14.3- - 20.3.2022

15.03.2022

 V tomto týdnu nás čekají zajímavé konstelace, Úplněk a začátek Jara, začátek astrologického roku.

Úplněk v Panně nastane v pátek 18.3.022 v 8,17 hodin. Proběhne na ose Panna - Ryby.

Sabiánský stupeň pro Lunu v Panně :

"Vůdce Mussoliniho typu se zmocňuje vlády. Využití bez váhání každé příležitosti, která se naskytne. Vnitřní cit pro určení mas, který je třeba naplnit."


Sabiánský stupeň pro Slunce v Rybách :

"Udržovaná zahrada za svitu úplňku. Uspokojení přirozených potřeb. Zhodnocení lidského potenciálu trpělivou a vytrvalou prací."


Obě tato znamení Panna i Ryby mají něco společného, a to je touha pomáhat a zachraňovat. Liší se pouze způsob jakým to provádějí. Panna přispěchá s konkrétní praktickou radou a pomocí. Je pilná a pracovitá. Situaci zanalyzuje, uspořádá chaos a jedná. Udělá co je zapotřebí, uklidí, navaří, dá věci do pořádku.

Ryby jsou tu pro druhé tím, že naslouchají jejich duši, vyjádří soucit a pochopení pro lidi v nesnázích. Umí pohladit slovem, dodat útěchu, rozdávat lásku, modlit se za druhé apod., účastnit se charitativních akcí apod.

Tam, kde všude vidí Panna kritickým okem problémy a nimrá se v nich a v detailech, tam Rybička radí situaci nehrotit, přijmout ji a přistupovat k ní s láskou v srdci. Panna zase pomůže Rybě tam, kde tápe, kde se cítí ztracená, opuštěná nebo odtržená od reality.

Nestavme se jen na jednu stranu, úplněk nás učí harmonii, spojení protikladů, čili vyladit tyto dvě energie a najít střed. Nepodceňujme ani jednu z těch energií, mají tu své místo.

Čili Luna v Panně nám doporučuje udělat si pořádek ve svém životě, ať už v praktické rovině, ale i v naší mysli. Je to prevence psychických potíží. Uklízejme naše příbytky, zahrady, šatníky, sklepy, auta, vyřaďme to, co už nepotřebujeme a co by se mohlo třeba ještě někomu hodit. Mysleme s láskou v srdci na ty, co jsou v nesnázích, popovídejme si s nimi, vyslechněme jejich problémy, buďme tu pro ně. Nedělat něco proto, že by se do mělo, ale proto, že to tak cítím a dělám to s lásky k druhému. Učme se přijímat situace takové, jaké jsou.

Na jedné straně můžeme pomáhat, být soucitní, chovat se láskyplně a na straně druhé k někomu jinému jsme kritičtí, odsuzující až nenávistní.

Neposuzujme, neodsuzujme, buďme Láskou pro všechny. Nerozdělujme se opět na dva tábory.

Úplněk může oslabit naše těla. Nezapomínejme, že na zdraví má vliv stav naší mysli. Luna v Panně také doporučuje zavádět do každodenního provozu nějaké pravidelné rituály. Uzavřeme s láskou starý rok.

Zároveň pozor, obě světla, Luna i Slunce, se nacházejí v kvadratuře na Černou lunu v Blížencích. Ta nám připomíná, že nic se neděje náhodou, že je zde vliv karmický. Dodá na dramatičnosti a vyhrotí nejednu diskuzi a rozhovor. Buďme v obraze, sbírejme různé informace a dělejme si svůj pohled na věc. Budeme konfrontováni s našimi ideály a důvěřivostí.

Velkou výzvou tohoto úplňku je znát míru své pomoci a nezneužívat pomoci od druhých.

Slunce v sextilu na Pluto a Luna v trigonu na Pluto v Kozorohu nám dává k dispozici schopnost se otevřít změně, především v mysli, a opřít se o naši vnitřní sílu.

A právě úplněk v Panně nás velkou očistou mysli a těla, připravuje na vstup do nového astrologického roku, na začátek Jara a první jarní den.

Vstup Slunce do Berana nastane v neděli 20.3.022 v 16,30 hodin. Přichází zcela jiná, dynamická, ohnivá energie, která nám dodá vitalitu, podnikavost a schopnost se soustředit na sebe a své cíle. Je to vhodný čas pro různé nové začátky.

Na co si máme dávat pozor je komunikace ve vztazích, která bude dosti napěťová díky Venuši ve Vodnáři v kvadratuře na Uran a Slunci v kvadratuře na Černou lunu. 

Situace může odlehčit Merkur v Rybách v konjunkci s Jupiterem. Dodá optimismus, víru, pokoru, posílí intuici, obrátí naši pozornost k hledání souvislostí, ke zkoumání zákonů vesmíru, zkoumání toho, co nám dává smysl a co ne. Nezapomínejme ani na humor.

Dělejme vše s láskou, ne proto, že by se to mělo.

Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

MOUDROST

Znalosti lze nabýt studiem, ale moudrost je Božská inspirace, která pochází z vašeho nitra. Vaši andělé vás vedou k tomu, abyste se spojili se svým klidným, tichým středem a naslouchali moudrosti své duše. Poté se budete rozhodovat a jednat na základě vedení svého nekonečného bytí.

S moudrostí dostává život nový rozměr, a naše lidské drama a strach se ve srovnání s velkolepostí celkového pohledu náhle jeví jako nepodstatné.

Kráčejte po své cestě životem jako jedni z Moudrých a všichni vás budou ctít a respektovat.

Afirmace: Naslouchám své moudrosti.