2.10. - 8.10.2023

03.10.2023

Po 9 letech se nám opět dostává Černá luna do znamení PANNY. Nastane to ve středu 4.10. ve 13,44 hodin. Tranzit znamením Panny bude trvat až do června 2024.

Černá luna je spojena s naším nevědomím, bolestí duše a karmou. Vytváří drama našeho duševního a citového života. Projevuje se extrémními emocemi. A pokud se jedná o znamení Panny, pak se tyto emoce týkají prožívání každodenních činností a povinností, práce, touhy po dokonalosti, péče o naše zdraví. 

Černá luna v tomto znamení zesílí náš perfekcionismus, touhu po kontrole, po pořádku, a to tím, že je věčně nespokojená, kritická a přísná k sobě i ke všemu kolem sebe. Jejím projevem je i potřeba vynikat ve všem co dělá a dělat to na 200%. Z toho pak plyne vyčerpání nebo nemoc, různé pracovní problémy, ztráta zaměstnání, potíže s blízkými, nadřízenými, spolupracovníky. Touží po dokonalém těle a kráse, a tak volí různé zkrášlovací a zlepšovací metody, podstupuje drastické diety, plastické operace, apod.. Černá luna v Panně nesnáší rutinu a tzv. obyčejnou práci-službu, nechce být obyčejná. Ukazuje na nemoci karmického původu.

V průběhu jejího 9-ti měsíčního tranzitu nás Černá luna v Panně upozorní na některá z témat, která se nás osobně týkají a souvisí s naší minulostí (karmou). Na to, co je třeba si uvědomit, přijmout a vyrovnat.

Dbejme o své zdraví, učme se vidět v obyčejném životě zázraky, chápat správně slovo služba a pomoc, pochopit význam nemoci. Přestaňme živit svého vnitřního kritika. S tím nám pomůže čtvrteční přechod Merkura do znamení VAH. Budeme schopni posoudit věci z obou stran a harmonizovat svou mysl. 

Na konci týdne Venuše ve Lvu, uzavře konjunkci s Černou Lunou v Panně a opozici na Saturna. Může to vyvolat nekontrolovatelné vášně, chtíče a touhy. Ve vztazích může mít hlavní slovo Ego, dominance, dramatické scény, žárlivost, pomstychtivost, manipulace, ochlazení nebo rozpad vztahů. Příčinou neshod a dramat můžou být i finance.

Další výzvou tohoto týdne bude konjunkce Marse ve Vahách se Sestupným lunárním uzlem a v kvadratuře na Pluto. Konstelace, díky které bychom měli zamezit jakémukoliv nátlaku, násilí, agresivitě a útokům. Posílit schopnost se bránit, vyjednávat a jednat.

Nestěžujme si, a nekritizujme sebe ani druhé.

Mír do vašich srdcí.

Eva

Lidské vztahy

Přestat  posuzovat druhé neznamená přestat vidět, co dělají. Ale znamená to, že jejich chování chápete jako určitý návyk a že je tak přijímáte.

Na základě jejich chování jim nepřipisujete žádnou totožnost. To osvobozuje vás i druhé od ztotožňování se s myslí a formou. 

Ego už neřídí vaše vzájemné vztahy.

"Ticho promlouvá " Eckhard Tolle.