15.11. - 21.11.2021

15.11.2021

Máme před sebou poslední týden, kdy Slunce prochází znamením Štíra. Před tím, než opustí toto znamení, dostane se do opozice s Lunou a dojde k Úplňku ve znamení Býka. Stane se tak 19.11.021 v 9,57 hodin. Součástí úplňku bude i částečné zatmění Luny, odehrávající se na obávané stálici Algol. Její neblahý vliv se může projevit jak v nás, tak i v přírodě.

Osa Býk Štír nás konfrontuje s našimi hodnotami a strachy. Co je pro nás prioritou a pro co chceme žít. Čeho se naopak už potřebujeme pustit a nechat to minulosti. Je třeba jít dál, nestagnovat a nelpět na starém způsobu života, kterému vládla hmota a peníze. Jsme v procesu transformace.

Tento úplněk včetně zatmění nás poučí o pomíjivosti a vede nás cestou nelpění . Díky kvadratuře od Jupitera, který vše násobí, nám ukáže sílu a intenzitu emocí, jak v pozitivním tak negativním smyslu. Důležitá v tomto čase bude schopnost zdravé komunikace a duchovní vyspělost.

Úplněk nám může pomoci vyladit náš vnitřní rozpor mezi braním a dáváním. Propojit svět hmoty a ducha a najít svou vnitřní sílu. 

Ponořme se do svého nitra a představujme si to co chceme změnit, jako by se to už dělo. Pokud chceme změnit svět, nejprve musíme nastolit změnu uvnitř sebe. Nelpěme na starých názorech a dogmatech, svět se vyvíjí a my s ním.  

17.11.2021, dva dny před úplňkem se odehraje opozice mezi Marsem ve Štíru a Uranem v Býku. Jedná se o velmi napjatou konstelaci, která nese v sobě revoluční náboj, i možné násilí. Důležité bude se nenechat strhnout k neuváženým reakcím a činům, jak nám radí Venuše, která na opozici působí harmonickým sextilem a trigonem. Rovněž i Slunce v kladném spojení s Plutem nabízí možnost se opřít o vnitřní sílu a ustát své emoce.

Planeta Merkur bude v těchto dnech příjemně aspektována Neptunem a Plutem. Napomáhá to přijímat vzkazy a ochranu od vyšších bytostí, zesiluje to víru a naději. Otevřeme se intuici a spolupracujme s duchovním světem.

Venuše v Kozorohu v trigonu na Urana v Býku poukazuje na propojení a společenství lidí, kterým jde o stejnou věc, o svobodu a změnu, na vzniklá nová přátelství, i milostné vztahy.

Navracejme se k přírodě.

Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

CTIŽÁDOST : Najděte a naplňte svůj vnitřní potenciál a věnujte se velkým vizím. Najděte moudrost, která vám umožní usilovat o skvělé a nádherné věci. Poté si dopřejte více pohodlí, abyste mohli zkoumat své sny. Požádejte o pomoc anděly a oni vám nabídnou vedení a inspiraci, jak pozvednout své vědomí a začít žít na vyšší úrovni. Umožněte svému duchu vzlétnout a směřujte k Božství.

Afirmace : "Mířím k tomu, co je skvělé a nádherné."