12.6. - 18.6.2023

14.06.2023

Na tom, jak se budeme cítit tento týden a co budeme prožívat, bude mít největší podíl naše mysl a myšlenky. Dochází k velké transformaci našeho vědomí.

Za tím účelem se odehraje na nebi Novoluní v Blížencích, a to v neděli 18.6.2023 v 6,37 hodin. Zároveň vytvoří kvadraturu na planetu Neptun do znamení Ryb.

S každým novoluním něco končí a něco nového vstupuje do našeho života. To nové představuje změnu, ke které jsme vedeni. V tomto případě změnu pohledu na svůj život, na sebe, na své okolí, na svou práci, vztahy, apod. Jedná se předěl toho, jak jsme uvažovali do teď, jaké myšlenkové vzorce řídily náš život, čemu jsme věřili, jaké "pravdy" jsme prosazovali. Možná nám to přestane dávat smysl a budeme hledat něco hlubšího, vyššího, opravdovějšího a smysluplnějšího.

Novoluní nám společně s Neptunem ukáže naše slabiny ve vnímání reality, naše iluze a závislosti. V čem popíráme realitu a kdy naopak odmítáme přijmout existenci vyššího světa, světa Boha, Ducha.

Je čas ke změně a opustit vše, co nás svazuje jak uvnitř, tak vně. Připomeňme si, že myšlenkou řídíme a tvoříme náš svět. A že za to jak myslíme jsme zodpovědní jen my sami. Je ale úlevné, že je v naší moci s myšlenkami pracovat. Vybírat si ty, které nám přitahují do života radost, hojnost a spokojenost. Neulpívat v beznaději, trápení a smutku. Máme možnost si tvořit svůj šťastný svět, bez ohledu na vnější okolnosti. Zejména ty, které nemůžeme ovlivnit.

Novoluní přinese učení o tom, jak důležité je přijetí toho, co k nám přichází, co se nám tzv. "děje". Jak důležité je promítnout do reality vše, co známe teoreticky, a řídit se tím. Dodržovat přírodní zákony.

Poselstvím je propojení mysli, myšlenek a slov s naším srdcem. Zamezení chaosu, roztěkanosti a ulpívání v nereálných představách.

Merkur v kvadratuře na Saturn, a Mars v konjunkci s Černou lunou v Blížencích se bude snažit nám  házet klacky pod nohy, a vykročení novým směrem s jasnou myslí komplikovat, nedovolovat, popírat, dramatizovat a nahánět zbytečný strach a obavy. 

Naše myšlení však pozvedne Venuše ve Lvu v sextilu s Merkurem v Blížencích. Příjemný aspekt, který obrousí ostré hrany v komunikaci, a který posílí naši kreativitu a tvořivost.

Žijme v lehkosti a radosti. 

Mír do vašich srdcí

Eva


MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU


Síla přítomnosti.

S uvědomováním si přítomného okamžiku se prohlubuje také pocit klidu a míru. Ve skutečnosti se tento pocit může prohlubovat do nekonečna. Pocítíte rovněž jemné vyzařování radosti vycházející  z hloubi nitra :  radosti Bytí.

(Eckhart Tolle)