Přechod Saturna do znamení Ryb

07.03.2023Po 30 letech se dostává planeta Saturn 7.3.2023 opět do znamení Ryb. Můžeme zavzpomínat na dobu minulou, co jsme v ní řešili a jaké lekce, přísného učitele a pána karmy Saturna, jsme zpracovávali. Nyní budeme přezkušováni, jak jsme od té doby vyzráli a zmoudřeli v těchto tématech.

Saturn nás vede cestou trpělivosti, vytrvalosti a převzetí zodpovědnosti za své konání. Ukazuje nám naše slabiny, abychom je mohli změnit v silné stránky. Odměnou je pak stabilita, odolnost, moudrost, vyzrálé jednání a duchovní růst.

Saturn v Rybách ovlivní život nás všech na dobu 2,5 let, do února roku 2026. Jeho zkoušky nejvíce pocítí znamení Ryb, Panny, Blíženců a Střelce. Pozitivnější dopad bude mít Saturn na znamení Raka a Štíra.

Co nás Saturn v Rybách učí :

 •  soucitu s druhými a nesobecké službě a pomoci
 • učí nás vyzrávat v citové oblasti a v lásce
 • učí nás odříkání, skromnosti, pokoře, odpuštění
 • klade důraz na zdraví, pohyb a výživu
 • učí nás stát nohama na zemi, vnést řád a pořádek do života
 • učí nás nelhat, nepodvádět
 • učí nás důvěřovat vyššímu vedení, meditovat,
 • učí nás být sami se sebou, nebýt ovlivnitelní a závislí
 • vede nás směrem k Bohu, k všeobjímající lásce
 •  učí nás mít pod kontrolou emoce
 •  učí nalézt zdravou míru pomoci a skoncovat se sebeobětováním se
 •  učí nepodléhat šarlatánství a sektářství


Učí nás se vypořádat se zranitelností, přecitlivělostí, bezmocností, se závislostmi, z pocity viny, s chaosem, s lenivostí, s nejrůznějšími strachy, s pocity oběti, pocity zneužívání, se strachem z opuštěnosti, s úniky do nemocí

V rámci společnosti může docházet k různým omezením v oblasti zdravotnictví, v sociálních službách, školách, ústavech, v umělecké branži, v duchovní sféře, i k problémům s vodou. Tyto oblasti si vyžádají pozornost a řešení toho, co nefunguje.

Co si máme osvojit :

 • důvěru ve vyšší Já, v Boha, Vyšší spravedlnost, v Božství,….
 • schopnost Odpouštět

Každý z nás může přispět k míru na této planetě, pokud se naučí milovat druhé jako sebe sama. 

Eva