19.4. - 25.4.2021

19.04.2021

Týden je velmi bohatý na astrologické konstelace. Hned v pondělí se přesune Slunce a Merkur do znamení Býka a vytvoří spolu konjunkci. Nejprve vstoupí do tohoto znamení Merkur, a to ve 12,20hodin, Slunce pak večer ve 22,33 hodin.

Sluneční energie bude tedy pod vládou planety Venuše, která se rovněž nachází ve znamení Býka. Dochází k výrazné změně prožívání času.

Akční, bujná a často uspěchaná energie Berana je nahrazena zemitou energií Býka, která nabízí větší klid, uzemnění, rozvahu, stabilitu a pohodu. Potřebu více si věcí a života užívat. Znamení Býka nám pomůže rozkvést do krásy. Tím se nemyslí jen krása vnější, ale i vnitřní. Pomůže nám uspořádat si žebříček hodnot.

Zmíněná konjunkce Slunce a Merkura zesílí přemýšlení o sobě a o životě. Přinese potřebu mluvit, domlouvat se, vysvětlovat, psát, vyřizovat a zařizovat co je potřeba. Ponese se to vše v mírném, příjemném a klidné duchu (Merkur konjunkce Venuše). Do popředí se dostává nejen láska, vášeň a vztahy, ale i téma peněz, materiálního a finančního zabezpečení. Otestujeme si, jaký vztah máme sami k sobě, k hmotě a především k penězům. Můžeme si klást tyto otázky:

Co pro mne znamenají peníze?

Jsou mé příjmy a výdaje v rovnováze?

Nadhodnocuji peníze a lpím na nich, nebo nejsou pro mne důležité?

S jakým pocitem mám peníze spojeny?

Koncem týdne vytvoří Merkur s Venuší konjunkci s Uranem v Býku. Toto postavení planet rozehrává změny jak ve vztazích, tak po finanční stránce. V dobrém to přinese nečekané a fascinující zážitky na poli lásky, nové nápady a příležitosti v hmotné oblasti. Je třeba se otevřít přívalu nové energie, vizím a uvádět je do praxe.

V opačném případě se projeví kvadratura od Saturna na výše uvedené planety, díky které se věci zpomalí, zkomplikují a ustrnou na mrtvém bodě. V lepším případě nás tato konstelace ochrání před neuváženým chováním a postaví nás do reality. Co je akce schopné a co ne. Kde a v čem leží náš problém. Saturn nás rovněž upozorní na to, co si zakazujeme, na co si netroufáme, kde leží naše strachy a obavy, které nás blokují a nedovolí nám žít svobodněji. Na čem lpíme a v čem se nechceme posunout dál?

Své působení změní i planeta Mars, která se přesune ze znamení Blíženců do znamení Raka, a to v pátek 23.4.021 po poledni. Bude zde působit do 11.6.021. Po tuto dobu bude naše energie velmi ovlivněna tím, jak se cítíme a co uvnitř sebe prožíváme. Čili naše výkonost a akce schopnost bude velmi kolísavá. Mars bude bojovat za práva rodin a dětí, a celé to dění bude probíhat pod velmi silnými emocemi.

Věnujme dostatečnou pozornost svým emocím.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 POROZUMĚNÍ

Andělé vás nabádají, abyste sebe a svou současnou situaci do hloubky prozkoumali, a získali tak jasnou představu o příčinách, které vedly k výzvám, jimž právě čelíte.

Dříve než učiníte rozhodnutí, seznamte se s fakty týkajícími se dané situace i postojů všech zúčastněných.

Sebeuvědomění představuje nezbytný základ, na kterém se budují pevné vztahy, přátelství i práce.

Porozumět vlastní osobnosti je základem porozumění své duchovní stránce a svému poslání na Zemi.

Požádejte svého anděla, ať vám pomůže.

Afirmace: Snažím se porozumět sobě i svému životu.