2.11. - 8.11.020

03.11.2020

Slunce ve znamení Štíra pomalu opouští opozici s Uranem, což může ještě přinést něco neočekávaného, překvapivého, na světlo vyplave to, co bylo dříve utajováno a zametáno pod koberec. Jsme svědky velké manipulace a zkreslování skutečnosti za účelem vyvolávání strachu. Nyní můžeme prohlédnout a vidět věci tak, jak opravdu jsou. Může to v nás ovšem vyvolávat vztek, nevraživost, vznětlivost, vzdorovitost a odpor k určitým věcem i lidem. Jenže bojem a odporem posilujeme jen zase odpor a boj. A škodíme tím jen sami sobě.

Znamení Štíra, kterým tento měsíc procházíme nás obrací k sobě dovnitř. Není tak důležité co se děje kolem nás, ale to, jak na to mé Já reaguje. Co se odehrává uvnitř mne, jaké mám pocity, jaké emoce cítím a jak na základě toho pak reaguji. A za emoce a tudíž za to jak se cítíme, jsme zodpovědní jen my sami. Znamená to také, že to, jak realitu prožívám mohu změnit. Je proto důležité se zejména tento měsíc zaměřovat na své hluboké emoce a pracovat s nimi tak, aby nás nevědomě neovládaly. Za všemi zlými činy (atentáty, vraždy, násilí, války, agrese) stojí vždy bolavé a nezpracované emoce jedinců. Proto je práce uvnitř sebe tak důležitá.

Slunce, které se pomalu dostává do příznivého kontaktu (trigonu) s planetou Neptun nám ukazuje cestu, a to, že je nutné rozpouštět negativní emoce a nahradit je láskou a odpuštěním. Soustřeďme se na to pozitivní, na to co funguje, na to co je potřebné a důležité. A Děkujme ! Můžeme si vyzkoušet jak hluboké a upřímné prosby do vesmíru se mohou naplňovat, můžeme pocítit, že jsme vedeni shora.

Pomáhejme si navzájem, buďme k sobě milí a laskaví. Poskytujme náruč těm, co trpí, jsou nemocní nebo jinak strádají. Vesmír nás vede k soucitu, pospolitosti a lásce.

Dobrá zpráva je, že planeta Merkur ukončuje svou retrográdní fázi a od středy nabírá přímý směr. Prospěje to komunikaci, dopravě, kontaktům, obchodním jednáním, vyřizování úředních záležitostí. Vše, co v této oblasti stagnovalo se dává do pohybu.

Již potřetí v tomto roce nastává konjunkce planety Jupiter s Plutem v Kozorohu. V té kladné podobě předznamenává nový počátek, možnost hluboké změny (transformace) společenského systému i každého z nás k lepšímu. Je to ovšem proces, který se bude odvíjet postupně a vyžádá si od nás trpělivou práci na svém charakteru a životě.

Z té negativní stránky může tato konstelace přinášet nárůst Ega, touhy po moci, penězích a po "štěstí". Velkou manipulaci ve jménu "dobra"!

Koncem týdne naruší vztahy partnerské a mezilidské konstelace Venuše v opozici na Mars. Obě planety jsou ve své síle a budou se spolu přetahovat. Bude záležet jen na nás, na kterou stranu se přikloníme. Zda zvolíme boj a hádku nebo soulad.

Propojme se ze svým nitrem a odpouštějme.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ODPUŠTĚNÍ- Andělská moudrost vám připomíná, že problematičtí lidé a situace vám byly seslány jako vaši nejvýznamnější učitelé. Bez nich by vaše duše nemohla růst.

Radí vám, abyste se oprostili od pocitů zranění, zášti a hněvu z minulosti.

Když odpustíte druhým i sobě, vaše karma je v záznamech vaší duše automaticky vymazána a vy se můžete radovat z lásky ve svém srdci a z lehkosti ducha.

Požádejte anděly, ať vám pomohou rozpustit vaše pocity ublížení, zlosti a viny. Sejmou z vás vaše břemena.

Když milujete bezpodmínečně, není co odpouštět. Láska je dávání, takže otevřete srdce a dávejte lásku.

Afirmace: Odpouštím sobě i druhým. Jsem volný(á).