16.9. - 22.9.019

16.09.2019

To nejvýraznější co tento týden nabízí, je ukončení retrográdní fáze Saturna. Po 4,5 měsících se 18.9.019 v 10,48 hod. rozběhne opět vpřed. Pro nás to znamená, že se ukončilo období reparátu, čili opravných zkoušek. A to v takových oblastech života, na které ukazuje tranzit Saturna domy vašeho horoskopu narození. (Pokud nevíte, můžete mi napsat).

Jaké to bylo období a jak jsme ho zvládli, víme každý sám. Saturn jako moudrý učitel, nás vyškolil, poučil v mnoha situacích a my díky nabitým zkušenostem budeme nyní už schopni jednat moudřeji, vyzráleji, s větší trpělivostí a zodpovědností.

Planeta Mars se stále drží kolem Slunce v Panně a vytváří příznivé spojení s Plutem. Aktivita, rozhodnost, píle, houževnatost a směřování k cíli. Převládá snaha po pořádku, čistotě, po zdraví, vylepšování a napravování chyb a prohřešků, aby vše fungovalo tak, jak má. S přihlédnutím k šetrnosti, jednoduchosti a praktičnosti. 

Dalším aspektem je kvadratura mezi Jupiterem a Neptunem. Už ji známe, doprovází nás méně či více v průběhu celého roku. Pomocí této konstelace se budeme učit rozpoznat zdravou a smysluplnou míru pomoci. Pocity oběti, chudinky a sebeobětování nás upozorní na to, že bychom se měli tomuto tématu věnovat a tyto pocity uzdravit.

Budou nám ukázány další iluze, ať už se týkají lásky, pocitu štěstí, zdraví, hojnosti, náboženství, ale i přístupu k duchovnímu světu. Hůře budeme rozlišovat pravdu od lži. Budou se rozpouštět staré pravdy, názory nebo cíle, kam jsme chtěli směřovat. Úkolem je přehodnotit smysl našeho života.

Konstelace nás varuje před potřebou neustále něco chtít, požadovat, před nespokojeností a nestřídmostí. Před náruživostí a závislostmi všeho druhu. Nabízí nám cestu Lásky, pokory a odpuštění.

O víkendu může dojít k těžší výměně názorů ( Merkur kvadratura Saturn), neschopnosti se na něčem domluvit nebo najít řešení. Váznout může i doprava.

Nedovolte, aby vás pesimistické myšlenky zcela ovládly. Máme moc je změnit. Dávejte si pozor na to, jak se vyjadřujete a jak komunikujete.

Neobviňujte druhé, spíš hledejte své slabiny v jednání. 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ARCHANDĚL RAFAEL - přináší zdraví, léčení a hojnost. Pomůže vám rozvíjet vaši intuici a vnitřní moudrost, pokud ho o to požádáte.

Archanděl Rafael rovněž ochraňuje poutníky na cestách, takže je to šťastná karta, pokud se chystáte cestovat.

Jestliže jste léčitelé nebo si jimi přejete být, archanděl Rafael k vám bude posílat Božskou energii.

Pracuje v zeleném paprsku léčení a rovnováhy, a proto si představte, že vás obklopuje jasné zelené světlo, a požádejte jej o vedení.

Afirmace: Užívám si pocitu štěstí, zdraví a hojnosti.