6.3. - 12.3.2023

06.03.2023

Do tohoto týdne vstupujeme s Úplňkem ve znamení Panny, který nastane přesně v úterý 7.3.2023 ve 13,40 hodin. Uzavíráme jím úplňky ve starém astrologickém roce.

Zároveň dochází v tentýž den k významné astrologické události, která ovlivní naše životy po dobu následujících 2,5 let, a tou je přechod planety Saturn ze znamení Vodnáře do znamení RYB (napíši o tom zvlášť).

V rámci úplňku se dostávají do spojitosti dvě znamení Panny a Ryb. Každé toto znamení má své silné a slabé stránky. Úkolem úplňku je poukázat na dysbalanci v nás v rámci těchto energií. Naším úkolem je naopak propojit obě znamení tak, aby došlo k harmonii a abychom zamezili třenicím a napětí.

Střetává se zde svět iracionální, neviditelný, se světem praktickým a organizovaným.

Luna v Panně ukazuje co prožíváme uvnitř sebe za pocity, co si přeje naše duše nebo naopak s čím zápasí nebo se trápí.

V disharmonické rovině představuje našeho tzv. vnitřního kritika, který nás hodnotí, poučuje, je věčně nespokojený s tím, co děláme a jak to děláme, nepromíjí nám chyby a očekává dokonalost naší vlastní i ve vnějším světě. To pak vede k nespokojenosti, přetěžování se a i k nemocem.

Slunce v Rybách nás naopak vybízí k uvolnění těchto stavů a pocitů, k lásce k sobě, odpuštění si a ke shovívavosti. Učí nás, že chybovat je lidské a že chyby jsou naše zkušenosti.

Slabinou Ryb je přecitlivělost, neschopnost se vymezit, pasivita, neuspořádanost a sklon k závislostem.  A v tom případě je nutné se obohatit o energii Panny, která jim pomůže se lépe orientovat v hmotném, praktickém světě.

Obě znamení navzájem spojuje pomoc a obětavost. U Panny jde o pomoc praktickou, u Ryb ve formě naslouchání a soucitu.

Buďme tedy milí, laskaví, projevujme soucit a pomáhejme slabším. Zároveň si uvědomme, že bez práce nejsou koláče. Srovnejme si myšlenky, dejme životu řád a pořádek, uspořádejme si vše, co je na "vodě". Uvědomme si na čem jsme závislí a snažme se o změnu.

Úplněk je také výzvou pro naše psychické i fyzické zdraví, dochází k velké očistě.

Detoxikaci těla můžeme podpořit půstem, zdravou výživou, bylinkami, masážemi, saunou, pohybem. Nezapomínejme ani na "duchovní potravu" ve formě hudby, tance, umění, meditace, modlitby, rozjímání, duchovní práce na sobě, kontaktu s vyššími bytostmi světla.

Nerovnováha se projeví v našem životě, jakmile dáváme přednost jen jedné straně a druhou zanedbáváme nebo popíráme.

Přijměme do života svět hmoty i svět duchovní.

Úplněk vyzývá k pročištění, uzdravení a odevzdání všech našich starostí a strachů do rukou Boha, Zdroje, Vyšší inteligence. Vede nás cestou víry a přijetí toho, co nemůžeme změnit.

Slunce v sextilu na Uran uvolňuje napětí a dává nadhled nad situacemi. Pomáhá nastolit změnu a zbavit se nějaké závislosti.

Ovzduší o víkendu bude plné nespokojenosti, hněvu, naštvání, agrese a nepříjemných zpráv.

Nenechme se vtáhnout do těchto energií, zaměřujme pozornost na to co nám činí radost, co je příjemné, laskavé a co si zaslouží obdiv.

Buďme světlem a láskou. Světlo léčí, láska spojuje.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Láska a světlo v srdci ti svítí na cestu životem,

čím více světla a lásky, tím je cesta snazší.

Marta Foučková