15.1. - 21.1.2024

15.01.2024

Máme před sebou týden bohatý na astrologické události.

Do pátku můžeme ještě využít energie znamení Kozoroha, které je obsazeno planetami Plutem, Marsem, Merkurem a Sluncem. Podpoří to naši koncentraci na podstatné věci, hospodaření s časem, plánování dlouhodobých cílů, stanovení si priorit. Zaveďme si určitý řád (rituály do svého každodenního života. Uvědomme si, v čem nám chybí zodpovědnost, zda to, co slíbíme, také splníme. Merkur v Kozorohu v pěkném aspektu s Jupiterem nám naznačuje, jak důležitá je pozitivní mysl, radost a chuť se rozvíjet.

Oproti tomu nás konstelace Venuše ve Střelci v neharmonickém aspektu na Neptuna varuje před nehospodárností, nestabilitou a unikáním od problému k nějakým náhražkám.

Pokud zůstáváme v něčem příliš zatvrzelí a neústupní, je třeba se otevřít více změnám a procesu osvobozování se. A to bude téma příštího měsíce. Slunce již v sobotu 20.1.2024 opustí znamení Kozoroha a vstoupí v 15,11hod. do Vodnáře.

Toto znamení je pro nás výzvou, do jaké míry lpíme na starém, zavedeném, ale i zda se umíme osvobodit z pout našich strachů, emocí a negativních myšlenek. Protože svoboda ve vnějším světě, po které tak všichni voláme, jde ruku v ruce se svobodou vnitřní a přijetím zodpovědnosti za svůj život.

Pokud žijeme pod diktátem negativních myšlenek a emocí, svobodní nejsme a je třeba to změnit.

Změny se mohou promítnout i do počasí, očekávat můžeme silné větry, výkyvy teplot apod..

Důležité je se nenechat pohltit stresem a spěchem. Pomohou nám v tom např. dechové techniky. Pobývejme víc v přírodě.

Další očekávanou změnou je vstup generační planety Pluto do znamení Vodnáře. Je to signál toho, že jsme na prahu velké celoplanetární změny. Období, kdy se pomalu loučíme s Věkem Ryb a přivykáme nové energii nastupujícího se Věku Vodnáře.

Energii Pluta ve Vodnáři jsme již "ochutnali" minulý rok od března do června. Nyní bude působit v tomto znamení do 2.9.2024, pak se vrátí na chvíli do znamení Kozoroha, a poté od 20.11.2024 již definitivně vstoupí do Vodnáře. Setrvá v něm do roku 2044.

Planeta Pluto je generační planeta, která má osudový vliv na celé generace. Je to planeta velmi pomalá, jejíž působení v jednom znamení je zhruba 20 let a přináší osudové události pro lidstvo.

Jejím cílem je transformace, tzv. malé smrti, zánik starého a zrod nového. Vede nás určitým směrem a je zbytečné odporovat. Je to planeta spojena s naším nevědomím, působí tlakem nebo donucováním. Typické jsou pocity moci a bezmoci, po zpracování slabin a bloků, dojde k proměně naší osobnosti a nalezneme v sobě vnitřní sílu a odolnost.

Přechodem do znamení Vodnáře se bude transformace Pluta týkat oblasti svobody, pravdy, nezávislosti, technických vymožeností, přátelství a skupinových aktivit.

Zesílí tedy touha po svobodě a nezávislosti, po pravdě, rovnoprávnosti všech lidí, zesílí boj proti autoritám a mocným, proti ovládání a bezpráví.

Pluto odhalí temné nevědomé stránky každého, neblahé praktiky a vše, co je zameteno pod povrchem. Projeví se více výstřednosti, nesnášenlivost a rebelie.

Budeme poučení o tom, co je to svoboda a jak se stát nezávislým na lidech, věcech a technických vymoženostech. Pluto bude dohlížet i na naše přátelské vztahy a podrobovat je změně. Posvítí i na aktivity různých skupin, týmů a spolků. Některá zaniknou a nová budou vznikat.

Výsledkem tranzitu Pluta ve znamení Vodnáře bude individuální rozvoj každého z nás směrem k větší svobodě, pravdě a nezávislosti. Vědomí toho, že technika nám má sloužit pro dobro lidstva, nikoliv ji zneužívat pro mocenské cíle.

Spojení Slunce a Pluta o víkendu varuje před případnými sebedestruktivními sklony a touhou po moci a penězích. Objevujme v sobě sílu, světlo a lásku. Nenechme se ovládat temnotou. Konstelace přináší možnost duchovního vzestupu každého z nás i celého lidstva. 

Mír do vašich srdcí. 

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper

OSLAVY 

Nyní byste v každém dni měli hledat radost, potěšení a kouzlo a veselit se z nich.

Když oslavujeme pomíjivé a přechodné události života, je to vlastně náš způsob, jak za ně děkujeme, a naši andělé se přitom radují s námi.

Oslavujte s druhými, kdykoli je to možné, protože energie znásobená smíchem a lehkostí přitáhne mnoho andělů, kteří přidají svá požehnání. Oslavy vás šťastně sblíží s druhými.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste si vážili všech věcí v životě, ať už velkých, či malých.

Najděte si něco, co byste mohli oslavit hned teď.

Afirmace : Celý můj život je jednou velkou oslavou.