19.12. - 25.12.2022

20.12.2022

V tomto týdnu dojde ke třem důležitým astrologickým událostem.

Hned v úterý 20.12. se vrací Jupiter do znamení Berana, kde už pobýval od května do října. Kvadratura mezi Sluncem a Jupiterem nám radí, abychom byli bdělí a hlídali si vše, co bychom mohli přehánět a s čím bychom mohli být nespokojení. V době adventu je to vždy velká výzva. Opakem je pokora a vděčnost.

Ve středu 21.12. ve 22, 47hod. nastává Zimní Slunovrat, Slunce vstupuje do znamení Kozoroha. Máme tu začátek zimy.

Nastává nejdelší noc a nejkratší den na severní polokouli.

Energie Kozoroha nás vedou k usebrání, k pokoře a osvojení si takových vlastností jako je disciplína, trpělivost, zodpovědnost a spolehlivost. Máme pěstovat pevnou vůli, střídmost, skromnost, ukázněnost, smysl pro řád, dodržovat zákony a jednat moudře. Nejen v čase adventu a Vánoc nám toto znamení připomíná dodržování tradic a zvyků.

Planeta lásky, krásy a peněz, Venuše v Kozorohu, vytváří trigon na planetu Uran v Býku. Dárky, které nakupujeme nemusí být drahé a okázalé, ale především nápadité, praktické a v souladu s duší obdarovaného. Do vztahů vnáší tento aspekt vědomí si větší zodpovědnosti , moudrá řešení, toleranci a odpoutání se od malicherností a trápení.

Den před Štědrým dnem nastane Novoluní v Kozorohu, 23.12. v 11,16 hodin.

Ve znamení Kozoroha se bude nacházet hned 5 planet. Nov je jako vždy ukončením a zároveň i novým začátkem. 

Nachází se na tomto Sabiánském stupni:

"Bombardovaná katedrála. Jedna ze tří růžic je zničena.

Částečné zničení duchovních hodnot vážnou krizí."

Ukazuje na potřebu pozvednutí duchovní úrovně každého z nás, obnovení a uctění moudrosti našich předků. Neničme to, co je časem ověřené a co stojí na pevných základech. Poučme se z minulosti. 

Nov přináší možnost nových rozhodnutí, postojů k životu a dlouhodobých cílů.

Pokud jsme s něčím nespokojeni, obraťme pozornost do svého nitra, a tam hledejme odpovědi a řešení. Změnu po které toužíme, musíme učinit především v sobě.

Nikdo za nás nic nevyřeší a nic se neudělá samo. Jedině pílí, vytrvalostí a poctivostí dochází k pozitivním výsledkům našeho úsilí. 

Nov je výzvou pro obnovení zodpovědnosti a morálních hodnot každého z nás!

Záleží jen na nás, na jakých základech budeme stavět náš každodenní život. Trpělivě, krok za korkem si tvořme svou realitu.

Využijme svátků vánočních ke klidu, rozjímání a sebezpytování. 

Narození Ježíše Krista, které každý rok slavíme a očekáváme, není ničím jiným než hledáním světla a lásky v životě a v nás samotných. Je to pobídka k tomu, abychom uznali existenci Boha, té obrovské síly, Světla, Lásky, energie, která nás přesahuje, kterou zde na Zemi zastupoval Ježíš Kristus. Jakožto nejvyšší moudrá, vyspělá a vědomá bytost na této planetě.

" Já jsem světlo světa: kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." (Jan 8:12)

'Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mě.'" (Jan 14:6, )


Milí přátelé, návštěvníci těchto stránek,

přeji vám všem požehnané vánoční svátky, At každý okamžik vašeho života je příležitostí k radosti a pocitu vnitřního štěstí.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 JASNOST

Andělská moudrost vám připomíná, že mysl která je neustále plná myšlenkového "harampádí", je nemocná, a naopak mysl klidná, tichá je mys Božská.

Umožněte moudrosti, jež se skrývá ve vašem srdci vydat svou záři, aby ustal věčný hovor uvnitř vaší mysli. Vězte, že vás na to upozorňuje váš anděl a čeká, aby vám s vaším úkolem pomohl.

Posaďte se klidně, abyste mohli vnímat vnitřní ticho. Díky němu budete moci vyzařovat čisté, jasné světlo do všech oblastí svého života.

V jasu tohoto světla vám andělé odhalí nový způsob bytí.

Uvidíme věci odlišně a dokážete se rozhodnout z pozice síly a jasnosti.

Afirmace: Má mysl je tichá, klidná a projasněná.