5.9. - 11.9.2022

05.09.2022

Hned v pondělí opouští planeta Venuše znamení Lva a vstupuje do zemského znamení Panny. Pod tímto vlivem se ve věcech lásky, vztahů a financí začneme chovat více praktičtěji, skromněji a věcněji.

Co se týká krásy budeme preferovat před noblesou a okázalostí spíše vkusnost, praktičnost a střízlivost, s pozorností na detail. Udělejme si pořádek ve skříních a co nenosíme vyřaďme. K šetrnosti nás to povede v oblasti financí a domácího rozpočtu. Do oblasti vztahů tato Venuše přinese více zdrženlivosti a citové stálosti.

V sobotu 10.9.2022 v poledne nastává ÚPLNĚK v RYBÁCH. Slunce a Luna leží v protilehlých znameních, to znamená, Slunce v Panně a Luna v Rybách. Úplněk je důležitý pro lidi narozené v těchto znameních, i pro ty, kteří mají ascendent nebo Lunu v Rybách.

Úplněk nás vede do roviny nevědomí, snů, fantazie a ideálů, ale i nám umožňuje cestu do vyšších duchovních úrovní, pozvednout své vědomí. Naše sny a tužby se mohou dostat do konfliktu s realitou.

Věnujme tento čas ke zklidnění, relaxaci, meditaci, mantrám, modlitbám, všímejme si svých snů, jaké poselství nám přinášejí. Naslouchejme své intuici a nechme věci plynout. Energie budou rozkolísané až chaotické, můžeme prožívat různou škálu emocí. Důležité jsou naše pocity a prožívání. Rozpouštějme ve svém duchovním srdci hněv, boj, vztek a zlost, strach, obavy, emoce, které jsou vždy zdrojem oslabení našeho těla.

Dopřejme si chvíle jen sami se sebou. Tento úplněk nám ukáže také naše případné závislosti, s kterými se máme vypořádat.

Úplňkové uvědomění spočívá v tom, že každý z nás tvoří kamínek do barevné mozaiky, kterou společně vytváříme. Každý jedinec je součástí celku, jednoty, ze které jsme vzešli. Nehledejme chyby na druhých, odpouštějme, a buďme k sobě navzájem ohleduplní. Zaměřujme se na tu lepší stránku každého z nás.

Buďme k sobě navzájem shovívaví, láskyplní, soucitní a pomáhejme si navzájem. Na co zaměřujeme pozornost, to sílí.

Zároveň v tento den začíná retrográdní fáze Merkura ve Vahách, která potrvá až do 1.10.2022. A tak i díky této planetě nás vede vesmír do našeho nitra, a ke zkoumání již prožitého. Ukáže nám, kde jsme se vychýlili z harmonie.. Výsledkem může být přehodnocení našeho chování, způsobu uvažování a názorů. Mohou se nám vrátit do života lidé z minulosti.

Na co si máme dávat velký pozor v době retrográdního Merkura je komunikace. Většinou ta právě vázne, dochází k nedorozumění, lidé se špatně vyjádří, pochopí, a tím dochází k mrzutostem. O to víc je na místě tolerance. Mohou nastávat problémy s technikou a v dopravě.

Harmonický aspekt mezi Sluncem v Panně a Uranem v Býku nás otevírá novým možnostem a ke změnám. Vybízí k uvolnění se, odstranění všeho toho, co neslouží pro naše dobro. Využijme této konstelace k dokončování a uzavření starého. Otevřeme se novým energiím, novému způsobu myšlení a bytí, smysluplným změnám v našich životech, zejména těm, které souvisí s hmotou, každodenní prací, s naším tělem a zdravím.

Děje se vždy to, co tvoříme.

Mír do vašich srdcí

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 NEULPÍVÁNÍ - Podle duchovních zákonů můžete mít všechno, po čem vaše srdce touží.

Ale pokud vaše štěstí nebo pocit jistoty či moci závisí na něčem nebo někom jiném, potom na této osobě nebo věci lpíte a vytváříte si tak okovy, jež vás poutají nižší vibrační rovině, a vy se nemůžete pohnout dál.

Požádejte anděly, aby vám pomohli přerušit vazby, které vás poutají k lidem, věcem a emocím.

Když se všechny vazby uvolní, nemůže vás už nikdo citově manipulovat. To vám umožní znovu se chopit své moci a síly a být opět sami sebou.

Osvoboďte svého ducha i ducha druhých. Pusťte se hned teď.

Afirmace: Pouštím se všeho a všech. Můj duch je volný.