První přechod planety Uran do znamení Býka

15.02.2019

V úterý 15. 5. 018 v 17,24 hodin nastává významná událost tohoto roku. Generační planeta Uran mění své dosavadní postavení a opouští po 7 letech znamení Berana, a vstupuje do znamení BÝKA. Mění-li generační planety své místo působení ve znameních, vždy to přináší zásadní velké změny celospolečenské i osobní.

Doba oběhu kolem Slunce a tudíž všemi znameními zvěrokruhu trvá planetě Uran celých 84 let. Znamená to, že po 84 letech (r.1934-42) se vrací tato planeta do znamená Býka. Zde setrvá s menší přestávkou ( 7.11.018-5.3.019 zpět do Berana) do 25.4.2026.

Planeta Uran je především planetou ZMĚNY. A to změny důkladné, náhlé, nečekané a radikální. Jejím úkolem je zajistit vývoj a pokrok na této zemi, proto Uran boří vše zastaralé, stagnující, zkostnatělé, nepružné a nefungující, a vrhá nás do zcela nových situací. Zasáhne všude tam, kde je přílišné lpění. Nese v sobě svobodu, nezávislost, rovnoprávnost, humanitu a technický pokrok. Má na svědomí převraty, revoluční hnutí, boje za nezávislost a svobodu.

Vstupem Urana do znamení Býka se máme připravit za změny a revoluci ve finanční a hmotné sféře, v oblasti vlastnictví, majetku a především ve změně hodnot.

Žijeme ve společnosti, která příliš nadhodnocuje význam peněz, majetku, postavení, úspěchu a moci. Peníze se staly hlavním měřítkem hodnot. Hromadíme, lpíme a stáváme se závislými na všem, co si můžeme koupit a vlastnit, co nám patří. Právě planeta Uran přichází proto, aby nám ukázala, jak moc jsme spoutaní hmotou a jak je nezdravé lpění na čemkoliv. Na čem příliš lpíme, to je nám vesmírem odebráno.

Uran nás chce přimět ke změně žebříčku hodnot. Budeme si často klást otázky : Co má pro mne největší hodnotu? Dokáži si vážit sebe i druhých? Jak jsem na tom z vlastní sebehodnotou? Znám hodnotu peněz a umím s nimi hospodařit? A další otázky....

Uran tedy přináší nový, svobodnější postoj k penězům, majetku, ale i k vlastnímu tělu, stravování a zdraví. Přinese nový pohled na krásu, budeme se učit mít rádi svůj Chrám duše-Tělo (nepřejídat se, netrápit se dietami,..). Máme možnost uzdravit své vnitřní dítě a tím posílit svou sebelásku.

Uran nás spojí více s přírodou a zdravím životním stylem. Bude nám víc záležet na tom, co si do svého těla dáváme (potraviny, léky, očkování,...). Začneme si více vážit toho, co máme, a co jsme zdědili od předků. Můžeme očekávat nové investice do bydlení, do oprav starých budov, hradů, silnic, zámků,....

Uran přinese nové technologie, objevy a další technické vymoženosti. Ukáže na hospodaření státu, a s tím související různé finanční kauzy. Značný chaos, nepřehledná a nepředvídatelná situace nastane v bankách, pojišťovnách, spořitelnách, a dalších finančních institucích.

Mějme na paměti, že Uran nás vede k uvolnění se od přílišné zátěže, tlaku, povinností, přepínání se, a potřeby vlastnit a lpět. Pokud bude Uran naším spojencem a půjdeme mu vstříc, tak se budeme cítit uvolnění a náš život bude svobodnější.