5.10.-11.10.020

06.10.2020

Ke konstelacím z minulého týdne se přidává navíc kvadratura Slunce ve Vahách s planetou Jupiter v Kozorohu a opozice na planetu Mars v Beranu.

Tématem těchto dnů je nestabilita, nepohoda a narušení rovnováhy, kterou zažívá celá naše společnost. Vztahy mezi lidmi se komplikují. Každý z nás stojí před každodenním zkoumáním a rozhodováním, čemu může věřit a čemu ne. Která opatření jsou správná, účinná a která nadbytečná. Zda bojovat nebo se přizpůsobit. Nutí nás to přemýšlet, jaký nám to dává vše smysl.

Každý z nás si musí tímto projít a sám si udělat jasno a rozhodnout se dle své úrovně vědomí, čemu bude věnovat pozornost a kde je pravda. Konstelace vybízí k aktivací vnitřní síly, zdroje, který každý máme uvnitř sebe k dispozici. Tam získáme odpovědi, sílu a moudré nahlížení na situaci bez absence strachu. STRACH je právě tím hlavním pozadím veškerého dění.

Je naším úkolem nalézat rovnováhu, zvažovat všechna pro a proti, a nenechat se vykolejit nejrůznějšími zprávami, opatřeními a tlaky. Naslouchat svému nitru, vědomě se udržovat v dobré náladě, starat se o své zdraví a šířit kolem sebe klid a lásku. Tím dochází k posilování imunity. Zatímco strach ji oslabuje. Co je ovšem také důležité je si uvědomit svůj podíl zodpovědnosti na celkovém dění ve společnosti. Každý z nás přispívá svou myšlenkou a prožitkem k tzv. kolektivnímu nevědomí.

Konstelace dále varují před unáhleností, rozčilováním se, nehodami z nepozornosti, přeháněním všeho druhu, lehkomyslností, arogancí, povyšováním se, nepokorou a nespokojeností, která opět vede k oslabení těla. Končí období přehnané konzumace, nadužívání si života a marnotratnosti.

Přijdou bohužel další omezující nařízení, která vyvolají vlnu nespokojenosti a protestů.

Poslední z retrográdních planet v Kozorohu Pluto se obrací do přímého chodu, a posunuje nás vpřed směrem k dalším krokům transformace.

Pomocí Merkura ve Štíru a v opozici na Urana můžeme proniknout do podstaty věci, prohlédnout, jak se věci opravdu mají, získat nový pohled a odstup. Osvobodit svou mysl od temných emocí strachu, obav, beznaděje, úzkosti, boje, nenávisti, touhy po moci apod.. Zaměřme proto pozornost dovnitř sebe, meditujme nebo se modleme. Nejnižším projevem tohoto aspektu je být v opozici za každou cenu.

Planeta Venuše, která prochází znamením Panny a vytváří trigon na Urana pozvedne naši sebehodnotu a postará se o změnu hodnot. Učí nás novému postoji k penězům a movitým věcem, vede nás k pečlivosti, šetrnosti a hospodárnosti. Pomůže nám rozlišit, co prospívá našemu tělu a co ne. Oprostit se od závislosti a připoutanosti všeho druhu. Vnáší do našich vztahů více nadhledu a tolerance.

Již potřetí v tomto roce se vytvoří harmonická vazba mezi planetou Neptunem a Jupiterem. Přináší touhu po spáse, naději, víru v lepší budoucnost, příležitost k objevování nových zákonitostí života, k praktikování duchovních cvičení, získávání nových vědomostí vedoucích k osobnímu růstu a vědomějšímu způsobu života. 

Radujme se z maličkostí!

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ODPUŠTĚNÍ: Andělská moudrost vám připomíná, že problematičtí lidé a situace vám byly seslány jako vaši nejvýznamnější učitelé. Bez nich by vaše duše nemohla růst.

Radí vám, abyste se oprostili od pocitů zranění, zášti a hněvu z minulosti.

Když odpustíte druhým i sobě, vaše karma je v záznamech vaší duše automaticky vymazána a vy se můžete radovat z lásky ve svém srdci a z lehkosti ducha.

Požádejte anděly, ať vám pomohou rozpustit vaše pocity ublížení, zlosti a viny. Sejmou z vás vaše břemena.

Když milujete bezpodmínečně, není co odpouštět. Láska je dávání, takže otevřete srdce a dávejte lásku.

Afirmace: Odpouštím sobě i druhým. Jsem volný(á).