Jak pracuji

Mé pojetí astrologie je psychologické, karmické a duchovní.

Na základě výkladu horoskopu se snažím přivést lidi k tomu, aby se nad sebou a nad svým životem zamysleli a pracovali na sobě. Jsem průvodcem jejich života. Seznámím je s jakými dispozicemi přišli na tento svět, jaké dary a talenty jim byly svěřeny, a zejména, jaký je jejich hlavní životní úkol. Poukáži rovněž na úskalí, která se mohou v jejich životě objevit a jak jim předcházet. Společně budeme hledat příčiny potíží. Snažím se ukázat, že není třeba se zajímat tolik o budoucnost, že tu si tvoříme sami svým jednáním v přítomnosti. Sami svým rozhodováním ovlivňujeme, jak se situace odehrávají. Pokud odstraníme chybné vzorce našeho myšlení, tím se náš život změní k lepšímu. Jak budeme řešit situace dnes, takovou si připravíme budoucnost. Proto se nezaměřuji na výklad budoucnosti v tom smyslu, abych klientům řekla, co je čeká a nemine. Tím bych je zbavila svobodné vůle a možnosti ovlivnit budoucí události.

Můj výklad s ohledem na budoucnost (zpravidla na rok dopředu) spočívá v odpovědích na otázky typu : " Na čem mám pracovat, jaké úkoly mám před sebou? Které oblasti života si vyžádají mou pozornost?"

Dávám přednost výkladu horoskopu formou ústní konzultace. Dostávám tím zpětnou vazbu, zda klient všemu rozumí, zda není potřeba se u některého tématu více zastavit a probrat. Klient má možnost se ptát a dostávat odpovědi na své otázky. Zároveň si určuje sám, u které oblasti chce jít více do hloubky.

Základem pro sebepoznání je osobní horoskop neboli radix, který je platný po celý život. Další typy horoskopů naleznete v sekci Co nabízím.


Při výkladu horoskopu jsem průvodcem těchto oblastí Vašeho života:

Osobnost člověka, charakter

Majetek, finance, hodnoty

Komunikace, myšlení, studia

Domov, rodina, děti

Práce, povolání

Láska, city, partnerské vztahy

Přátelé, zájmy, záliby

Zdraví, karma

Životní cesta