23.9. - 29.9.2019

23.09.2019

Máme tu první podzimní den, nastává Podzimní rovnodennost, astrologicky řečeno, Slunce vstoupilo do znamení VAH. Přesně 23.9.019 v 9,51 hodin.

Jak už název říká, den je stejně dlouhý jako noc. Příroda nás tím upozorňuje, že se nacházíme v čase rovnováhy, vyrovnávání dvou protipólů. Je to téma celého měsíce až do 23.10.019, dostat sebe do rovnováhy s druhými. Nikoho nenadhodnocovat ani nepodceňovat. Pokud se nám v životě v nějaké oblasti nedaří, znamená to vychýlení se z rovnováhy. Jejím obnovením se dostáváme naopak do harmonie. Důležitý je vnitřní klid každého z nás, ale i souladný vztah k okolí. Hlídejme si rovnováhu mezi braním a dáváním. Poděkujme za dary, které dostáváme.

Znamení Vah má na starost v astrologii VZTAHY. Planeta Venuše, která Vahám vládne nás vede ve jménu lásky ke spolupráci s druhými, k toleranci a snášenlivosti. Odmítá boj, násilí, hádky, krutosti, šíří Lásku, Spolupráci a Nenásilí.

Merkur je rovněž ve Vahách a uzavírá kvadraturu na Saturna, sestupný uzel a sextil na Jupitera. Konstelace nám říká, že problémy, které řešíme jsou jen v naší hlavě, v našich myšlenkách. Neměly bychom dovolit, abychom se zahltili negací, strachem, špatnou náladou a neúspěchy. Neporozumění ve vztazích je vždy způsobeno nedostatkem empatie, pochopení toho, co ten druhý prožívá a proč tak jedná. Pěstujme vědomě v sobě optimismus, víru, naději, buďme k druhým i sobě velkorysí.

Dalším chytákem je Merkur kvadrát Pluto, nemanipulujme se slovy, nemějme tajnosti a nechtějme mít poslední slovo. Upřímně komunikujme.

Venuše ve Vahách v kvadratuře na Saturna a sestupný uzel nám ukáže kde leží bolesti našeho vztahu, abychom je mohli vyléčit. Kde neustále žijeme podle starých scénářů, např.: 

"Nikdo nás nemá rád, partner nám nerozumí a nemiluje nás, cítíme se osamocení, nemáme žádnou hodnotu pro druhé, nemůžeme se na nikoho spolehnout, lidé nás štvou....."

Přísnost, tvrdost, chlad, nezodpovědnost, kárání, citové strádání a vypočítavost jsou již minulostí a neměly by mít místo v našich vztazích. Nyní jsme vyzváni, abychom to změnili. Po zdravotní stránce můžeme cítit únavu, oslabeny jsou v tomto měsíci ledviny.

V sobotu 28.9.019 ve 20,28 hodin nastává Novoluní ve VAHÁCH. Měl by to být počátek pěstování vztahů na nových základech. Rozpusťme v sobě všechny vzpomínky na minulé nezdařené vztahy, na odmítnutí, ponížení či zradu. Odpusťme a naplňme své potřeby! Z vnitřní lásky k sobě vychází i láska k druhým. Buďme těmi, kdo šíří lásku mezi lidmi.

Pod vlivem tohoto novoluní mohou vznikat nové projekty, zejména umělecké. Nechme se konejšit hudbou, tancem, nakresleme si třeba svou vlastní mandalu, zpívejme si. Podpořme v sobě klid a pohodu. Radost nám udělá i koupě něčeho nového. 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

TRPĚLIVOST - Důvěřujte tomu, že vyšší síly života vědí, co je pro vás nejlepší. Pamatujte, že čekání je jen přípravou na něco, co předčí vaše očekávání.

Změňte tedy svůj postoj v postoj přijetí. Uvolněte se a přijměte situaci takovou, jaká je.

Požádejte svého anděla, ať vás během tohoto období vyčkávání zahalí do svých křídel, abyste mohli naslouchat Božím vnuknutím.

Nenechte se strhnout pokušením svého nižšího já ke zbrklému počínání.

Až nastane ta správná chvíle a vy budete připraveni a svěží, otevřou se další dveře.

Trpělivost se vždy vyplatí.

Afirmace: Všechno se děje ve správný čas.