Moudrost srdce


Zasmějte se, prodloužíte si život.

Každý den je nový začátek.
Co vysíláme, to přitahujeme.
Šťastné srdce-zdravější srdce.
Buďme k sobě laskaví.
Hledejte na všem to dobré.
Buďte sami sebou.
Můžeš žít, jak chceš.
Náhoda neexistuje.
Udělejte si radost.
Objevujte krásy světě a sebe samotných.
Myslete velkoryse.
Rozdávejte dobrou náladu.
Usmívejte se, úsměv sluší každému.
Život je zázrak, radujte se. Život je život.

-----------------------------------------------

" Kdo se skloní, ten bude pozdvižen."

"Darem je odevzdat, mít co dát, ne dostávat a hromadit."

"Kolik potřebuješ vidět zázraků, abys uvěřil v Boha?"

" Darem je cítit, ne vědět a znát."

" V životě není náhod, přestože mnohé události za štěstí či neštěstí pokládáme. "

" Kdo pochopí a miluje druhé i v jejich slabostech, ten velký je. "

" Bůh je největším učitelem lásky."

" Pokora je matkou bohulibých činů."

" S poctivostí nejdál dojdeš, s poctivostí nejvíce zbohatneš. Bohatstvím Tvým je duch Tvůj."

"Když víme, jak konat, činíme tak?

" Čím hlouběji se ponoříš do Boha, tím více pochopíš člověka."

" Vnější svět Ty sám příliš nezměníš, avšak vnitřní svět, ten je jen Tvůj."

" Kdybys měl tolik dobrých vlastností jako dohromady ti, které jsi dnes zkritizoval, byl bys na své cestě vzhůru již hodně vysoko."

"Když se smějeme hlouposti druhých, nejsme ještě hloupější?

"Tělo se uzdraví, dáš-li mu prostor, čas a látky, které potřebuje. Tělo se uzdraví, uzdravíš-li duši."

"Na druhých vidíme, co bychom měli vidět na sobě."

"Rozumem nedojdeš k lásce, láskou k rozumu ano."

" Bůh nepočítá, Bůh miluje."

"Nakupujeme pro tělo a smysly, ne pro duši. Duše je skromná a pokorná."

"Cesta lásky je také cestou slz a utrpení."

"Odpustit znamená vzpomínku na bolest úplně rozpustit. Svou bolest nejlépe rozpustíš v Bohu."

" V bolestech a nedostatku se touží více a upřímněji po světle Božím než ve slavnostně vyzdobených sálech a blahobytu."

Miroslav Hrabica "Pohlazení pro duši"