25.11. - 1.12.019

26.11.2019

Úterní Novoluní ve Střelci, které nastává v 16,07 hodin je příležitostí k tomu, abychom se otevřeli pozitivnímu prožívání života, rozhodli se pro žití v radosti, hojnosti, ale i v pokoře. Víra ve Světlo, v Boha, v to lepší v nás, v lepší svět, v pomoc a vedení vesmíru a víra ve šťastné konce by měla být tím hlavním motorem v nás každičký den. To, na co se ladím, to posiluji a podle zákona přitažlivosti si přitahuji do života. Učme se pěstovat v sobě pokoru a vděčnost. Ta spočívá v tom, že si každý den uvědomujeme a děkujeme za dary, kterými jsme obdarováváni. Novoluní ve Střelci nám nabízí prožitek lehkosti, nadhledu, štědrosti a naděje. Prožijme si jí a aplikujme ji v každodenním životě. Nestačí jen vědět, mluvit, ale i to žít. Obohacujme se o nová poznání, o moudrost našeho vyššího Já.

Je tu možnost se rozhodnout pro jinak trávený čas adventní, pro to, co nám dává větší smysl v životě, hledat v sobě nové, neprojevené a otevřít se víře. Ptát se sebe: Čemu nebo v co věřím?

Obdarujme sebe sami Světlem a Láskou prostřednictvím meditace:

https://www.youtube.com/watch?v=EdFKOwvPxQM

Planeta Venuše se v úterý přesouvá do znamení Kozoroha, kde poněkud zvážní, zmoudří, začne si více uvědomovat zodpovědnost za vztahy, které žije, za důležitost citové stálosti. Zároveň uzavírá trigon na Uran a dává tím možnost uzdravit sebe a své vztahy tím, že se osvobodíme od starých vzorců myšlení, od předsudků, dogmat, negativních emocí, zejména vztahovačnosti a že dokážeme odpustit sobě i druhým. Začneme ctít svobodu svou i ostatních.

Mysl (Merkur)je v tomto týdnu podpořena pěknými aspekty od Neptuna i Saturna. Intuice s rozumem si nebudou překážet, naopak se vzájemně podpoří. Konstelace přináší schopnost se vcítit do druhých, hluboce procítit náš vnitřní prostor-své pocity, nechat se vést a napojit se na vyšší zdroje. Zároveň klade důraz na spolehlivost, na dodržování slova, pravidel a zdravého plánování.

V neděli 1.12.019 nás čeká začátek adventu, a s ním i zapálení první adventní svíce NADĚJE na adventním věnci.

Čas vhodný pro zklidnění a přemýšlení o pravém poslání adventu a Vánoc. O potěšení a obdarování druhých.

Nejvíce obdarujme své blízké, přátele, děti, nemocné a staré lidi tím, že jim budeme věnovat svůj čas, navštívíme je a popovídáte si s nimi.

Přeji vám poklidný a světlem prozářený adventní čas.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

CTIŽÁDOST :  Najděte a naplňte svůj vnitřní potenciál a věnujte se velkým vizím. Najděte moudrost, která vám umožní usilovat o skvělé a nádherné věci. Poté si dopřejte více pohodlí, abyste mohli zkoumat své sny. Požádejte o pomoc anděly a oni vám nabídnou vedení a inspiraci, jak pozvednout své vědomí a začít žít na vyšší úrovni. Umožněte svému duchu vzlétnout a směřujte k Božství.

Afirmace : "Mířím k tomu, co je skvělé a nádherné."