31.5. - 5.6.2022

31.05.2022

 Stále působí vliv Novoluní v Blížencích. Učí nás si všímat toho, kam zaměřujeme svou pozornost, o čem přemýšlíme, jaká slova a věty nejčastěji opakujeme a jak smýšlíme o sobě i o druhých. Jaké zprávy vyhledáváme a jak se k nim stavíme. Zda jsme dobří ve vyjednávání, obchodování, zda se umíme dobře vyjadřovat. Jaké vztahy máme se sourozenci nebo sousedy. Novoluní nás vyzývá ke změně, pokud se necítíme v těchto sférách "jako doma". Učme se něčemu novému.

Mars v konjunkci s Jupiterem v Beranu nám pomůže se k takovým změnám odhodlat, dát svému životu více šťávy, nový smysl života a probudit v sobě zápal do řady nových aktivit vč. duchovního směřování.

Pod vlivem kvadratury Marse v Beranu a Černé luny v Raku si dávejme pozor na impulzivnost, přecitlivělost, vztahovačnost a výbušnost, zejména vůči rodinným příslušníkům. Procházíme očistou karmických zátěží v rámci citů a rodinných záležitostí.

V pátek 3.6.2022 se Merkur zastaví, ukončí svou retrográdní fázi  a začne opět svůj pohyb vpřed znamením Býka a návratem do Blíženců.

Na své cestě se dostane do napětí se Saturnem, což může vyvolat to, že se něco zasekne, nepůjde do hladce, můžeme mít sklony vidět věci černě. Je třeba vědět, že za to vše je zodpovědná naše mysl. A tu můžeme ovlivnit.

Pomůže nám se opřít o sextil Merkura na Neptun, což je výzva k větší empatii, soucitu, lásce, pochopení a přijetí, že smutky a zátěže k životu patří. Z nepohody nás může dostat hudba, tanec, koupel, masáže nebo meditace.

Udělejme vše pro svou pohodu.

Mír do vašich srdcí

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 VYROVNANOST 

Vyrovnanost vede k vnitřnímu míru, jasnosti a klidu mysli.

Když se cítíte vyrovnaní, jste sami sebou a nic a nikdo vás nemůže rozčílit, vyvést z míry nebo ovlivnit.

Jste jako klidné, čisté jezero a pobyt u něj je krásný a upokojující. Vaše klidné vyzařování přináší naději a pomoc všem, kdo vstoupí do vaší aury. Přitahujete respekt a lásku druhých, neboť je nesmírně uklidňujete.

Když jste hluboce vyrovnaní a klidní, jste spojeni s vyššími silami Vesmíru, dostává se vám Božského vedení a vaše cesta životem plyne hladce.

Potichu požádejte svého anděla, aby vám pomáhal udržet si stav vyrovnanosti.

Afirmace : Jsem vyrovnaný(á) a klidný(á).