26.7. - 1.8.2021

26.07.2021

 Čeká nás týden pestrý na astrologické konstelace.

Ve středu 28.7.021 opouští planeta Jupiter po zhruba 2,5 měsících znamení Ryb a opět se vrací do znamení Vodnáře, kde již působil od prosince 2020 do 13.5.021. Současně hned vytvoří opozici na Mars ve Lvu. Vracíme se zpět k tématům předchozího období a roku.

Ukazuje to na narůstající potřebu svobody, nezávislosti, touhu po štěstí a hojnosti a schopnost proto udělat cokoliv. Přeháníme, jsme nepokorní, chceme stále víc, mít se dobře a užívat si. Nebezpečím je, že můžeme ovšem paradoxně dělat takové kroky, které jen zdánlivě nám naše vysněné štěstí, svobodu a hojnost zaručí. Jsme konfrontováni s vlastním idealismem. Je důležité, v co a čemu věříme a co nám dává smysl. Vyhněme se ukvapenosti a dobře své kroky zvažujme. Očekává se od nás moudré a vyzrálé jednání, které je opřeno o duchovní znalosti a víru. Svoboda není udělat to, co mi vnutí druzí, jen proto abych měl(a) klid. Konstelace rovněž vybízí k názorové toleranci !

Následně se posune planeta Mars do znamení Panny, čímž se naše pozornost, energie a aktivita přesune do oblasti zdraví a práce ( do 15.9.021). Dost dlouhé období na to, si uvědomit, co pro nás zdraví znamená, jak si ho vážíme a zda jsme ochotni přijmout osobní zodpovědnost za své zdraví.

Planety Jupiter i Mars uzavírají nepříznivý úhel s Černou lunou v Blížencích. Měli bychom si dobře ověřit veškeré informace, které jsou nám předkládány, zejména ty, které se týkají ohrožování našeho zdraví. Nedejme jen na slova někoho, zajímejme se o to, jaká je skutečnost, pátrejme po pravdě. Důležitá je schopnost se podívat na věc z jiného úhlu pohledu. Jednejme sami poctivě a buďme upřímní k sobě i druhým.

Venuše v Panně v trigonu na Urana přeje nejen vztahům, ať už novým či stávajícím, ale i nás učí lásce k tělu, vede nás ke zdravému životnímu stylu, ke změně pohledu na léčení a nemoci.

Slunce ve znamení Lva uzavře koncem týdne konjunkci s planetou Merkur, který se tam přesunul ve středu ze znamení Raka. Obě planety pak vytvoří opozici na planetu Saturn ve Vodnáři. Očekávat se dají překážky, omezování svobody, zákazy, direktivní nařízení a z toho plynoucí zklamání a pesimismus. Můžeme pocítit i úbytek sil.

Nenechme si zkazit náladu a nepodléhejme smutku. Velmi důležitý je nyní stav naší mysli, jak si určité informace přebereme, vyhodnotíme a jak je necháme na sebe působit.

Nesoupeřme a nebojujme spolu navzájem, neodsuzujme se, nyní se máme naopak spojit a táhnout za jeden provaz. Důležitá je vzájemná láska a tolerance, změna myšlení a vzájemná komunikace.

Milujme své tělo a nenechme o něm rozhodovat druhé.  

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 UPŘÍMNOST- andělská moudrost vám připomíná, že každá vaše myšlenka, slovo, emoce a čin se odráží ve vaší auře. Když jste upřímní, vaše aura je průzračně jasná. Každý pak ví jak to s ním myslíte, a cítí se naprosto v bezpečí. Andělé vám navrhují, abyste se podívali do svého nitra a vyčistili ho od všech temných myšlenek a pocitů. Když jste k sobě naprosto upřímní, jste nedotknutelní a můžete být zcela otevření, neboť nemáte co skrývat. Lidé vás respektují a důvěřují vám. Když vyzařujete vibrace upřímnosti, reagují na vás i druzí s otevřeností a upřímností.

Afirmace: Myslím, mluvím i jednám upřímně.