9.9. - 15.9.019

09.09.2019

Jsme v týdnu jasných, konkrétních záměrů a činů.

Hned zkraje týdne se pustíme s chutí do práce pod vlivem Marse v trigonu na Saturna. Tato konstelace nám pomůže dodělat rozpracované nebo opomenuté záležitosti, udělat si v něčem pořádek, odstranit chyby, ujasnit si, čeho chceme dosáhnout v příštích dnech a dělat proto rozhodné konkrétní kroky.

Upřednostníme přitom hledisko praktičnosti, efektivnosti a důkladnosti. I naše mysl bude fungovat velmi dobře pod vlivem Merkura v trigonu na Pluta. Myšlenky a slova dostanou konkrétnější podobu, projeví se jejich síla a vliv na dění v realitě. Mnohé si vyjasníme, díky logickému a rozumovému přístupu k věci a důkladné analýze.

Slunce v trigonu na Pluta přidá potřebnou vůli, houževnatost, vitalitu, odhodlání a rozhodnost k vlastní proměně. Můžeme mít pocit, že jsme k něčemu vedeni a nemůžeme jinak. 

Jsme vedeni k přerodu nás samotných, k odstranění různých domněnek a zkreslených pohledů na sebe, falešných iluzí, postojů, pochybnostech o sobě (Slunce v opozici na Neptun). Zjistíme nyní, kdo skutečně jsme, jak si vedeme v realitě. Máme najít sílu k vyléčení nás samotných od bludů a zkreslování skutečnosti. 

Chytákem týdne je přemíra snahy pomáhat, obětovat se, vyhovět druhým na úkor sebe a přepínání svých sil. Znamení Panny je o skromnosti a užitečnosti, nyní neprojde nic, co je přehnané, nafouknuté, okázalé a marnotratné. Pokud chceme stále víc a víc, a to bez práce a úsilí, nedostaneme nakonec nic (Slunce kvadrát na Jupitera). 

Merkur v konjunkci s Venuší pozitivně ovlivní komunikaci mezi lidmi a partnerské soužití. 

Přijímat skutečnost, nechat se vést, být ve spojení (ve smíru) s vesmírem (s Bohem, anděly, bytostmi světla,..), učit se odpouštět sobě i druhým a projevovat lásku konkrétní službou a činem, je tématem Úplňku v Rybách, který nastane v sobotu 14.9.019 v 6,34 hodin. Dva dny před a po úplňku je vhodným časem pro očistu těla i mysli, pro meditace, plynutí a sdílení. 

Současně se přesunou v sobotu planety Merkur a Venuše do znamení Vah, což pozitivně ovlivní probíhající úplněk. Naše mysl i vztahy k druhým budou více vyváženy a zharmonizovány. 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

Synchronicita - v našem úžasném Vesmíru neexistuje žádná náhoda. Shody okolností a synchronicita jsou pečlivě řízeny vašimi průvodci a anděly - spatřujte v nich tedy zásahy Ducha.

Radujte se ze synchronicky, když je zaznamenáte, neboť jejich prostřednictvím vám andělé potvrzují, že se nacházíte na správně cestě.

Očekávejte je a vyhledávejte je. Uvědomujte si, že za každou synchronicitou je nějaký Božský důvod, a přemýšlejte, jaká vám přinášejí poselství a ponaučení.

Tato karta vám chce rovněž připomenout, že všechno probíhá podle Božského plánu.

Afirmace: Všechno se děje v pravý čas.