6.2. - 12.2.2023

06.02.2023

 První dny v týdnu můžeme ještě cítit vliv nedělního Úplňku ve Lvu. Podpořme své zdravé sebevědomí jakýmkoli způsobem, buďme ve své síle, tvořme a nedejme se zviklat okolním děním.

Kromě rozumu a praktického organizování našich dnů, jsme nyní vyzýváni i k větší vnímavosti, laskavosti a ke snění (Merkur sextil Venuše). Je podporována umělecká tvořivost a diplomatické jednání.

Planeta Merkur utvoří ve čtvrtek 9.2.2023 konjunkci s planetou Pluto, a podpoří tím naši hloubavost, objevování a zkoumání našich pocitů a emocí. V tomto období můžeme odkrýt a zpracovat nějaké naše osobní tabu nebo budeme svědkem odhalení něčeho ve společnosti, o čem se dříve nemluvilo. Pozor bychom si měli dávat na sklony k manipulaci, jak své vlastní, tak i od ostatních.

Poté se hned v sobotu přesune Merkur do znamení Vodnáře. Nabídne nám podívat se na situace s nadhledu, s větší porcí objektivity. Posílí naši intuici, zvídavost a přijímání nového do našich životů. Obohatí naši mysl o skvělé nápady, vnuknutí a vynálezy. Sledujme, zda nejsme za každou cenu v opozici a zda neodmítáme to, co dobře funguje a je účelné.

Postupně se dostává Slunce do konjunkce se Saturnem, aby nám bylo připomenuto, že svoboda jde ruku v ruce se zodpovědností. Zesílený vliv této konstelace pocítíme zejména v následujícím týdnu.  


Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 UZNÁNÍ 

 Postarejte se o sebe tak, že uznáte svá přání, tužby a potřeby a podniknete konkrétní kroky pro jejich naplnění. Zkoumejte a registrujte své dary, nadání a úspěchy.

Když přijmeme všechny své stránky, budete se cítit zakotvení a budete si věřit. Potom můžete upřímně uznávat i druhé.

Všímejte si kladných vlastností lidí, s nimiž se setkáváte, a podporujte je, aby se ve vaší společnosti cítili uvolněně a dobře.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste si uvědomili, kdo skutečně jste - vyspělý duch v lidském těle. Když uznáte svůj duchovní rozměr, sladíte se se svým pravým já a váš duch se začne vznášet.

Afirmace: Cením si toho, kdo skutečně jsem.