6.5. - 12.5.2024

06.05.2024

Jsou před námi jedny z nejkrásnějších energií celého roku.

Většina planet se nachází v zemitém a klidném znamení Býka. Až na Uran jsou to tzv., dobrodějové, Slunce, Venuše, Jupiter a krátce na 2,5 dne od pondělních nočních hodin, i Luna. Ta pak vytvoří se Sluncem Novoluní v Býku ve středu 8.5.2024 v 5,22 hodin.

O čem to tedy bude? Především o kráse a vychutnávání si života. 

Energie nás vedou ke zpomalení, abychom si mohli všímat, oceňovat a vychutnávat nádheru kolem nás. Nebrat vše jako samozřejmost, děkovat za to, co vše je vytvořeno bez lidského přičinění. Vědomě pozorujme krajinu, přírodu, zvířátka, obdivujme vůně a barvy květů. Přenesme si tuto nádheru do svých zahrad, teras, truhlíků a okolí domů.

Zkrášlujme sami sebe a své prostředí tak, abychom se cítili co nejlépe. Rozmazlujme se a uspokojujme své potřeby. Zdravá sebeláska je v tomto případě léčivá. Působí velmi pozitivně na náš život, zejména na psychiku. Dodá pocit spokojenosti, štěstí, klidu a harmonie. Není to ale o nadbytku, marnotratnosti a přepychu. Na to bude dohlížet planeta Saturn v Rybách, která vytvoří sextil na Slunce a Lunu.

Pocit štěstí a život v hojnosti nepřichází automaticky, musíme se o to přičinit a především se rozhodnout. Právě Novoluní může být tím startovacím dnem, novým začátkem, rozhodnutím se pro život ve štěstí, lásce a hojnosti.

A v tom nám pomohou planety Merkur a Mars v Beranu, které nás k takovému rozhodnutí mohou popostrčit.

Práce s naší myslí hraje (Merkur konjunkce Chiron) v tomto procesu velmi zásadní a důležitou roli. Pozorujme, které myšlenky v naší mysli převažují a kam směřuje naše pozornost.

Je v naší moci se rozhodnout pro myšlenky tvořivé, kreativní, láskyplné a krásu obdivující. Je však třeba zároveň čistit mysl od takových, které poukazují a všímají si jen toho, co je špatné, co nefunguje a je negativní. Je dokázáno, že většinu našeho konání řídí naše podvědomí, naše staré prožitky a zkušenosti.

Výzvou tohoto týdne je, abychom se nenechali zmást tím, co je na povrchu, co se tváří jako blahodárné, výhodné a užitečné. Ve skutečnosti to může být naopak.

Využijme blahodárných energií k tomu, abychom si zažili okamžiky v lásce, štěstí a hojnosti. Užívejme si toho, co máme a pečujme o to.

Je to vhodný čas i pro investice, nákupy, prodeje, práce na zahradách, dělání pořádků všeho druhu.

Buďme vděčni za život.

Mír do vašich srdcí.

EvaAfirmace

Štěstí miluje vděčnost a všude ji následuje. 

Kde je tedy vděčnost, tam se vždy dříve či později objeví i štěstí.

"Afirmace", Jan Menděl