11.11. - 17.11.019

11.11.2019

Máme před sebou příjemné a podporující energie. I Úplněk v Býku, který nastává v úterý 12.11.019 ve 14,36 hodin je pod harmonickými aspekty od Merkura, Neptuna, Pluta a Saturna. Vybízí nás k tomu, abychom si prozkoumali a stanovili žebříček životních hodnot.

Posílili a upevnili vztah sami k sobě, učili se mít se rádi a dle toho začali žít. Vědomí své vlastní hodnoty a stanovení si zdravých hranic je základní podmínkou pro spokojený život. Naopak porovnávání se s druhými vede často k méněcennosti, k podceňování se, k žárlivosti, závisti a nelásce vůči sobě.

Úplněk nám ukáže, které hodnoty jsou pomíjivé, a s čím je třeba se rozloučit. Konfrontace se může odehrát i v oblasti peněz. 

Ptejme se sami sebe: Jaký je můj vztah k penězům? Jakou roli hraje movitý majetek v mém životě? Co jsem ochotný(á) udělat nebo neudělat kvůli penězům? Umím si stanovit hranice toho, co potřebuji a co už je nadbytek? Energie úplňku nás vedou k hospodárnosti, neplýtvání ale také nelpění.

Planeta Mars ve Vahách v sextilu na Jupitera ve Střelci nás vede k tomu, abychom projevili aktivitu ve vztahové rovině, snažili se o empatii, ohleduplnost, o kompromisy, které povedou k harmonii a štěstí. Abychom hledali to pozitivní na druhých, na situacích a věřili ve šťastný konec. Kam vkládáme energii a čemu věříme to posilujeme.

Příznivě aspektovaný retrográdní Merkur ve Štíru pomůže léčit naše temné myšlenky, které se v nás zahnízdily a jsou příčinou vzniku nepříjemných emocí jako je vztek, hněv, zloba, strach, žárlivost, pomstychtivost a sebedestrukce. Přijetí zodpovědnosti za své emoce je krokem k vyléčení.

Jediným chytákem v tomto týdnu je Venuše ve Střelci v kvadratuře na Neptun v Rybách, která varuje před přílišnou idealizací, přehnaným optimismem, zkreslenými představami a touze po milostných dobrodružstvích. Pod tímto vlivem planet hrozí i lehkomyslné rozhazování peněz.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

Archanděl Michael - když se vám dostane požehnání v podobě této andělské karty, jste vedeni k tomu, abyste archanděla Michaela požádali o ochranu, pomoc a sílu.

Posílí vaši schopnost řešit problémy, a proto ho požádejte, ať svým mečem přetne emoční vazby, které vás poutají k lidem, bezvýchodným situacím či vzpomínkám na minulost. Potom ho požádejte, ať vás naplní silou a láskou.

Ochrání vás před destruktivními myšlenkami, emocemi a činy druhých.

Archanděl Michael pracuje v modrém paprsku, který přináší sílu a odvahu.

Zavolejte ho na pomoc a představte si, že jste bezpečně zahaleni v tmavě modrém plášti. Tím se dostanete pod jeho ochranu.

Je pánem všech andělů, vynikajícím bojovným duchem. V jeho světle se budete cítit bezpečněji, získáte větší sebedůvěru, energii i sílu.

Afirmace: Mám sílu a archanděl Michael mne chrání.