19.7. - 25.7.2021

19.07.2021

Týden začíná přechodem Černé luny do znamení Blíženců, která zde setrvá až do 13.4.2022. Hlavním tématem této konstelace je upozornit na zneužití slova, nešvary a karmické lekce v oblasti myšlení, komunikace a obchodní činnosti. V osobní i společenské rovině se může Černá luna projevit jako podvod, nařčení, udávání, pomluva, lež, očernění někoho. Může zkomplikovat oblast vzdělávání, sousedské a sourozenecké vztahy. Dotkne se nepříznivě i cestovního ruchu. Vyplují na povrch různé kauzy, falešná obvinění, nepoctivost v obchodním styku, a i to, co dokáží sehrát média. Ukáže se nám, jak se dají zneužívat informace a jaké to má důsledky. Zjistíme, kde je pravda.

Každý z nás je zodpovědný za to jak myslí a co říká. Slova nejdou vzít zpět. Proto jednejme poctivě, nepomlouvejme, nekritizujme druhé a nezkreslujme pravdu.

Kvadratura Černé luny s Jupiterem v Rybách ukazuje na přes přílišné mluvení, psaní, na obrovské kvantum nepodstatných nebo zkreslených informací, kterými jsme denně bombardování, a tudíž oslabováni jak na duchu, tak na zdraví.

Ve čtvrtek 22.7.021 v 16,26 hod. Přechází Slunce ze znamení Raka do ohnivého královského znamení LVA. Pozornost se přesouvá od rodiny, bydlení a potřeb naší duše, k našemu vnějšímu projevu, seberealizaci, k našemu Já.

Přichází období (do 22.8.021) zvýšené kreativity, tvořivosti, soutěživosti a hravosti. Rozkvetou v nás takové vlastnosti jako je srdečnost, velkorysost, radost, důstojnost, hrdost a zdravé sebevědomí. Základní potřebou v tomto měsíci je Láska, být milován(a) a milovat. Opakem je pak pýcha, arogance, sebestřednost a zavřené srdce.

Rovněž ve čtvrtek mění své pole působnosti i planeta Venuše, a to ze znamení Lva do znamení PANNY. Bohužel hned vytvoří opozici na Jupitera v Rybách a kvadraturu na Černou lunu. Vztahy se mohou zkomplikovat díky neustálé nespokojenosti s čímkoliv, díky nepoctivosti, náruživosti a přehnaným touhám. Venuše v Panně nás vybízí k větší zdrženlivosti, skromnosti, nenáročnosti a stálosti.

V sobotu 24.7.2021 pak nastává ve 4,36 hod. Úplněk ve znamení Vodnáře, který může přinést neočekávané situace a náhlé změny.

Je mu přiřazen tento Sabiánský symbol:


"Neočekávaná bouře. Blesky v oblacích. Náhlá konfrontace s vyššími silami. Potřeba fyzicky se chrániti a připravit na setkání s karmou."


Jedná se o vztahový úplněk na ose Vodnář (Luna)- Lev(Slunce). Problém nastává, pokud ve vztazích chybí láska a benevolence. Milujme a buďme tolerantní k druhým. Láska nevládne, nepřikazuje, nedominuje ani nedusí. Dává svobodu. Na druhé straně chlad, odtažitost, vzdor ani útěky nic neřeší.

Komunikujme o problémech a snažme se dát do rovnováhy potřeby své a potřeby druhé strany (Merkur v Raku trigon Neptun v Rybách).

Dalším projevem úplňku může být vzdor proti autoritám, omezování, nesvobodě a nadvládě.

Nakonec se zaměřme na to, kde sami sebe omezujeme a čím. Co nejsme schopni změnit, abychom se radovali ze života a mohli jsme svobodně tvořit. Otevřeme se změnám.

Jde o čas velmi nestabilní, plný zvratů, vznětlivosti, vzdoru a nervozity. Proto se snažme o klidnější a nenáročný režim, vyhovujme si a dělejme to, co nás těší. Nerozčilujme se ! Myslete na své cévy, žíly, nervy, lýtka a oběhový systém.

Dýchejme zhluboka a hýbejme se.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

DOBRODRUŽSTVÍ - Život je dobrodružství. Připravte se na překvapení a naplno využijte všechny příležitosti.

Andělská moudrost vám radí, abyste se vymanili ze stereotypů a návyků, v nichž jste uvízli. Dělejte jiné věci a začněte znovu vnímat kouzlo života.

Jestliže se vám cesta před vámi zdá temná, počínejte si tak, jako byste prozkoumávali tmavé místo. Požádejte své anděly, aby vám na cestu posvítili. Poté naslouchejte znamením a signálům, které vám naznačí, kam a jak jít.

Poznávejte nové se vzrušením a odvahou. Tyto magnetické vlastnosti k vám přitáhnou hojnost financí a profesních příležitostí a oživí vaše vztahy.

Andělé vás inspirují k tomu, abyste postupovali vpřed s očekáváním a nadějí.

Afirmace: Jdu dychtivě vstříc dobrodružství života.