Co nabízím

Sebepoznání 


1. krok

  • Osobní horoskop zrození - je základem pro sebepoznání a je platný po celý život

Astropsychologický ústní výklad a konzultace nad jednotlivými oblastmi horoskopu (viz. sekce Jak pracuji), nastínění nejdůležitějších životních témat, zjišťování příčin problémů a hledání řešení. Výklad nastíní i hlavní konstelace, ve kterých se klient právě teď nachází v současnosti.

Nejedná se o výhled do budoucnosti

Doba konzultace 2,5 - 3hod.

Cena 2000,-Kč (zahrnuje přípravu astrologa, ústní výklad a konzultaci, pořízení a zaslání záznamu přes Úschovnu).


2. krok

  • Solární horoskop - horoskop na období 1 roku (podmínkou je absolvování předchozího výkladu osobního horoskopu)

Nastínění současné situace klienta s výhledem na období jednoho roku od narozenin do narozenin.  Seznámení se s hlavními úkoly pro příslušný rok, upozornění na oblasti, kde se bude dařit a naopak na ty oblasti, které budou výzvou. Nejlepší doba pro objednání je kolem narozenin klienta, ale i v jinou dobu. 

Doba konzultace 1,5 hod.

Cena 1500,- Kč (zahrnuje přípravu astrologa, ústní výklad, konzultaci, pořízení a zaslání záznamu přes Úschovnu).


Porozumění vztahu s druhými 

  • Synastrie - srovnávací horoskop

Porovnání dvou horoskopů (např. manželů, milenců, rodičů a dětí, kamarádů, spolupracovníků) z hlediska jejich vzájemných vazeb - např. co se dá očekávat v určitém vztahu dvou lidí, jaké bude jejich vzájemné soužití, spolupráce, o co se může vztah opřít, kde budou silná a slabší místa ve vztahu. Výkladem jsou zjišťovány příčiny problémů, proč vztah nefunguje, kde a v čem jsou slabiny.

Doba konzultace 2,5-3 hod.

Cena 3000,- Kč (zahrnuje přípravu a výklad tří horoskopů, vč. pořízení a zaslání záznamu přes Úschovnu).

Podmínkou je písemný souhlas druhé osoby zaslaný na moji emailovou adresu.


Porozumění svému dítěti

  • Horoskop dítěte (do 18 let)

Ústní výklad osobního horoskopu dítěte se zaměřením na jeho temperament, povahové vlastnosti, schopnosti a talenty, citové a intelektuální potřeby. Naznačení, jak dítě vychovávat a jak dítě vnímá své rodiče.

Cena 1000,- Kč (zahrnuje přípravu astrologa, ústní výklad horoskopu, záznam přes Úschovnu).


Dárkový poukaz

  • Na astrologickou konzultaci dle výběru služby nebo vystavený na požadovanou finanční hodnotu 

Studium astrologie - v kurzech i individuálně

  • Individuální výuka astrologie

Studujte intenzívně astrologii dle Vašich časových i finančních možností. Sami si určíte svůj učební plán, četnost vyučovacích hodin. Nezáleží zda jste začátečník nebo pokročilý student.

Jak se objednat

Pokud máte zájem o mé služby, kontaktujte mě telefonicky nebo vyplněním formuláře níže. 

Pro výklad horoskopů potřebuji od Vás znát datum, místo a přesnou hodinu narození.
U horoskopu dítěte potřebuji znát i datum, místo, hodinu narození a povolání rodičů dítěte. 

Všechny typy výkladu a konzultace možno uskutečnit také přes Skype po zaslání platby předem na účet.

Objednáním si některé mé služby, dáváte zároveň souhlas ke zpracování svých osobních údajů.

Objednávka konzultace

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu emailem nebo telefonicky pro domluvení termínu. 

V případě objednání Synastrie vyplňte pouze vaše data nebo data vašeho dítěte do 18 let. Druhá osoba poskytne data emailem s písemným souhlasem pro jejich zpracování. 

Jak pracuji

Mé pojetí astrologie je psychologické, karmické a duchovní. 

Na základě výkladu horoskopu se snažím přivést lidi k tomu, aby se nad sebou a nad svým životem zamysleli a pracovali na sobě. Jsem průvodcem jejich života. Seznámím je s jakými dispozicemi přišli na tento svět, jaké dary a talenty jim byly svěřeny, a zejména, jaký je jejich hlavní životní úkol. Poukáži rovněž na úskalí, která se mohou v jejich životě objevit a jak jim předcházet. Společně budeme hledat příčiny potíží. Snažím se ukázat, že není třeba se zajímat tolik o budoucnost, že tu si tvoříme sami svým jednáním v přítomnosti. Sami svým rozhodováním ovlivňujeme, jak se situace odehrávají. Pokud odstraníme chybné vzorce našeho myšlení, tím se náš život změní k lepšímu. Jak budeme řešit situace dnes, takovou si připravíme budoucnost. Proto se nezaměřuji na výklad budoucnosti v tom smyslu, abych klientům řekla, co je čeká a nemine. Tím bych je zbavila svobodné vůle a možnosti ovlivnit budoucí události.

Můj výklad s ohledem na budoucnost (zpravidla na rok dopředu) spočívá v odpovědích na otázky typu : " Na čem mám pracovat, jaké úkoly mám před sebou? Které oblasti života si vyžádají mou pozornost?"

Dávám přednost výkladu horoskopu formou ústní konzultace. Dostávám tím zpětnou vazbu, zda klient všemu rozumí, zda není potřeba se u některého tématu více zastavit a probrat. Klient má možnost se ptát a dostávat odpovědi na své otázky. Zároveň si určuje sám, u které oblasti chce jít více do hloubky.

Základem pro sebepoznání je osobní horoskop neboli radix, který je platný po celý život. Další typy horoskopů naleznete v sekci "Co nabízím".


Při výkladu horoskopů jsem průvodcem těchto oblastí Vašeho života:

Osobnost člověka, charakter

Majetek, finance, hodnoty

Komunikace, myšlení, studia

Domov, rodina, děti

Práce, povolání

Láska, city, partnerské vztahy

Přátelé, zájmy, záliby

Zdraví

O mně

Když jsem se narodila na konci znamení Vah, dostala jsem od rodičů jméno Eva.
Mým hlavním smyslem života je sebepoznání, práce na sobě a život v lásce. Snažím se nacházet ve všem souvislosti, lásku a žít v harmonii sama se sebou a s okolím. Jsem přesvědčena, že nic není náhoda.

Vždy mě přitahovala psychologie, nitro - duše člověka. Vciťovala jsem se do problémů druhých lidí a snažila se pochopit jejich jednání. Zajímalo mě, proč jsou někteří lidé hodní, milí, laskaví a druzí zase arogantní a sobečtí. Cítila jsem, že každé lidské konání má svou příčinu. Nic se neděje bez důvodu. Že i ten, který z našeho pohledu nejedná správně, má pro to své důvody.

Touha po poznání a pochopení sebe sama, druhých lidí, ale i hledání smyslu života mě přivedlo v r. 1997 ke studiu psychologické, karmické a duchovní astrologie ve škole Sirrah u Alice de Silva Lago. 

Své vědomosti z tradiční astrologie jsem si doplňovala v kurzech pro astrology u ing. Antonína Baudyše st.. Studium astrologie nikdy nekončí, proto si své vědomosti neustále doplňuji.

V r. 2005 jsem měla možnost zpracovat výklad horoskopů Jaromíra Jágra a finalistů SuperStar Vlastimila Horvátha a Petra Bendeho pro Mladou Frontu dnes. Nějaký čas jsem spolupracovala s časopisem Chvilka pro tebe.

Ve své praxi využívám poznatky ze své duchovní cesty, z numerologie, tarotu, psychologie, karmické a duchovní astrologie.

Nechávám se inspirovat nejrůznějšími duchovními filosofiemi a směry. Mám zasvěcení do energie Reiky.

Na mé duchovní cestě mě nejvíce ovlivňuje PhDr. Marta Foučková.

K mým zájmům patří hudba, tanec, duchovní literatura, divadlo, tai-chi, čchi-kung, ruční práce,

Miluji svou úžasnou rodinu, na které mi moc záleží. Ráda trávím čas se svými vnoučaty, která mě naplňují štěstím a velmi mě obohacují.