8.6.-14.6.020

09.06.2020

Stále se nacházíme v rovině myšlení a komunikace a zde na nás číhají různé nástrahy. Slunce v Blížencích v kvadratuře na Neptun v Rybách nás varuje před odkloněním se od reality, před přílišným fantazírováním a sklonem k závislostem. Vede nás cestou poznání sebe sama, abychom neposilovali klamné představy o své osobě a dokázali se vymanit z bludného kruhu naší mysli.

Může se projevit nejistota, chaos, zmatenost a hledání správného rozhodování a konání. Neměli bychom však být závislí na mínění a radách druhých lidí, nýbrž prostřednictvím meditaci a jiných technik, bychom se měli učit nalézat sami odpovědi na své otázky.

Učíme se rozlišovat, kdy máme zvolit aktivní přístup k řešení a kdy naopak je vhodné věci neřešit a nechat se vést vyššími silami. Důvěřovat sobě i Bohu, vesmíru. Energie tohoto aspektu varuje před neupřímností, podvody a přílišnou důvěřivostí, před experimentováním s různými opojnými látkami a podléháním svodům (alkohol, drogy, léky,..)

Pod vlivem planety Mars v konjunkci s Neptunem v kvadratuře na Slunce bychom si měli dát pozor na přílišnou snahu a vynakládání přemíry energie do "pomoci a záchrany" druhých nebo nějakého projektu. Sledujme kam směřujeme svou energii a zda je to smysluplné a reálné, zda neplýtváme svými silami. Ptejme se sami sebe: K jaké roli nejčastěji inklinuji? K roli oběti, zachránce, spasitele ?

Konstelace nás podporuje ke směřování ke své vlastní síle, k záchraně sebe sama, nastolení aktivní duchovní cesty, ke každodennímu praktikování toho co víme a známe teoreticky. K lásce ke všem bytostem světa. Denně se starat o své myšlenky a vědomě tvořit pozitivní přístup k životu. Seznamovat se s novými vědeckými i duchovními poznatky a aplikovat je do svého života.

Hodně lásky k sobě.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

DOBRODRUŽSTVÍ - Život je dobrodružství. Připravte se na překvapení a naplno využijte všechny příležitosti.

Andělská moudrost vám radí, abyste se vymanili ze stereotypů a návyků, v nichž jste uvízli. Dělejte jiné věci a začněte znovu vnímat kouzlo života.

Jestliže se vám cesta před vámi zdá temná, počínejte si tak, jako byste prozkoumávali tmavé místo. Požádejte své anděly, aby vám na cestu posvítili. Poté naslouchejte znamením a signálům, které vám naznačí, kam a jak jít.

Poznávejte nové se vzrušením a odvahou. Tyto magnetické vlastnosti k vám přitáhnou hojnost financí a profesních příležitostí a oživí vaše vztahy.

Andělé vás inspirují k tomu, abyste postupovali vpřed s očekáváním a nadějí.

Afirmace: Jdu dychtivě vstříc dobrodružství života.