Vědomá cesta životem aneb Cesta Lásky

Již proběhlo

Pro koho je program určen

Pro ty, kteří touží poznat jiný než hmotný svět, kdo si chce dopřát čas pro sebe a zkvalitnit svůj život sebepoznáváním a duchovním růstem. Poznat jakými zákonitostmi a principy se řídí tento svět a aplikovat to ve svém životě. Vykročit na Cestu Lásky. Pro ty, kteří chtějí o sebe pečovat komplexně, nasytit svou duši, ducha i prospět svému tělu. Maximální počet 12 žen

Náplň programu

Budeme se zabývat energiemi a tématy, které vládnou danému měsíci a souvisí s postavením Slunce v určitém astrologickém znamení. Astrologie nám bude jen pomůckou a průvodcem, nikoliv hlavní částí. Hlavní náplní bude probírání a osvojování si určitých duchovních pojmů, principů, zákonitostí v rámci daného tématu, abychom jim dobře porozuměli a následně je uměli aplikovat do běžného života. např. období VAH-téma vztahy, láska, zrcadlení, atd. U všech témat budeme hledat a prakticky trénovat tzv. "Správné jednání" - jednání, které vychází ze srdce, z bezpodmínečné Lásky ( z našeho středu).Dáme prostor vzájemnému sdílení a odpovědím na otázky, které vyplynou. Závěr bude patřit relaxaci, meditaci, různým technikám, afirmacím, výkladu karet apod.

Náplň programu je podkladem pro vykročení na duchovní cestu a vědomou práci na sobě, která je vždy obrovským přínosem nejen pro nás samotné, ale i pro náš šťastnější život.Zároveň účastníci získají i hlubší povědomí o astrologii a astrologických znameních.  

Trvání programu 

Jedná se o celoroční cyklus, který se skládá z 12ti samostatných měsíčních setkání. Cyklus bude probíhat online přes aplikaci ZOOM vždy 1x v měsíci v sobotu, v čase od 9 do 11,30hod. nebo ve čtvrtek od 18 hodiny.  

Začínáme 15.10.2022.

Další termíny v roce 2023:

28.1., 25.2., 25.3., 22.4., od 9 hod.
21.5., 18.6., čtvrtek 17.8., 14.9. od 18 hodiny

Je možné navštěvovat jen jednotlivá setkání, ovšem účastí na celoročním programu získáváte ucelenou výuku a komplexní mini duchovní školičku. Cyklus je inspirován astrologickou mandalou (zvěrokruhem) s 12ti astrologickými znameními, které se svým obsahem vzájemně prolínají, dotýkají se všech oblastí našeho života, a jedině tak tvoří dohromady harmonický celek.   

Z každého setkání bude pořízen záznam, který bude rozesílán e-mailem prostřednictvím Úschovny. Nehrozí tedy, že by ti, kteří se některé lekce nemohou zúčastnit, přišli o probranou látku.


Tematické okruhy 

1. VZTAHY, ZRCADLENÍ                                                                                                     Termín: 15/10/2022

Nežijeme zde na planetě sami a tak jsme každou chvíli s někým ve vztahu. Učit se žít ve vztahu je základní dovedností pro náš život. Co je základem pro dobře fungující vztah? Co je to Láska? Co je to zrcadlení?

2. ODPUŠTĚNÍ, EMOCE                                                                                                           Termín: 12/11/2022

Výklad se zaměří na naše emoce, co je jejich podstatou, co nám ukazují a jak s nimi pracovat. Vysvětlíme si význam odpuštění i prakticky si ukážeme jak na to. Rozlišíme si zdravé Ego od nezdravého. Odpovíme si na otázku Co je smrt?  

3. ŠTĚSTÍ, HOJNOST, SMYSL ŽIVOTA                                                                                    Termín: 10/12/2022 Všichni toužíme po štěstí a hojnosti, tak proč máme pocit, že se nám ho nedostává? Co se za těmito pojmy skrývá? Budeme hledat odpovědi na otázku, co je smyslem života. Zmíníme se o náboženství, o Bohu, o víře.

4. ZODPOVĚDNOST, ŘÁD, POSLÁNÍ                                                                                        Termín: 7/1/2023Bude nás zajímat, co vše se skrývá pod slovem zodpovědnost a řád. Pod pojmy, které dnes nejsou zrovna v oblibě. Jaký je rozdíl mezi zaměstnáním a posláním?

5. VĚK VODNÁŘE, SVOBODA, NEZÁVISLOST                                                       Termín: 28/1/2023  Seznámíme se s hlavními principy Věku Vodnáře. Jaké nové hodnoty máme přijmout do svého života? Vysvětlíme si, co se vše skrývá pod pojmem svoboda. Z čeho a proč se máme osvobodit? Proč je důležité dělat změny? 

6. SOUCIT, VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKA, DUCHOVNÍ CESTA                                                       Termín: 25/2/2023

Seznámíme se s nejvyššími úrovněmi vědomi dle Dr. Davida Hawkince. Odpovíme si na otázku proč se máme vydat na duchovní cestu a co to znamená? Jaký je rozdíl mezi světem hmoty a světem ducha ? A jak je to s obětavostí? 

7. SEBEPROSAZENÍ, ROZHODNOST, ČIN, SOBECTVÍ, BOJ                                                   Termín: 25/3/2023

Co to znamená Být sám sebou? A jak si odpovíme na otázku Kdo jsem Já? Může nám být v něčem prospěšný boj? Zamyslíme se nad tím, kdy se jedná o sobectví a kdy ne.

8. HODNOTY, HMOTA, SEBEVĚDOMÍ, SEBEHODNOTA                                                          Termín: 22/4/2023

Víme dobře co je míněno sebeláskou, a jak ji praktikovat v životě? Budeme zjišťovat, na čem závisí naše sebevědomí. Do jaké míry jsou pro nás důležité peníze? Jaký je náš žebříček hodnot?

 9. MYSL, KOMUNIKACE, PRAVDA, ROZUM                                                                               Termín: 21/5/2023

Jak myslíme a komunikujeme je alfou a omegou našeho života, protože myšlenkou tvoříme život. Budeme se proto věnovat práci s myšlenkou. Ukážeme si, jaký dopad na nás mají různé informace. Řekneme si, v jakých případech je dobré se řídit rozumem a kdy naopak. 

 10. CITOVÉ PROŽÍVÁNÍ, EMOCE, DĚTSTVÍ, RODINA                                                                Termín: 18/6/2023 

Jak velký vliv má na náš citový život dětství, rodina, rodiče, náš rod. Je to náhoda, do jaké rodiny jsme se narodili ?

Ukážeme si sílu našeho nevědomí a podvědomí. Podíváme se blíže na emoce.

 11. LÁSKA, SEBEVĚDOMÍ, TVOŘIVOST                                                                                       Termín: 17/8/2023

Jaký je rozdíl mezi láskou a zamilovaností. Láska jako rozpouštění Ega a vědomí Já. Mužský princip v nás.  Proč je důležitý vztah k otci. Láska k Bohu,

12. SLUŽBA, PRAKTIČNOST, DENNÍ RITUÁLY, ČISTOTA, ZDRAVÍ                                           Termín 14/9/2023

Co je to služba? Jak souvisí práce s našim zdravím?  Proč jsou důležité denní rituály? Co dělat pro zdraví fyzické a psychické. Služba Bohu. 


Cena a přihlášky   

Cena za období od srpna do září je 900 Kč. 

Jednorázové vstupné činí 550,- Kč/1 setkání.

Místo v programu si prosím rezervujte odesláním závazné online přihlášky níže a převodem platby na účet 1260388018/3030 nejpozději do 16.8..2023. Do zprávy pro příjemce uveďte : láska a své příjmení.

Při jednorázovém vstupném odešlete prosím přihlášku nejpozději 2 dny předem. Je nutné, aby platba byla připsána na účet nejpozději 1 den před začátkem setkání.

  V případě dotazů mne kontaktujte na evapro@seznam.cz nebo telefonicky 776018200.

Pro přihlášení vyplňte, prosím, níže uvedený formulář .

Závazná přihláška

program Cesta lásky

Rezervaci vám potvrdím následně e-mailem.