12.9. - 18.9.2022

12.09.2022

 Začátek týdne patří stále ještě trigonu mezi Sluncem a Uranem, o kterém jsem psala v minulém týdnu. Pokud na tuto energii naskočíme, můžeme se cítit ve větším klidu, svobodněji, nepodléhat stresu, pracovat krok za krokem a uvolňovat jakékoli napětí. Především však začneme uskutečňovat určité vize, záměry a změny, které nás posunou dál.

To hlavní se bude odehrávat až na konci týdne, kdy budou působit napěťové energie.

 Slunce v Panně vytvoří opozici s planetou Neptun v Rybách. Do rozporu v nás se dostane praktická analytická energie Panny a bezbřehá důvěřivost a snílkovství energie Ryb. Je třeba nestranit ani jedné energii, nýbrž je propojit a z každé té energie si vzít něco.

Může nám být ukázáno, v čem jsme nenapravitelní snílci, čemu bezmezně věříme nebo naopak, v čem naše víra pokulhává. Jak jsme na tom s empatií, soucitem a odpuštěním sobě i jiným.   

Konstelace může v lidech vyvolávat zmatek, chaos, pocity oběti, zklamání a zneužití. Obracejme se o pomoc vyšší duchovní bytosti. Nepodléhejme závislostem. Je důležité osvojovat si analytické schopnosti, rozlišování, zdravou kritickou mysl, pevnost, neoblomnost, a opřít se o svou vnitřní sílu. To nám radí Slunce v trigonu na Pluta.

Tím, že planeta Merkur je retrográdní, uzavře opět opozici na Jupitera, kterou už známe z minulých týdnů. Konstelace varuje před přílišnou argumentací, potřebou neustále se k něčemu vyjadřovat, hádat se o pravdu, něco hodnotit a mluvit a mluvit. Máme přehodnotit své názory, přiznat si pravdu a učit se názorové toleranci.

Souvisí s tím další aspekt, kvadratura mezi Marsem v Blížencích a Venuší v Panně. Mars se bude snažit vyhrát přemírou argumentů a Venuše výčitkami a kritikou. Vztahům to příliš neprospěje. Komunikace bude náročná, útočná, plná napětí. Zvažme každé slovo, než něco řekneme. Učme se konstruktivní diskusi.

V současné době je na nebi celkem 6 planet retrográdních. Znamená to, že jsme vraceni do doby a situací, které máme již odžité, abychom je zpětně prozkoumali a posoudili.   

Neubližujme si navzájem.

Mír do vašich srdcí

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

Synchronicita - v našem úžasném Vesmíru neexistuje žádná náhoda.

Shody okolností a synchronicita jsou pečlivě řízeny vašimi průvodci a anděly - spatřujte v nich tedy zásahy Ducha.

Radujte se ze synchronicit, když je zaznamenáte, neboť jejich prostřednictvím vám andělé potvrzují, že se nacházíte na správně cestě.

Očekávejte je a vyhledávejte je. Uvědomujte si, že za každou synchronicitou je nějaký Božský důvod, a přemýšlejte, jaká vám přinášejí poselství a ponaučení.

Tato karta vám chce rovněž připomenout, že všechno probíhá podle Božského plánu.

Afirmace: Všechno se děje v pravý čas.