Týdenní poselství

Týden začíná vstupem Merkura do znamení Střelce. Obrací naši mysl k vyššímu poznání, novým myšlenkám, k hledání smyslu života, k radosti a optimismu. Tento Merkur podporuje spontánní projev, diskuze, nadhled, filozofování, a hledání pravdy.

Nejvýznamnější událostí tohoto týdne s dopadem na celý rok 2020 je očekávaný přechod planety Jupiter do znamení Kozoroha, dne 2.12.2019 ve večerních hodinách.

Úterní Novoluní ve Střelci, které nastává v 16,07 hodin je příležitostí k tomu, abychom se otevřeli pozitivnímu prožívání života, rozhodli se pro žití v radosti, hojnosti, ale i v pokoře. Víra ve Světlo, v Boha, v to lepší v nás, v lepší svět, v pomoc a vedení vesmíru a víra ve šťastné konce by měla být tím hlavním...

Z kraje týdne se přesouvá planeta Mars do znamení Štíra. Je to postavení, které této planetě vyhovuje, a tak je zesílena houževnatost, cílevědomost, rozhodnost a odvaha. Je tím tedy podpořeno dosahování cílů, které si stanovíme. Zesílena je pudovost a emoční prožívání. Je potřeba se chopit své vnitřní síly a necítit se bezmocní.

Máme před sebou příjemné a podporující energie. I Úplněk v Býku, který nastává v úterý 12.11.019 ve 14,36 hodin je pod harmonickými aspekty od Merkura, Neptuna, Pluta a Saturna. Vybízí nás k tomu, abychom si prozkoumali a stanovili žebříček životních hodnot.

Vrcholí kvadratura mezi planetou Mars a Plutem, kterou jsem popsala v minulém týdnu. Je to energie, která nás chce stáhnout do boje na základě vystupňovaných emocí. Naším úkolem je však tomu nepodlehnout a využít tento aspekt konstruktivně. Všechna ta dotčení, křivdy, vztahovačnost, pocit ohrožení a ublížení jsou naším vlastním výtvorem, výtvorem...

Týden nás přivítá Novoluním ve Štíru 28.10.019 ve 4,40 hodin s opozicí na Uran. Příležitost se spojit se svými pocity, přijmout je, prozkoumat a očistit. Pokud najdeme takovou emoci, která nám dělá vrásky na čele, je to pro nás signál, abychom ji rozpustili pomocí lásky a odpuštění. Pokud to neuděláme, jsme plni "jedu", kterým pak nevědomě...

Slunce opustilo kvadraturu s Plutem, a začíná působit jeho opozice k Uranu. Můžeme toto období vnímat jako chaotické, plné změn, zmatků a neklidu. Může nám dělat problém se soustředit jen na jednu věc, nutí nás to spěchat a dělat více věcí najednou. Akce střídá akci a pokud špatně odhadneme, kolik sneseme, dostáváme se do stresu, a oslabujeme své...

Slunce ve Vahách tvoří kvadraturu s Plutem v Kozorohu. Energie přerodu a transformace. V pracovním i osobním vztahu, můžeme cítit na sebe tlak, který si děláme buď sami, nebo ho cítíme od druhých. Mocenský princip v nás může odmítat stanovená pravidla a řád, a neochotu přijmout zodpovědnost za své jednání a uznat chybu. Vítězí ego, ovládají nás...

Slunce ve Vahách je ještě pod palbou Saturna a stále více od Pluta, což velmi silně a zásadně prověřuje vztah člověka k člověku a ke společnosti. Prověřuje jeho vnitřní vyváženost. Jsou to energie smutku, bolesti, komplikací, tlaků, bezmoci a silné transformace. Ale úkolem je jim čelit, růst na nich, a ne jim podléhat. Pod vlivem Pluta si máme...