10.5. - 16.5.021

10.05.2021

 Změny, změny, změny, o ničem jiném ani nemůže být psáno. Procházíme obdobím obrovského přelomu, obrody lidstva, tvoříme nový lepší svět. Proto v každém okamžiku našeho života, ať už prožíváme cokoliv, vždy toto mějme na paměti a pomáhejme tomuto přerodu. Na každém z nás záleží, protože jedině skrze každého z nás může změna nastat.

V úterý nastává Novoluní v Býku 11.5.2021 ve 20,59hod. a je to další příležitost ke změnám v našich životech. Odstartování nové etapy. Jedná se nyní o hmotnou, zemskou energii tohoto znamení a jako takové nás spojuje s naší hmotnou stránkou, a tou je naše tělo, ale i každodenní praktické konání. Platí zde, "ve zdravém těle, zdravý duch". Co způsobuje nemoc v našich tělech? Jsou to nezpracované, bolestné a potlačené zážitky z minulosti i přítomnosti v podobě emocí. A proto je potřeba vyčistit tělo od této zátěže a bloků, aby mohla tělem proudit životodárná energie.

Černá luna, která tvoří konjunkci s tímto novoluním, tj. se Sluncem a Lunou, a která nám ukazuje na ta bolavá místa nejen na těle, ale i na duši, přispěje k tomu, abychom věděli, co máme zpracovat. Ukáže se nám to, co většinou odmítáme u sebe vidět a přijmout, o čem nemáme kolikrát ani tušení. Jsou to nižší projevy našeho Já, jako je žárlivost, boj, hněv, pomstychtivost, majetnické sklony, tvrdohlavost a neústupnost, manipulace, dominance, apod.. Novoluní je Změna, nový počátek, a tak nás vybízí udělat si v sobě inventuru našich emocí, nastolit cestu uzdravení těla i mysli. Můžeme začít odlehčením stravy, půstem, masážemi krku a šíje, cvičením, péčí o štítnou žlázu a hlasivky. Sledovat myšlenky a a vybírat si jen ty povznášející a láskyplné.

Dalším tématem novoluní v Býku jsou peníze a hmotné statky. Vede nás to k zamyšlení se, ke klidu a přehodnocení žebříčku hodnot. Co má pro mne hodnotu a co ne? Udělejte si inventuru toho co máte, co vlastníte a proč? Na čem neustále lpím?

Zároveň je Novoluní a Černá luna v sextilu na planetu Neptun. Ukazuje, jak je důležité se obracet k vyšším bytostem, snít, probouzet v sobě soucit, lásku, laskavost, víru, fantazii a tvořivost, modlit se, navyšovat si své vibrace. Být ve spojení s přírodou a vnímat její krásu a tvorbu.

Učme se děkovat, odpouštět a projevovat vděčnost, ať se kolem nás, i v nás děje, cokoliv. Zaměřujme pozornost a oceňujme to pěkné, smysluplné, tvořivé, zářící, povznášející a užitečné. Obklopujme se milými lidmi, zkrášlujme kolem sebe svůj prostor.


Odkaz Novoluní je vyjádřen tímto Sabiánským symbolem:

Bílá holubice letí nad rozbouřeným jezerem.

Duchovní inspirace, která by nás mohla vést ke spáse, jestliže bude naše víra živá a čistá.


Planeta Mars prochází citlivým a emočním znamením Raka a uzavírá napěťovou vazbu s Chironem. Můžeme se projevovat velmi přecitlivěle, muži mohou být daleko zranitelnější a emočnější. Procházíme léčením a uzdravováním mužské energie v nás.

Velmi důležitý proces pro muže.

Příznivou konstelací tohoto týdne je Merkur v Blížencích v konjunkci se Vzestupným uzlem a trigonem na Saturna. Konstelace podporující komunikaci, psaní, jednání, navazování kontaktů, učení, obchodní aktivity. Dny vhodné pro dlouhodobé změny a plány.

Ve čtvrtek 13.5.021 ve 21,20hod. vstupuje Jupiter do znamení Ryb, kde setrvá do 28.7.2021. Po té se opět vrátí do znamení Vodnáře. Jedná se o ochutnávku energií, které nás budou provázet příští rok. Jupiter je považován v astrologii ze dobroděje, a pokud putuje jemným.  citlivým a duchovním znamením Ryb, a je příznivě aspektován, můžeme očekávat jeho pozitivní vliv, nárůst radosti, štěstí, hojnosti, optimismu, chuti cestovat a vzdělávat se, vydat se na duchovní cestu-cestu za poznáním-cestu k Bohu. Bude v nás probouzet nezištnost, obětavost, lásku k druhým a schopnost odpouštět.

Během tranzitu Jupitera v Rybách budeme ovšem konfrontováni i s jeho slabinami jako jsou přehnané ideály, chaos, zmatenost, sebeobětování, věčná nespokojenost, nárůst závislostí, lehkověrnost, sebelítost.

Užívejme si života! Radost je nakažlivá!

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

RADOST- Radost pramení z pocitu spojení s Božstvím a je vlastností, která vás prosvětluje.

Andělská rada pro vás zní, abyste ji pěstovali tak, že v každé situaci budete hledat Božství.

Dívejte se pod povrch a hledejte světlo v srdci každého člověka.

Umožní vám to uvědomit si zázrak stvoření a ve vašem životě se rozžehne radost.

Těšte se ze všeho, protože radost je klíčem k osvícení. Radujte se ze života.

Afirmace : Ve všem nacházím radost.