7.3.-13.3.2022

07.03.2022

Zatím ještě stále nerozlučná dvojice, planeta Venuše a Mars, společně změnila své pole působnosti a přešla ze znamení Kozoroha do znamení Vodnáře. Tato změna dává možnost více odlehčit problémy ve vztazích, vnímat více potřeby své i druhého a vzájemně si vyhovět. Nesvazovat se oboustranně nesmyslnými požadavky, příkazy a majetnickými tendencemi. Výuka nyní spočívá v tom, učit se být tolerantní, a brát ostatní lidi takové jací jsou. Těmto planetám vládne planeta Uran, která se nachází dlouhodobě ve znamení Býka. Klade důraz na změnu hodnot, na sebedisciplínu a na sebepřijetí, které je nezbytným předpokladem dobře fungujících vztahů.

Tato konjunkce planet může ovšem přinášet i velké nečekané zvraty, nesoulad, vyostření situace, potřebu boje, neschopnost se přizpůsobit a ustoupit. Netoleranci, která vede k rozpadu vztahu.

Slunce se nachází od minulého týdne v Rybách v krásné konjunkci s planetou Jupiterem, naším dobrodějem, duchovním průvodcem, který nám poskytuje nové poznatky, prožitky a rozšiřuje naše vědomí i vědomosti a zesiluje víru. Pomáhá nám hledat ve všem vyšší smysl. Výsledkem je pak pocit vnitřního štěstí, naplnění, uspokojení, pochopení určitých souvislostí a názorové neutrality. Otvírá nás laskavosti, soucitu, toleranci, nezištnosti, velkorysosti a shovívavosti.

Opakem může být však nedostatek pokory, nestřídmost, velké ideály a přehánění všeho druhu. Je naší výzvou zušlechťovat charakter.

Energii znamení Ryb posílí i Merkur, který přejde do tohoto znamení ve čtvrtek 10.3.2022. Naše myšlenky a rozhodování budou pod vlivem pocitů a emocí. Konstelace přináší příliv intuice, podnětná vnuknutí, fantazii, obrazotvornost a vybízí nás k  "myšlení srdcem". Skvělá doba pro uměleckou tvořivost, duchovní písně, mantry, afirmace, meditace v pohybu např. taichi a pro další duchovní práci. Náš slovní projev bude více kultivovaný, citlivý a jemný. Dá nám to schopnost více naslouchat druhým, poradit, pomoc, ale i naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

I toto spojení Merkura v Rybách má svá úskalí, a to ve formě zatemnění mysli, odklonění se od reality, chaotičnosti, zmatenosti, iluzí a sebeklamu. Není tu pak ani schopnost rozlišit pravdu od lži, prokouknout jednání druhých lidí nebo se umět jednoznačně vyjádřit. Může to svádět k mlžení a ke lhaní. Hlídejme své myšlenky, zejména ty, které nám podsouvají pocit, že jsme oběti. Odtud je pak blízko k závislostem a ztrátě energie.

Slunce se přibližuje k planetě Neptun a vytvoří s ní konjunkci v neděli 13.3.022. Tím ještě více zesílí soucit a empatie, potřeba pomáhat těm, kteří jsou v nesnázích.

Je to energie bezpodmínečné Lásky, požehnání, duchovního vzestupu, obracení se k Bohu, andělům, ostatním bytostem světla. Volání po spojení všech lidí ve jménu Lásky.

Čas pro prospěšnou samotu, rozjímání, modlitby, duchovní léčení, zpěv, kreslení, tanec, vyjádření se ze svých pocitů, spojení se se svým vnitřním světlem.

I této energie může být zneužito v podobě nepoctivého jednání, zamlžování pravdy, a i třeba rozpoutání válek "ve jménu dobra (Boha)".

Pěstujme v sobě klid a mír a buďme nositeli světla, lásky a naděje. 

ODPOUŠTĚJME SOBĚ a DRUHÝM. Pokud se nás zmocní nepříjemné emoce, říkejme si "JSEM LÁSKA."

Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 ZAUJETÍ

Andělská moudrost vám připomíná, že když usilujete o naplnění nějaké vize a nepochybujete o ní ani se od ní neodchýlíte, její úspěch je zaručen.

Rada pro vás zní, abyste na svém vytyčeném cíli vytrvale pracovali. Nasměrujte každou myšlenku, slovo a čin k vytouženému výsledku.

Neexistuje nic mocnějšího než zaměřená energie a andělé spatří jasné světlo vašeho nasazení, ať už jde o vztah, projekt, cestu nebo cokoliv jiného ve vašem životě.

Nezapomínejte je žádat o pomoc a vězte, že když věnujete svůj záměr nejvyššímu dobru, dostane se vám odpovídající podpory.

Afirmace : Odhodlaně následuji svou vizi.