19.9. - 25.9.2022

20.09.2022

 Slunce má před sebou poslední dny ve znamení Panny a hned na začátku týdne uzavírá příznivý aspekt s planetou Pluto. Můžeme cítit příliv vnitřní síly, o kterou se můžeme opřít při zdolávání různých překážek, zejména pak zdravotních. Dochází k dočišťování našich těl i myslí. Mnohým se může ulevit od neduhů a zregenerovat své zdraví. Jedná se i o aspekt ukončování, završení, který můžeme aplikovat i na poslední dny rozloučení se s Královnou Alžbětou II.

V pátek 23.9.2022 ve 3,02 hod. se pak přesune Slunce do vzdušného znamení VAH, den Podzimní rovnodennosti a začátek podzimu.

Přichází období, které je považováno za nejkrásnější vzhledem k barevnosti v přírodě a zklidněné atmosféře. Pro nás lidi Slunce ve Vahách obrací pozornost k pěstování vztahů, k vytváření harmonie, souladu a pohody. Budeme se učit nahlížet na situace i z druhé strany. Hlavním tématem tohoto období pak je umění spolupráce, urovnání rozporů a nepřátelství mezi dvěma stranami.

Objektivitu a spravedlnost podpoří konjunkce Merkura se Sluncem ve Vahách.

Merkur je ještě stále retrográdní, a proto se v tomto týdnu dostane zpět až do znamení Panny. Máme tak možnost se ještě zaměřit na naše myšlenkové vzorce, uvědomit si je a uzdravit je. Posoudit, zda jsou naše názory a přesvědčení stále platná a trváme na nich, nebo zda už došlo ke změně a zaujímáme nový postoj.

Zajímavá je planeta Venuše a její aspekty. Nejprve přijímá nádherný trigon s Uranem. Přispěje tím k uvolněnější a přátelštější atmosféře ve vztazích, ke zbavení se různých nejasností, nepochopení a nesrovnalostí. Tohoto tranzitu můžeme využít i pro vylepšení našeho zevnějšku, šatníku i bydlení. Nebo pro změnu stravování, čímž posílíme svou imunitu a zdraví.

Nedělní aspekt Venuše v opozici na Neptuna varuje před přílišnou romantikou, rozčarováním a idealizací lidí a světa kolem nás. Opatrně zacházejme i s financemi, nepodléhejme reklamám a všemu, co se nám nabízí. Učme se rozlišovat co je nezbytné a co ne. Mějme soucit s druhými, ale nepáchejme dobro.

Dát přednost budování stabilnějšího a kvalitnějšího vztahu nám připomene aspekt, trigon, mezi Venuší a Plutem. Pomůže nám aktivovat vnitřní sílu a odolávat různým pokušením a nástrahám.

Neděle 25.9.2022 patří Novoluní ve Vahách, nastane přesně ve 23,55hod., působí již několik dní dřív i po. 

Ve stejném znamení Vah a na stejném stupni se potká Slunce s Lunou. Je to bod změny, nový počátek, možnost nového úhlu pohledu na naše vztahy. Možnost aktivně změnit to, co je v nich nefunkční. Změnit svůj postoj vůči druhému, nikoliv ho chtít změnit. Je to příležitost k urovnání nesvárů, hádek a bojů. Znamení Vah nás vede cestou usmíření znepřátelených stran, k uvědomění si toho, že láska a spolupráce dokáže víc než boj. Hašteřením a šarvátkami ztrácíme potřebnou energii, které se nám pak nedostává v jiné oblasti našeho života.

Pro některé jedince je to začátek uvědomění si sebe sama, větší rozhodnosti a odvahy ke zdravému prosazení svých plánů a zájmů.

Poselstvím tohoto novoluní je být ve svém středu, ať se děje cokoliv, být v harmonii sami se sebou i s druhými lidmi, nenechat se vyprovokovat k boji. Otevřít se lásce a kráse!

Snažme se o vyrovnanost, soudnost a rovnováhu ve všech aspektech života.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ARCHANDÉL CADKIEL vám pomůže nalézt toleranci a odpuštění.

Pracuje ve fialovém paprsku očistění a transmutace a pomáhá vám zbavit se nižších vibrací a dosáhnout vyššího způsobu bytí.

Andělská moudrost vás vybízí, abyste si představili, že se nacházíte ve fialovém paprsku, a zavolali archanděla Cadkiela na pomoc.

Odevzdejte své potíže a náročné vztahy plamenům, aby veškerá negativita mohla být transmutována.

Vytažením této karty je vám požehnáním a vypovídá o tom, že jste připraveni kráčet po cestě světla.

Afirmace : Očišťuje mne fialový plamen.