13.4. - 19.4.020

14.04.2020

Ještě i tento týden je pod vlivem kvadratur Slunce, které uzavírá s Jupiterem a Plutem. Stále žijeme v určitých omezujících podmínkách, které jsou zároveň dobrým testem nás všech, jak se s takovou situací umíme vyrovnat. Dostává se nám mnoho informací o nás samotných. Vše co je vně, a co nás odvádí od vnitřní práce na sobě, je zastaveno. Máme nyní vymezen čas na to, abychom se více zabývali svým nitrem, svými emocemi, svou povahou, charakterem a konáním. Byli sami sobě učitelem a autoritou. Abychom ale nepodléhali pocitům bezmoci a učili se některé situace přijmout. Sledujme své Ego, do jaké míry je tím, kdo nám napovídá a "radí". Vesmír volá po naší důkladné proměně. Má se zcela narodit naše nové "Já".

K tomu je nutné, abychom se zaměřili na svou mysl, která řídí pomocí myšlenek náš život. Planeta Merkur, symbol našeho intelektu a komunikace, přešla do ohnivého znamení Berana. Předností je, že můžeme rychle něco pochopit, naučit se, obhájit se, a aktivně komunikovat. Tvořit si svůj názor a stát si za ním.  Rozhodovat, kam nasměruji svou mysl, čím se chci zabývat a čím ne.

Být "zapáleni" do sebepoznání nebo být aktéry nových projektů a pomoci lidem.

Mohou se nám však v hlavě rodit i jiné myšlenky, ty které pod vlivem různých vnitřních bolestí a zranění duše (Merkur v konjunkci s Černou lunou a Chironem) vybízejí k boji, hledání viníka a obviňování, vedou ke smutku, trápení, nespokojenosti se stavem věcí a nakonec i k výbuchu emocí. Proto je naším úkolem dělat vše pro naši pohodu, klid, spokojenost. Nedovolit myšlenkám a emocím, aby nám diktovaly život. Pozorovat je vědomě a mít nad nimi kontrolu. Tím získáme i kontrolu nad svým životem. Je mnoho věcí, které budeme nuceni přehodnotit a žít podle jiného scénáře. Učíme se myslet a komunikovat srdcem! 

V neděli 19.4.020 v 16,46 hodin vstupuje Slunce do zemského znamení BÝKA, jehož hlavním tématem jsou hodnoty, peníze, svoboda a majetek. Kolem těchto témat se bude točit každodenní život nás všech až do 20.5.020.  

Zaměřme se v životě na to dobré a to tvořme a žijme. 

Vaš Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ROZLIŠOVÁNÍ - rozlišovat znamená vnímat, co cítíte jako správné, nebo špatně, důvěřovat svému úsudku a jednat podle něj.

Andělé vám radí, abyste teď pohlédli na lidi a situace ve svém životě a zachovali se podle svého přirozeného vnitřního pocitu.

Naučte se rozvíjet svou intuici a požádejte anděly, ať vám pomohou rozlišovat dobré od zlého. Andělé vás budou pobízet a vést.

Budete se cítit více v bezpečí, šťastnější, silnější a budete mít ve věcech větší jasno.

Andělská moudrost vám připomíná, že správné používání rozlišovací schopnosti je nezbytné k tomu, abyste mohli dobře sloužit Vesmíru.

Afirmace: Důvěřuji své intuici.