16.10. - 22.10.2023

17.10.2023

A je tu poslední týden, kdy Slunce prochází znamením Vah. Během této doby naváže úzké spojení s planetou Merkur a Jižním lunárním uzlem.

Na pořadu dne jsou tedy stále vztahy, spolupráce, spojení, hledání vnější i vnitřní rovnováhy a učení se schopnosti kompromisů a vyjednávání.

Vede nás to k zamyšlení se nad tím, jak naše vztahy fungují a ke zkoumání, jak se na nich podepisují naše myšlenkové pochody, opakující se zastaralá přesvědčení a tvrzení. Přicházejí karmické lekce, které mohou být nepříjemné, ale které nás zároveň posouvají dál.

Doba se mění a my s ní. Co platilo dříve, už neplatí. A tak konstelace Slunce v kvadratuře na Pluto od nás vyžaduje, abychom opustili dosavadní nefungující model vztahů, udělali změnu v sobě a změnili přístup k druhým lidem. A to ve jménu lásky, míru, empatie a spolupráce. Skoncujme s domněnkami, žárlivostí, dominancí, manipulací, nechtějme se ani za každou cenu zalíbit a vyhovět požadavkům druhých. Rozlišujme, kdy je vhodné a nutné ustoupit, a kdy nikoli.

Planeta Venuše v Panně, která vládne vztahům a lásce, přispěje k vylepšení atmosféry kolem víkendu tím, že uzavře harmonický aspekt s Jupiterem v Býku. Zemská energie obou planet přinese do vztahů víc stálosti, zdravého rozumu, uzemnění, smyslu pro realitu a vytváření pohody. Podpoří naše úsilí, pracovitost, úspěch a dobré výsledky. Obdaruje nás hojností. Dá nám možnost upevnit naše zdraví.

Konstelace nás pozve do divadel, na výstavy, na koncerty, společenská setkání a oslavy. Podpoří smysl pro krásu, estetično, podzimní úklid, výzdobu, čistotu a pořádek.

V neděli se planeta Merkur přesune do znamení Štíra, a v pondělí ji bude následovat i Slunce.

Mír do vašich srdcí

Eva

Lidské vztahy

Dokud ego řídí váš život, většina vašich myšlenek, emocí a činů vychází z vašich přání a obav. Ve vztazích s lidmi od nich buď něco chcete, nebo se něčeho obáváte.


"Ticho promlouvá"  Eckhart Tolle