13.12. - 19.12.2021

13.12.2021

Hned na začátku týdne v pondělí 13.12.021 změní dvě planety své působení. Planeta myšlení a komunikace Merkur přechází ze znamení Střelce do znamení Kozoroha, a planeta Mars začíná působit na prvních stupních znamení Střelce. Je to vcelku dobrá kombinace, kdy ohnivý Mars nás bude nutit být aktivní a dělat určité konkrétní kroky ke štěstí, a Merkur bude dbát na to, abychom před tím, než se pustíme do odvážných kroků a dobrodružství, si vše dobře uvážili a naplánovali. Naše myšlení bude více spjato s realitou a bude si více vědomo zodpovědnosti a plnění povinností.

Jeho slabinou je ovšem podléhání strachu a pesimismus. Ke slovu se dostane i Chiron v kvadrátu na Merkura, léčitel našich zastaralých nepružných myšlenkových pochodů a způsobů komunikace.  

Ohnivý Mars ve Střelci také podpoří naši víru a zapálení se pro duchovní svět a rozšiřování svého poznání. Potká se se Sestupným jižním uzlem, a tím nás bude aktivovat k tomu, aby nezůstávalo jen u teorie a slibů, ale abychom dokázali nabyté vědomosti aplikovat do běžného života. Pomůže nám vypořádat se s karmickými závazky.

Slunce stále prochází znamením Střelce a koncem týdne vytvoří sextil na svého vládce Jupitera. Konstelace, která nám bude pomáhat získávat nadhled, zejména ve dnech současně probíhajícího Úplňku v Blížencích, který nastane na zlatou neděli 19.12.2021 v 5,35 hodin. Rozvíjí a vyhrocuje téma Novoluní ve Střelci (4.12.021), co je pravda a co lež,  jak jsme silní v našich postojích a záměrech, které jsme si stanovili při novoluní. Dotkne se mezilidských vztahů, strachů, názorů, svobody slova, informací, způsobu uvažování a prověří naše dovednosti v komunikaci. Úplněk nám naznačí, jak důležité je být propojeni s oběma světy, hmotným a duchovním. 

Stále působí konstelace popsaná v minulém poselství, a to konjunkce Pluta s Venuší.....a tak si všímejme toho, jak jednáme s druhými, nebo jak je s námi jednáno, zda tam nenajdeme prvky manipulace, využívání a dominance. I peníze mohou být prostředkem k tomu, jak získat to, co chceme od druhých, nebo k čemu nás ostatní chtějí dotlačit.....

........proces velkých změn a očišťování dosavadních vztahů od všeho, co ničí pravou lásku. Zároveň bude docházet k osudovým setkáním a novým známostem, budou zde hrát důležitou roli peníze, jistoty a zázemí. Mezilidské vztahy budou pod vlivem velmi intenzivních emocí. Vnější tlak a manipulace bude zesilovat, proto se mohou objevit pocity bezmoci a beznaděje. Udělejme vše proto, abychom se tak necítili. Zaměřujme se na to, co pozvedá naši duši, radujme se z maličkostí. 

Důvěřujme své intuici.

Poklidný týden a příjemnou zlatou adventní neděli.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Dopisy od Boha 

(Will Bowen)

VZKVÉTEJ

Svobodu nemáš nikdy zaručenou a samozřejmou. Svoboda vyrůstá z rozhodnutí být svobodný.

Jestliže jsi odhodlaný vytrvat ve svém záměru být svobodný, vnější okolnosti se musí podle toho přeskupit a uspořádat.

Pak brzo zjistíš, že máš svobodu.

Připadáš-li si svázaný a svazovaný vztahem, prací, předchozími zkušenostmi, zvyky, vnímaným omezením nebo čímkoli dalším, přestaň nadávat a stěžovat si na to, o čem se domníváš, že Tě vězní.

Tím jenom posiluješ daná pouta.

Tvá schopnost se rozhodnout je pramenem, ze kterého vyvěrá Tvá veškerá svoboda. Jednoduše se rozhodni být svobodný a drž se své vize svobody.

Jakmile se přihlásíš o svou svobodu, přestavím jak Tebe, tak celý Tvůj svět, aby se Tvá svoboda co nejdřív stala skutečností.