti z toho, že není něco dokonalé.

Úplněk nám ukáže i na případnou disharmonii mezi rodiči a dětmi, mezi vládou a lidem, mezi nároky, které na nás klade rodina a pracovní povinnosti.

Myšlenky nás mohou vést do vzpomínek na dětství, na zážitky z dob minulých, na poměry v rodinách. Je třeba staré naučené nevědomé myšlenkové návyky již opustit a nezaobírat se tím, co bylo. Poděkovat za všechny zkušenosti a prožitky a starou životní etapu již uzavřít a nechat minulost minulostí. Žít přítomností.

Pamatujme, že je v našich silách a možnostech vyladit a harmonizovat dva odlišné principy v nás i kolem nás. 

Nechť jsou všechny bytosti světa šťastné.

Mír do vašich srdcí

Eva

Afirmace

Nepopírej negativní věci,

které se ti dějí, 

ale upři jim sílu s tebou cloumat.


"Afirmace", Jan Menděl