11.7. - 17.7.2022

11.07.2022

 V nadcházejícím Úplňku v Kozorohu, který nastane přesně 13.7.2022 ve 20,40 hodin, stojí proti sobě dvě znamení a dvě světla, Kozoroh s Lunou a Rak se Sluncem. Jedná se o superúplněk, kdy se Luna nachází nejblíže k Zemi. Můžeme ji pozorovat nízko nad obzorem.

Protože jde o napěťovou vazbu, mají tendenci se projevovat energie těchto znamení a planet ve svých slabinách. Stínem Raka je přecitlivělost, velká zranitelnost a silné emoční projevy, strach o své blízké, náladovost, nerozhodnost, neprůbojnost, urážlivost a lpění na tradičních formách života a soužití. Proti tomu slabinou Kozoroha je chlad, strohost, přísnost, sobectví, potlačené emoce, tvrdohlavost, konzervatismus, přemíra ctižádosti, workoholismus, strach z neúspěchu.

Úplněk si klade za cíl nám ukázat tyto nežádoucí projevy uvnitř nás a pomoci nám ke sladění protikladů a k harmonii.

Pokud se nám to podaří, máme tu bytost, která je citlivá a vnímavá, empatická, se schopností pečovat o blaho celé rodiny, která své emoce projevuje kultivovaných způsobem a má nad nimi kontrolu. Je klidná, odolná, moudrá, trpělivá, vytrvalá a zodpovědná za svůj život.

Úplněk nám ukáže i na případnou disharmonii mezi rodiči a dětmi, mezi vládou a lidem, mezi nároky, které na nás klade domov a rodina, a mezi pracovními povinnostmi. Vyzývá nás k zavedení řádu a disciplíny do svého života, stanovení si dlouhodobějších cílů a záměrů, Dát si do pořádku vše co je třeba a postavit se pevně nohama na zem. 

Planeta Pluto může zasáhnout tento úplněk svou energií v podobě silné manipulace a nátlaku. Což může mít silný nežádoucí vliv na emoce lidí (Luna v konjunkci s Plutem). Nenechme si vnutit nic, co necítíme jako žádoucí v našem srdci. Úplněk nás učí mít pod kontrolou své emoce.

Chce se po nás změna (Luna v trigonu na Uran), nechodit po vyšlapaných cestičkách, probudit se, jít vstříc změnám a vzít na vědomí realitu jaká je. Není žádoucí, aby se vše vrátilo tam, kde to bylo dřív. Život je změna. Mějme vizi nového lepšího světa a dělejme potřebné kroky.

Tím hlavním krokem je změna myšlení (Slunce v konjunkci s Merkurem v opozici na Pluto a v sextilu na Uran). Opusťme stará myšlenková dogmata, nežádoucí návyky a podívejme se na život jinýma očima. Učme se rozlišovat co je pravda, a co ne.

Vesmír po nás chce abychom dospěli, uvědomili si, a přijali zodpovědnost za vše v našem životě. Abychom posilovali víru v sebe a ve vyšší svět (Slunce v trigonu na Neptun). Dali svému životu řád a zvládali své emoce.

Pozor na to, co je nám vnucováno jako pravda.  

Mír do vašich srdcí

Eva

Dobré dny Ti přinesou radost, zlé ponaučení a Ty nejlepší nádherné vzpomínky.