12.4. - 18.4.2021

12.04.2021

 Týden začíná Novoluním v Beranu, 12.4.021 ve 4,30hod. Jeho účinky jsme mohli cítit již o víkendu a budou nás provázet i v další dny. Jedná se o obrovskou ohnivou, čili aktivní energii, energii počátku, změny, znovuzrození. V tomto znamení stojí tedy obě světla Slunce a Luna, ale i Venuše a Merkur. Společně má na tento Nov vliv sextil od planety Mars a Jupitera. Planeta Pluto pak dohlíží svou kvadraturou na to, aby proces změny byl započat. 

Pro znamení Berana je typické slovo Já, Kdo jsem Já?

Novoluní nám dává tedy příležitost se zaměřit na sebe. Obrátit pozornost od vnějších událostí k sobě. Nic není důležitějšího v tomto čase než my sami. Probíhá velká očista uvnitř nás. Je důležité vnímat tyto změny a jít jim naproti. Jsou to energie zrodu "nového" člověka, člověka vědomého, statečného, samostatného, uvědomujícího si svou zodpovědnost za sebe i za celek, jdoucího cestou svobody a nezávislosti.

Opakem je pasivita, agresivita, stěžování si, odpor, boj, vztek a očekávání, že za nás někdo něco vyřeší. Hledání viníka mimo nás. Ale my všichni tvoříme společnost a tím máme velký podíl na tom, co se děje vně. Jak uvnitř, tak navenek. Pokud chceme změnit vnější realitu, je třeba nejdřív změnit sebe. Jsme zodpovědní za to jak se cítíme a co uvnitř prožíváme. Je to radost, naděje, víra, pokora, pocit štěstí, anebo jsme plni strachu, úzkosti, hněvu, vzdoru, obviňování a naštvání.

Pozorujme své myšlenky a zkoumejme, jak se u které myšlenky cítíme. Potom si můžeme zvolit jen ty, které nás obohacují a díky kterým se cítíme šťastni. A to je náš nejdůležitější úkol.

Když se budeme cítit uvnitř sebe příjemně, nebudeme mít potřebu s někým a něčím bojovat a obviňovat ho.

Ano, znamení Berana je energií bojovníka. Ovšem tento "boj" máme zaměřit na "boj" se strachem, obavami, na zbavení se toho v nás, co nás dráždí, otravuje, na své zlozvyky, stíny a nemorální vlastnosti a činy. Zároveň zesilovat lásku k sobě a být zdravě sebevědomou bytostí. Nebát se a být odvážný(á). Udělejme něco, na co si běžně netroufáme, kde nám chybí odvaha.

Znamení Berana ovládá hlavu a všechny orgány v ní. Pozorujme: O čem nejvíce přemýšlíme, na co se naše oči nejvíce dívají, na co zaměřují pozornost, jakým slovům nejčastěji nasloucháme a jaká jsou naše pronášená slova? Umím si řídit svůj život nebo se nechávám vést druhými?

Čili tento čas Novu v Beranu nám říká, že je čas změnit sami sebe, nechat zrodit v sobě "nového člověka", energie tvůrce, nikoliv oběti.

Zaměřujme pozornost na to dobré, pěkné, co funguje, co nás těší, co nám přináší radost do života a čím můžeme přispět ke změně. Tím tvoříme prostředí lásky, ve kterém se začnou věci měnit v náš prospěch.

V tomto procesu se ovšem ukrývá i to, že s naší vnitřní proměnou přichází i změna vnější. Pod vlivem Pluta v kvadratuře na Venuši k tomu bude docházet zejména v mezilidských vztazích. Přináší uvědomění si toho, co je třeba v partnerství změnit, zjištění, zda má vztah ještě naději, či ne. Se stínem Pluta je spojena hlavně manipulace a dominance. Odpoutejme se od těchto energií a dejme prostor Lásce bez vedlejším úmyslů. Prostě milujme!

Venuše se přesune 14.4.021 do znamení Býka. Je to její domov, cítí se v tomto znamení skvěle. Otevírá nás kráse, schopnosti si užívat života a všech jeho darů. Miluje pohodu, klid, hudbu, přírodu, pěkné oblečení, upravený zevnějšek, estetický domov. Potrpí si na chutné jídlo a ráda si dopřeje dobré pití. Pečuje o své tělo, potřebuje doteky.

Udělejte si radost a kupte si něco co vás potěší.

Vychutnávejte si každé sousto jídla.

Prospějte svému tělu i tím, že si dáte půst nebo jen odlehčíte stravu.

Udělejte si vzájemně masáž s partnerem a popovídejte společně u sklenky vínka.

Mějte se rádi.

Vytvářejte prostředí pohody, míru a klidu.


Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

VLASTNÍ HODNOTA - pocit vlastní hodnoty vede k sebedůvěře, očekávání úspěchu a schopnosti milovat.

Stanovte si jasné hranice a limity a nedovolte druhým, aby je překračovali nebo aby vámi manipulovali. Získáte si tak respekt.

Když si vážíte sami sebe, stáváte se otevřenými a přátelskými, neurážíte se, a naopak jste ochotni druhým odpouštět.

Připomínejte si, že jste sympatičtí a že si zasloužíte lásku. Nedovolte druhým, aby zneužívali vašich citlivých míst. Postavte se sami za sebe a věřte si.

Se skutečným vědomím vlastní hodnoty vyzařujete zlatou auru, která obklopuje i druhé a vyvolává i v nich dobrý pocit. Požádejte svého anděla, aby vstoupil do vaší aury a vedl vás.

Afirmace : Věřím si a znám svou cenu.