Týdenní poselství

Končí retrográdní fáze další z planet, a to Saturna ve Vodnáři, hned v pondělí 11.10.2021. Věci se pohnou v před v oblasti zodpovědnosti, svobody, nových pravidel a vymezení se.

Začátek týdne je ve znamení retrográdní fáze planety Merkur ve Vahách, která bude probíhat až do 18.10.2021. Je to období, kdy se máme zastavit, zklidnit, abychom měli možnost si uvědomovat své myšlenky, postoje a činy. Události, které budeme prožívat nás budou vracet k těm tématům z minulého období, které máme přehodnotit. Posoudit, zda jsou naše...

Hned v pondělí uzavírá Slunce v Panně opozici na planetu Neptun v Rybách. Dny mohou být poznamenány chaosem, neukotvením, neschopností systematicky pracovat a třídit myšlenky, včetně nechuti něco dělat. Pokud se nedaří, můžeme mít snahu více "ulétávat" do světa iluzí, snění i závislosti. Nepodléhejme pocitu, že vše je zbytečné, že nic nemá cenu,...

V úterý 7.9.2021 ve 2,51 hodin nastává NOVOLUNÍ v PANNĚ. Znamená to, že Slunce a Luna se nacházejí na stejné stupni tohoto znamení. Oběma světlům (Slunce a Luna) jde o totéž, o zdraví a o uvědomění si toho, že naše zdraví je propojeno úzce s naší psychikou, s tím, jak prožíváme každičký den, a že máme zdraví ve svých rukách....

Předposlední srpnový den je spojen s přechodem planety Merkur do znamení VAH, čímž jsme vyzývání k smírnější komunikaci, k diplomatičtějšímu jednání. Než někoho odsoudíme nebo pomluvíme, zkusme nejprve posoudit situaci i z jeho strany.

16.8.-22.8.021

17.08.2021

Změna působení nastává u Venuše, která hned v pondělí vstoupila do svého domovského znamení VAH. Přinese nám více souladu, empatie do mezilidských vztahů, potřebu vytvářet a žít v harmonii a kráse. Pro uměleckou tvorbu je to výborné období. Bude nám více záležet na tom jak vypadáme, jak se oblékneme a jaký uděláme na druhé dojem. Venuše...

Moji milí, piši toto poselství z dovolené, tak jen krátce.