18.10. -24.10.2021

19.10.2021

 V pondělí se odehráli dvě důležité astrologické události, a to, že se v tento den ukončil retrográdní (zpětný) chod dvou planet, a to Merkura ve Vahách a Jupitera ve Vodnáři. Určitý posun zaznamenáme v následujícím období v komunikaci, která bude probíhat volněji, snadněji se záměrem se domluvit a vyhýbat se nedorozuměním. Vyjádříme to, co jsme si doposud jen mysleli a nevyjadřovali.

Tento Merkur vytvoří opozici na Chirona v Beranu, což je aspekt, který nám pomůže uzdravit naše myšlenkové pochody, všimnout si, co nás v komunikaci s druhými zraňuje a čím se zbytečně trápíme, a co je potřeba uzdravit, aniž bychom z toho obviňovali ostatní. Sledujme proč máme sklony někoho kritizovat a odsuzovat. Jak to s námi souvisí? Nebo se naopak raději nevyjadřujeme? Můžeme si tak dohledat skrytá hluboká zranění v nás, která nás k našemu jednání vedou.

Přímý chod Jupitera nás posune ve vědomí toho, jak důležitá je pro každého z nás svoboda a nezávislost, žít to, co chceme, co nás těší a přináší nám radost a štěstí.


Ve středu 20.10.2021 nastává Úplněk v Beranu, a to v 16,56 hod..

Sabiánský symbol pro Lunu v Beranu:

Posluchači chtějí vypískat umělce, který je zklamal. Musíme na sebe vzít plnou odpovědnost za vše, co děláme, neboť každý čin má nevyhnutelné společenské následky.

Sabiánský symbol pro Slunce ve Vahách:

Člověk, jenž si uvědomuje duchovní síly, které ho obklopují a pomáhají mu. Nikdo není úplně sám. Je důležité mít živou víru v oporu neviditelného společenství.


Úplněk ukazuje na atmosféru ve společnosti i v každém z nás. Jedná se o dosti napěťový až agresivní úplněk za přispění planety Mars. Energie, které ho doprovázejí posilují boj, nervozitu, impulzivitu a podrážděnost, i netrpělivost. Je to úplněk mezilidských vztahů. Budeme spolu bojovat nebo spolupracovat? Záleží na nás, jak dané energie zpracujeme.

Z pozitivního hlediska nás mohou tyto konstelace vybídnout k větší odvaze, aktivitě, rozhodnosti a k novému přístupu jak řešit situace. Probudit se, a nenechat se ukolébat k podřízenosti, poslušnosti a apatii.

Velmi zrádný je tento úplněk v tom, že je silně navázán na planetu Pluto v Kozorohu. Vytváří se tím Velká kvadratura v kardinálních znameních.

Hlavním tématem tohoto úplňku je prohlédnout manipulaci, ať už naši vlastní nebo tu, která se šíří všude kolem nás. Zkrotit vášně, pudy, emoce, vyjednávat, a učit se zůstávat v klidu a smíru se všemi.

Konstelace se může projevovat třeba tím, že budeme vnucovat svou vůli druhým lidem a pokud nebude po našem, většinou můžeme zažívat pak velmi sebedestruktivní pocity, které nás sužují, trápí a dostávají nás buď do agrese nebo rezignace.

Také můžeme zaznamenat nepříjemné stavy tehdy, pokud jsme zvenčí nuceni k něčemu, s čím neladíme, nesouhlasíme a co nás omezuje a pokud jsme nuceni tzv.  "poslechnout a nezlobit". Všechny emoce (strach, hněv, vztek, agrese, vina, ...), vzniklé díky těmto situacím je třeba si uvědomit, přiznat, přijmout, vzít za ně zodpovědnost a zpracovat je.

Čili atmosféra bude emočně náročná, všímejme si pozorně toho, jak jsme schopni řešit krizové situace, co potřebujeme my nebo druzí zamlčovat, utajovat a proč. Zpozorněme vždy, když nás někdo pod rouškou našeho dobra, nutí skrytě do toho, co vlastně vůbec nechceme.

Učme se toto rozpoznávat, prospěje to nám všem. Jednou z nejsilnějších manipulací je např. reklama.

Na pomoc přichází Mars ve Vahách v trigonu na Jupitera ve Vodnáři. Nese poselství: chraňme si svou svobodu, buďme aktivní, mějme nadhled, diskutujme, odvážně sdělujme své názory a spojujme se s ostatními. Věřme a tvořme si to nejlepší.

Závěr týdne přinese změnu energií, Slunce se přesouvá do znamení Štíra, a to v sobotu 23.11.021 v 6,50 hodin. Opouštíme svět krásy, estetiky a vnějších záležitostí a začínáme se nořit do svých pocitů, emocí a objevujeme to, co je na první pohled skryto. Budeme se učit transformovat své nízké motivy, touhu po ovládání a moci. Ujasníme si vztah k penězům.    

Pamatujme, že v jednotě je síla.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

DOBRODRUŽSTVÍ - Život je dobrodružství. Připravte se na překvapení a naplno využijte všechny příležitosti.

Andělská moudrost vám radí, abyste se vymanili ze stereotypů a návyků, v nichž jste uvízli. Dělejte jiné věci a začněte znovu vnímat kouzlo života.

Jestliže se vám cesta před vámi zdá temná, počínejte si tak, jako byste prozkoumávali tmavé místo. Požádejte své anděly, aby vám na cestu posvítili. Poté naslouchejte znamením a signálům, které vám naznačí, kam a jak jít.

Poznávejte nové se vzrušením a odvahou. Tyto magnetické vlastnosti k vám přitáhnou hojnost financí a profesních příležitostí a oživí vaše vztahy.

Andělé vás inspirují k tomu, abyste postupovali vpřed s očekáváním a nadějí.

Afirmace: Jdu dychtivě vstříc dobrodružství života.