30.11. - 6.12.020

30.11.2020

Poslední listopadový den patří Úplňku ve znamení Blíženců včetně polostínového zatmění Luny. Nastává tedy 30.11.020 v 10,29 hodin. Jedná se o osu Blíženci a Střelec. Jeho vliv už působil o víkendu a zasáhl i první adventní neděli. Nese témata platná pro období až do dalšího úplňku.

To, na co úplněk upozorní je, v jaké kvalitě probíhá naše myšlení, komunikace mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a sdělovacími prostředky, komunikace na sociálních sítích apod. Jak se umíme vyjadřovat, zda na základě domněnek a očekávání nevytváříme chaos a neporozumění, které vyústí v hádky a nepříjemné diskuze nebo zklamání. Jak nakládáme s informacemi od medií a druhých lidí. Neroznášíme drby nebo informace, které nemáme ověřené? Úplněk s sebou může přinést  i psychickou nepohodu, velkou rozkolísanost, roztržitost a nedostatek soustředění. Vybízí nás ke změně úhlu pohledu na věc.

Této době vládne velký informační chaos, nepoctivost, tajnosti a dezinformace, které mají zelenou. Něco jiného se sděluje oficielně než jak tomu je ve skutečnosti. Je těžké se v tom orientovat. Ukázkou jsou např. i volby v USA, ale i každodenní chaotické změny názorů a nařízení našich vládních činitelů. Chybí dlouhodobější koncepce, pravdivost informací a zodpovědnost za každou myšlenku a slovo. Bude nám postupně ukazováno, co je u nás a ve světě prohnilé, zkažené, nepoctivé a nemorální, aby to mohlo být odsouzeno a odstraněno.

Za každého z nás je třeba si dát čas než budeme reagovat, procítit zprávy, které k nám přicházejí a ověřovat si jejich zdroj. Hned nereagovat, nepřít se o názor. Úplněk vytáhne veškerou ukrytou nespravedlnost a nepravdivost, která se navenek tváří úplně jinak. Vznikají různé petice, lidé píší vládě, vzniká potřeba vyjádřit svůj názor, ať už slovem nebo písmem. 

Poselstvím tohoto úplňku je :

  • přemýšlej, nenech se umlčet, mluv, piš, vyjadřuj se a diskutuj pravdivě, pátrej po pravdě, hledej vyšší smysl a souvislosti, měj nadhled

Hrozí i přetížená hlava plná neodbytných myšlenek a psychické potíže. Proto je důležité cvičení, chodit do přírody a provádět dechová cvičení. Blíženci ovládají i naše hlasivky, a tak si zazpívejme, nebo si poslechněme pěknou hudební skladbu. Každodenní krátká meditace přinese stop myšlenkách, větší klid a zklidní naše reakce. Odpuštění rozpustí naše pocity hněvu, zlosti nebo pocitu oběti.

Planeta Merkur, která vládne tomuto úplňku, přechází 1.12.020 do znamení Střelce. Povzbudí naši mysl směrem k větší radosti a optimismu. Převede nás od rozumu k intuitivnímu vnímání každodenních situací. Jeho slabinou je upovídanost a velký idealismus. 

Mikulášský víkend podpoří svou pozitivní energií Venuše v trigonu na Neptun i ohnivý trigon, který vytvoří Slunce, Luna a Mars. Těšme se proto na pozitivní náladu, na dostatek energie, podnikavosti, zájmu o druhé a chuti pomáhat a obdarovávat.

Požehnaný adventní čas vám všem.

https://www.youtube.com/watch?v=r7Hk5IqAKMU

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ODPUŠTĚNÍ: Andělská moudrost vám připomíná, že problematičtí lidé a situace vám byly seslány jako vaši nejvýznamnější učitelé. Bez nich by vaše duše nemohla růst.

Radí vám, abyste se oprostili od pocitů zranění, zášti a hněvu z minulosti.

Když odpustíte druhým i sobě, vaše karma je v záznamech vaší duše automaticky vymazána a vy se můžete radovat z lásky ve svém srdci a z lehkosti ducha.

Požádejte anděly, ať vám pomohou rozpustit vaše pocity ublížení, zlosti a viny. Sejmou z vás vaše břemena.

Když milujete bezpodmínečně, není co odpouštět. Láska je dávání, takže otevřete srdce a dávejte lásku.

Afirmace: Odpouštím sobě i druhým. Jsem volný(á).