27.7.-2.8.020

28.07.2020

Slunce procházející znamením Lva se dostane do kvadratury s planetou Uran v Býku. Dosti napjatá, nestabilní a výbušná energie, kde hlavní slovo má naše Ego. Slunce chce mít nadvládu nad vším, chce upevnit svou moc a kdo nebo co se mu postaví do cesty, ten bude z nelibostí odmítnut a odstraněn. Může docházet k různým protestům, malým či větším revolucím (i uvnitř nás). Půjde o napětí, vyvolané pocitem nesvobody a omezování. Odhoďme všechny strachy a obavy a svobodně tvořme svou příznivou realitu. Změňme to, co už nechceme žít. Nenechme se rozhodit tím, co se děje negativního kolen nás, nebuďme součástí spěchu, stresu a nervozity, které mohou vyústit v nehody a nemoci.

Všímejme si toho, jaký máme vztah sami k sobě. Zda si věříme, zda si vážíme sami sebe. Vědomí vlastní hodnoty pomáhá navodit vnitřní klid a vyrovnanost.

Tato konstelace bude i součástí Úplňku ve Vodnáři, který nastává v pondělí 3.8.020 kolem 18. hodiny. Přidá se ještě Mars v konjunkci s Černou lunou a v kvadratuře na Jupitera. Zesílí boj za spravedlnost, pravdu, svobodu a právo, výsledkem bude výbušné, dramatické a až agresivní klima. Zároveň bude docházet ke karmickému čištění. Je to čas vrtkavý, každou chvíli se můžeme cítit jinak a reagovat jinak. Úkolem je nepodléhat těmto vlivům, pěstovat v sobě klid a soustředit se na přítomný okamžik a to podstatné.

Varování platí i pro naše individuální aktivity, neměli bychom přeceňovat své síly, ve snaze strhnout na sebe pozornost a pochlubit se svými výkony. Neukojené vášně mohou také sehrát nebezpečnou úlohu. Učme se je mít pod kontrolou.

Mějme v úctě sami sebe.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

VLASTNÍ HODNOTA - pocit vlastní hodnoty vede k sebedůvěře, očekávání úspěchu a schopnosti milovat.

Stanovte si jasné hranice a limity a nedovolte druhým, aby je překračovali nebo aby vámi manipulovali. Získáte si tak respekt.

Když si vážíte sami sebe, stáváte se otevřenými a přátelskými, neurážíte se, a naopak jste ochotni druhým odpouštět.

Připomínejte si, že jste sympatičtí a že si zasloužíte lásku. Nedovolte druhým, aby zneužívali vašich citlivých míst. Postavte se sami za sebe a věřte si.

Se skutečným vědomím vlastní hodnoty vyzařujete zlatou auru, která obklopuje i druhé a vyvolává i v nich dobrý pocit. Požádejte svého anděla, aby vstoupil do vaší aury a vedl vás.

Afirmace : Věřím si a znám svou cenu.