26.10. - 1.11.020

28.10.2020

Černá luna se nám přesunula minulý týden do znamení BÝKA viz. Dlouhodobé vlivy, kde setrvá 9 měsíců. Uzavírá opozici na retrográdního Merkura. Vytváří to situace náročné pro dorozumívání, jasnou a klidnou komunikaci. Černá luna zesiluje jednání z pozice ega, což způsobí řadu náročných debat plných útoků, hněvu, vzteku, obviňování, žárlivosti a dominance. Situace se mírně vylepší tím, že se Merkur zpětným chodem vrací do znamení Vah. Zklidní trochu naši mysl a povede nás cestou smíru a dohod. Budeme více volit slova.

Ve středu přechází planeta Venuše do svého domovského znamení Vah. I ona bude posilovat pospolitost lidí, více tolerance, ohleduplnosti a empatie do vztahů, což je v současné době víc než potřeba.

Poukáže ovšem i na naše hluboká zranění, která v sobě nosíme v rámci vztahů a která máme zpracovat a uzdravit (Venuše opozice Chiron).

Takto postavená Venuše potěší lidičky narozené ve Vahách, ale i ve vzdušných znameních Blíženců a Vodnáře. Obrátí naši pozornost ke kráse, hudbě, poezii, a dalším uměleckým směrům, čímž prospěje naší duši. Odkloňme pozornost od toho, co nám nahání strach, co v nás vzbuzuje odpor, negativní myšlenky a emoce. Hledejme to pozitivní, milé, povzbuzující, radostné, to co funguje a obdivujme krásu podzimní přírody. Tím uděláme pro sebe a své zdraví nejvíc.

Nacházíme se v období znamení Štíra, které nám zobrazí, jak velkou úlohu hrají v našich životech moc a peníze a jak je důležitý proces transformace každého z nás právě v této oblasti. Slunce uzavírá opozici s planetou Uranem, což podněcuje v nás boj za lepší budoucnost, za život ve svobodě.

Příkladem toho bude Úplněk ve znamení Býka, který vrcholí v sobotu 31.10.020 v 15,49 hodin. Jedná se o druhý úplněk v říjnu, což je zvláštností.

Astrologicky úplněk znamená, že stojí Slunce ve znamení Štíra a Luna stojí v opozici ve znamení Býka a nyní tvoří konjunkci s planetou Uran. Úplněk bude revoluční a bojovný. Půjde o naše hodnoty a o to, jak sami sebe vidíme a hodnotíme. Na osobní rovině se můžeme cítit každou minutu jinak, být přecitlivělí, popudliví a nesnášenliví i roztěkaní. O překvapení nebude nouze. Zesílí může pocit nespokojenosti a odporu.

Na poli společenském můžeme očekávat nečekané zvraty, převratné zprávy, nepochopitelná jednání, nařízení, vyplave na povrch spousta špíny. Vyhrotí se boj o moc, peníze a vliv. Do tohoto času spadají i prezidentské volby v USA a jejich výsledek pak ovlivní dění i na celé planetě.

Úplněk vybízí každého jednotlivce k tomu, abychom poodstoupili od potřeby boje, od potřeby vlastnit a hromadit. Klade důraz na vnitřní proměnu za účelem schopnosti dělat změny ve svém životě, nezůstávat na místě a na ničem nelpět. Uvolnit se a osvobodit se. Probouzet to lepší v nás!

Nechme odejít staré vzorce myšlení a z nich pramenící emoce strachu a obav (Saturn kvadrát Merkur). Vše, co stagnuje a nefunguje je odcouzeno k zániku.

Velkým tématem úplňku je změna hodnot. Současná situace nás učí zvažovat, co je pro nás prioritou a co není tak důležité.

Můžeme si odpovídat na tyto otázky :

Čeho si nejvíce vážím? Na jakých základech a principech stavím svůj život? Vážím si sama sebe? Co pro mne znamenají peníze?

Pamatujme, že odpor a boj tvoří jenom zase boj. A že každá krize v sobě nese zárodek něčeho nového a lepšího. Důležitá je vnitřní síla v nás. Obracejme se k vesmíru, Bohu, andělům,...jsou připraveni nám pomoc.

Tvořme si to lepší pro naši budoucnost!

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ARCHANDĚL CADKIEL - Archanděl Cadkiel vám pomůže nalézt toleranci a odpuštění.

Pracuje ve fialovém paprsku očistění a transmutace a pomáhá vám zbavit se nižších vibrací a dosáhnout vyššího způsobu bytí.

Andělská moudrost vás vybízí, abyste si představili, že se nacházíte ve fialovém paprsku, a zavolali archanděla Cadkiela na pomoc.

Odevzdejte své potíže a náročné vztahy plamenům, aby veškerá negativita mohla být transmutována.

Vytažením této karty je vám požehnáním a vypovídá o tom, že jste připraveni kráčet po cestě světla.

Afirmace : Očišťuje mne fialový plamen.