4.5. - 10.5.020

04.05.2020

Čeká nás ve čtvrtek 7.5. ve 12,45 hod. Úplněk ve Štíru za přispění planety Merkur, která tvoří konjunkci se Sluncem.

Důraz bude kladen na propojení citů a rozumu, myslící a emoční části v nás. Jak je nutné neopomíjet nebo nestranit jen jedné oblasti našeho Já. Celistvost je důležitá, proto naše myšlenky by měly podporovat vytváření příjemných a povznášejících emocí a naopak. Učíme se jak jsou důležité naše emoce, a kdy naopak máme využít zdravý selský rozum. Obě složky k životu potřebujeme stejnou měrou. Obě bychom měli kultivovat.

Úplněk nás vede k vyčištění našeho nitra od nezdravých a neprospěšných pocitů a emocí, díky kterým si komplikujme život, protože nežijeme v radosti, lásce, hojnosti a pohodě. Nepřitahujme si pak pozitivní lidi, různé šance, okolnosti, tzv. "náhody nebo zázraky". Zlobíme se na osud, na Boha, na partnera, na druhé lidi. Pokud přijde negativní emoce, uvědomte si ji, prožijte ji, ale následně ji rozpusťte ve světle. Říkejte si "Jsem světlo, Jsem láska." Úplněk nám připomíná, že žijeme v procesu transformace, a že je nutné ukončovat a nechávat za sebou minulost, tedy naše staré prožitky, emoce, bolesti, strádání.....

Probíhá na těchto Sabiánských stupních:

Slunce:

Hospodyně vyklepává z okna prachovku. Potřeba očistit své "já" od následků činnosti disharmonické či příliš závisející na hmotě.

Měsíc :

Les. Stromy jsou zahaleny do podzimních barev. Vnitřní bohatství vychází ven na závěr cyklu, na konci naplněného života. Transformace hmoty duchem.

Co prožíváme uvnitř je důležité a nikdo nám to nemůže dát ani vzít. Rodí se tam vnitřní síla, která je trvalá a tolik potřebná pro náš život. Je důležitější než hmotné bohatství, a proto opírejme se o bohatství ducha, a ne hmoty.

Slunce, které je v konjunkci s Merkurem přináší čilý mentální, fyzický i společenský ruch. Po delší době se začínáme rozpohybovávat a jdeme aktivitě naproti. Nemělo by však zůstat jen u vnější podnikavosti, stále důležitá je práce uvnitř nás samotných. Týká se našeho myšlení. Slunce i Merkur jsou v Býku, a tak dávají důraz na klidnou pokojnou mysl, důkladné a uvážené rozhodování. Nejdřív myslet a pak teprve mluvit. Vážit slova tak, aby hladily a byly přínosem pro druhé. Zjistit si všechny potřebné informace k tomu, k čemu se chci vyjádřit. Aby moje odpovědi, příspěvky v diskuzi byly plodné, pravdivé a nezkreslené. Tím se zabrání pomluvám. Nešvarem společnosti je, že se vyjadřujeme ke všemu, aniž bychom věděli a znali celé pozadí problému. A ani vědět nemůžeme, proto jakékoliv amatérské diskuze a posuzování jsou plýtváním času. Plyne z toho jen špatná nálada a vznik negativních emocí.

Konstelace nás vedou k přemýšlení a vzdělávání se. Mějme však na paměti, že nestačí jen vědět, ale důležité je aplikovat teorii do praxe a vidět výsledky.

Připomínám retrográdní posun planety Pluto, která nás vede k navrácení se k tomu, co nemohlo proběhnout v minulosti. Nastává fáze obnovy. Ovšem s jiným vnímáním reality. Začneme si všeho více vážit, začne nás víc věcí bavit, budeme vděční za to, co si můžeme dopřát, co můžeme dělat. Vše budeme navíc prožívat víc do hloubky. Důležité je však nic neuspěchat!!

Bláhové by ovšem bylo si myslet (Venuše kvadratura Neptun), že se máme vrátit ke starému způsobu života. Návrat do stejného již není možný, nutná je radikální změna postoje ke hmotě, hodnotám, sami k sobě, přírodě, planetě. Jinak nás čekají další těžší zkoušky. Nutné je postavit náš život na nových hodnotách a principech. A to na principech Lásky. Slunce v sextilu na Neptuna otvírá naše srdce Lásce a soucitu ke všemu živému na této planetě, k sounáležitosti, pomoci a odpuštění..

Buďme světlem pro sebe i pro druhé!

Vaše Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

VDĚČNOST- Měli byste si uvědomit, čeho všeho se vám dostalo. Když Vesmíru poděkujete za jeho dary, odpoví vám štědrostí.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste poděkovali za všechno, co máte - hmotné i nehmotné.

Kdykoli upřímně poděkujete, je vám dáno ještě více, neboť vděčnost je klíčem otevírajícím dveře k vesmírné hojnosti.

Pěstujte si postoj vděčnosti a otevřete se přijímání lásky a hojnosti ve svém životě.

Vaši andělé se na vás budou usmívat.

Afirmace: Děkuji za všechno ve svém životě.