1.11. - 7.11.2021

03.11.2021

 Svátek svatých a Památka zesnulých, 1. a 2.11. otevřela tento týden a spojuje nás s energiemi Štíra, které nám nyní vládnou, a které nás vedou do světa neviditelného, světa duší, které opustili již hmotný svět. Můžeme vnímat větší propojení se svými zesnulými. 

Aspekt Merkura v kvadratuře na Pluta (vládce Štíra), umocňuje prožívání těchto dní. Naše mysl je vystavena strachu z něčeho co by mohlo skončit, z něčeho, s čím se máme rozloučit, strachu ze smrti. Může to být bolestný proces, kterým se vyplavuje velké množství hluboko ukrývaných emocí. Ty se mohou projevit sebedestruktivně, ničivě a trýznivě nebo aktivací ego stavů, dominancí a manipulací. Úkolem je kontrolovat své myšlenky a nedovolit jim nás ovládat a podsouvat nám emoci strachu ve všech oblastech našeho života. Vědomím toho, že smrtí nic nekončí, že jde o přechod do jiného stavu, můžeme sami sobě velmi ulevit a pomoc.

Tímto aspektem se nám odhalí naše bolavé nitro abychom věděli, co je třeba uzdravit. Proto vnímejme pozorně své pocity.

Protože ve čtvrtek 4.11.021 ve 22,14hod. nastává Novoluní ve Štíru, budeme mít možnost zpracovat všechny ty naše bolístky a svazující emoce a osvobodit se od nich. Nov ve Štíru je v dynamickém aspektu na planetu Uran v Býku. Slunce s Lunou ve Štíru se společně touží vymanit z temnoty a ponechat ji už minulosti. Klima bude napjaté, plné nečekaných zvratů, chaosu a boje.

Je to ale příležitost k novému počátku bez strachů, obav, hněvu, boje, pomstychtivosti, pocitů viny, křivdy, žárlivosti a manipulace. Bez všeho co nás ovládá, k čemu jsme připoutáni. Každý z nás je zodpovědný za své emoce a jejich šíření v rámci kolektivního nevědomí. Nemůžeme se pak divit, jaká je atmosféra ve společnosti, pokud z nás vyvěrají emoce strachu, které mají negativní vliv na náš život, tělo a zdraví. Energie strachu nás činí snadno manipulovatelnými a poslušnými ve jménu cizí vůle. A to vše se děje velmi skrytě a nenápadně.

Očišťujme své nitro skrze odpuštění sobě i druhým.

Štír je o hlubokém napojení se na svou duši, o naslouchání a uspokojování jejich potřeb. Naše nitro nám nejlépe poradí, co je pro nás užitečné a co ne, prohlédne jakýkoli špatný úmysl. Tímto způsobem objevíme svou vnitřní sílu, která je nezničitelná, a kterou nám nemůže nikdo vzít.

Posilujme myšlenky víry, svobody a optimismu.

Od 5.11. do 24.11. bude procházet planeta Merkur rovněž znamením Štíra. Další přísun této energie. Dodává nám hloubku myšlenek, pátrání po skrytém. Začne se přibližovat k planetě Mars, s kterou může vyvolávat ostré diskuze, slovní boje a konflikty.

Změnu provede i planeta Venuše, která se 5.11. přesune do znamení Kozoroha. Zde setrvá nezvykle dlouho díky své retrográdní fázi, to až do 6.3.022. Připomene nám, jak důležité je stabilizovat vztahy ve společnosti a přijmout zodpovědnost za své city. Povede nás cestou hospodárného nakládání s penězi.

Nezatraťme svou duši.

Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ARCHANDĚL CADKIEL - Archanděl Cadkiel vám pomůže nalézt toleranci a odpuštění.

Pracuje ve fialovém paprsku očistění a transmutace a pomáhá vám zbavit se nižších vibrací a dosáhnout vyššího způsobu bytí.

Andělská moudrost vás vybízí, abyste si představili, že se nacházíte ve fialovém paprsku, a zavolali archanděla Cadkiela na pomoc.

Odevzdejte své potíže a náročné vztahy plamenům, aby veškerá negativita mohla být transmutována.

Vytažením této karty je vám požehnáním a vypovídá o tom, že jste připraveni kráčet po cestě světla.

Afirmace : Očišťuje mne fialový plamen.