25.7.-31.7.2022

25.07.2022

 Nacházíme se v době a ve dnech velkých změn. Záměrem vesmíru je náš duchovní vzestup. Aby k tomu došlo, je třeba mnohé pochopit, uvědomit si, a být ochotný(á) k proměně, tedy k vnitřní práci na sobě. Vesmír k tomu použije různé konstelace-situace, kterými budeme muset procházet a díky nim poznáme, jak jsme na tom.

Pokud obstojíme, odměnu nám na konci týdne přinese Jupiter v Beranu v trigonu na Slunce ve Lvu, a to v podobě velkého pocitu štěstí, hojnosti, tvořivosti a naplnění. Budeme vědět kdo jsme a jaký smysl dáme svému životu.

Jaké výzvy na nás čekají?

V partnerských, mezilidských vztazích, v rodinných vazbách a v oblasti financí budeme procházet karmickými lekcemi (Venuše v konjunkci s Černou lunou v Raku), aby vše co jsme dříve zapříčinili, mohlo být vyrovnáno a dáno do harmonie. Tato konstelace může vyústit u některých ve velké a hluboké emoční propady, úzkosti a ztrátu jistot a bezpečí. Učením je být si vědom svých emocí, strachů, přijmout je, nikoho z nich nevinit, a zpracovat je.

Po celý týden bude velmi záležet na tom, jak naše mysl dokáže zpracovávat různé informace, situace a jaké si vytváří na základě toho své vlastní přesvědčení a příběhy. Planeta Merkur ve Lvu uzavírá neharmonický aspekt s planetou Mars v Býku. Energie nervozity, neklidu, slovních útoků, pomluv a hádek. Krize pramenící z toho, že to co chceme mít, čím bychom se rádi blýskli před ostatními, nemůžeme mít a dosáhnout toho.

To nám však říká naše mysl. Můžeme mít to, po čem toužíme, pod podmínkou toho, že si to nepřeje naše Ego, ale duše, a že je to v souladu s Božím plánem. Máme-li čisté úmysly a je-li nám to k užitku.

Výsledkem může být zjištění, že to co vlastníme nás činí šťastnými jen dočasně.

Významná konstelace nastává ve čtvrtek 28.7.2022 v 19,54 hodin, a to Novoluní ve LVU. Horoskop tohoto okamžiku ukazuje na to, že půjde o lásku mezi lidmi, vztah člověka k člověku a rozpouštění Ega v naších myslích.

Jsme vedeni k tomu, abychom nebyli otroky starých systémů, zaběhlých nefunkčních myšlenkových programů. Abychom odstraňovali ze svého života přísnost, odsuzování, chlad, kárání, nařizování, bezmyšlenkovitou poslušnost, sobectví a pýchu.

Namísto toho je tu prostor pro otevření našich srdcí, pro milosrdnost, srdečnost, láskyplnost, šlechetnost, ale i pro sílu a odvahu být tím kým jsme, a žít dle toho. Odhazujme masky, přestaňme žít dle diktátu společnosti a buďme tvůrcem svého šťastného života. Znamení Lva a Nov nám dodává velké množství energie pro naši tvorbu, umělecké i sportovní projevy, pro lásku jednoho k druhému.

Pro to nejdůležitější proč jsme se sem narodili, je pro Lásku. Lásku k sobě a ke všem bytostem.

Velmi očekávanou (někým i obávanou) konstelací tohoto roku je sobotní konjunkce Uranu a Vzestupného lunárního uzlu, za přispění planety Mars ve znamení Býka a neharmonické vazby na Merkura ve Lvu. Můžeme být svědky náhlých nečekaných událostí, zvratů, agresivity, nehod, úrazů a bojů ve světě i u nás. Jelikož se jedná o znamení Býka, které je zemským znamením, může se tato dynamická energie nepříznivě projevit v přírodě. 

V osobní rovině radí hvězdy zachovat co nejvíce klidu, nespěchat, nenechat se ničím rozhodit, vyprovokovat a odstraňovat ze svého nitra jakékoliv napětí a stres. Pomohou dýchací techniky, pobyt v přírodě, i manuální práce. Pečujme o svá těla. I počasí nám ukáže své rozmary.

Konstelace je velkou výzvou pro lidstvo, zda budeme tvořit tzv. Novou zem na základě změny hodnot, nelpěním, nehromaděním a návratem k přírodě. Svět, ve kterém je absence bojů, střetů, soutěživosti a mocichtivosti, a kde hlavní hodnotou je Láska, svoboda a nezávislost. Tam, kde je zavřené srdce a absence lásky je hněv a boj.

Tvořme si lepší svět.

Mír do vašich srdcí

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 PŘIZPUSOBIVOST- život je plný změn a překvapení. Andělé vás vedou k tomu, abyste plynuli s proudem, protože vzdorujete-li mu, vytváříte tím problémy.

Požádejte svého anděla, ať vám pomůže otevřít se novým myšlenkám a příležitostem.

Když přimete možnost, že existují i jiné způsoby řešení, otevřou se před vámi dveře, které jste doposud neviděli, a změnami projdete snadno.

Na každý problém existuje řešení. Dívejte se na věci očima lásky a očekávejte to nejlepší, a životní síla vámi bude volně plynout.

Budete se cítit zdraví a plní sil a budete mít přístup k potřebným zdrojům i k moudrosti v sobě, která vám pomůže zvládnout období změn.

Afirmace: Jsem svobodný/á/ a otevřený/á/ všemu novému.